Θὰ καοῦν πολλὲς πόλεις ἀκόμη…

Πρέπει, φαίνεται, νὰ καοῦν πολλὲς πόλεις ἀκόμη, μέχρι νὰ γίνῃ κατανοητὸ ὅτι στὰ συμπαθῆ (σύγχρονα, φερέλπιδα, χειραφετημένα, προχωρημένα, ἀνεξάρτητα) παιδιὰ δίδεις ἕνα παγωτό, ὄχι ἕνα προεδρικὸ μέγαρο.

Μαθιόπουλος Χαράλαμπος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply