Θέλουν τοὐλάχισττον 20.000 μονίμους «πρόσφυγες» στήν Μυτιλήνη;

Τὴν Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στὴν τηλεόραση «Ἐγνατία» περιέλαβα τὸν Μουχάλα, γιὰ τὰ ψέμματά του καὶ εἴχαμε ἀντιδράσεις, γιατὶ εἶπα ὅτι σκοπεύουν νὰ ἐγκαταστήσουν μόνιμα στὸ νησὶ τῆς Λέσβου 20.000 πρόσφυγες καὶ λαθρομετανάστες καὶ μέχρι στιγμῆς κοντεύουν τοὺς 9.000!
Μὲ ἀπεκάλεσαν ψεύτη, γιατὶ κάποια κομματόσκυλα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἰσχυρίζονται ὅτι μὲ τὶς …ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Μουζάλα ὁ ἀριθμὸς στὸ νησὶ μειώνεται!

Συνέχεια

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους;

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους; 4Μία πολὺ ἐπικίνδυνη συμφωνία, αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ στὸ θέμα τῶν μεταναστῶν, προσφύγων καὶ φυσικὰ ἐκδοροσφαγέων ἀποκεφαλιστῶν, εἶναι ἤδη ὑπογεγραμμένη καὶ ἐν ἰσχύει. Εἶναι ἡ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη μεταξὴ Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ Τουρκίας. Μίαν συμφωνία ποὺ ἤδη ἔχουν ἀκυρώσει καὶ οἱ δύο πλευρές, κάτι ποὺ σημαίνει πὼς οὔτε ἡ Τουρκία ἐπιθυμεῖ νὰ κρατήσῃ τὰ σχεδὸν τρία ἑκατομμύρια ἀγνώστου προελεύσεως ἄτομα, ποὺ ἀναμένουν στὰ παράλιά της νὰ περάσουν ἀπέναντι (πέραν τῶν Συρίων προσφύγων, ποὺ ἀναμένουν πέριξ τῶν συνοριακῶν γραμμῶν γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὰ πάτριά τους), μὰ οὔτε καὶ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη νὰ τὰ παραλάβῃ. Κι ἀν τὶ νὰ μείνουμε ἐμεῖς ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τὸν χορό, ἀρνούμενοι νὰ γίνουμε ἀποθῆκες πεινασμένων κι ἐξαθλιωμένων, συνυπογράφοντας καὶ γιὰ τὸν δικό τους ἀφανισμό, ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ὑπέγραψε (τί περίεργον;) ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2016 συμφωνία τέτοια, ποὺ μετατρέπει ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Συνέχεια