Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους;

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους; 4Μία πολὺ ἐπικίνδυνη συμφωνία, αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ στὸ θέμα τῶν μεταναστῶν, προσφύγων καὶ φυσικὰ ἐκδοροσφαγέων ἀποκεφαλιστῶν, εἶναι ἤδη ὑπογεγραμμένη καὶ ἐν ἰσχύει. Εἶναι ἡ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη μεταξὴ Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ Τουρκίας. Μίαν συμφωνία ποὺ ἤδη ἔχουν ἀκυρώσει καὶ οἱ δύο πλευρές, κάτι ποὺ σημαίνει πὼς οὔτε ἡ Τουρκία ἐπιθυμεῖ νὰ κρατήσῃ τὰ σχεδὸν τρία ἑκατομμύρια ἀγνώστου προελεύσεως ἄτομα, ποὺ ἀναμένουν στὰ παράλιά της νὰ περάσουν ἀπέναντι (πέραν τῶν Συρίων προσφύγων, ποὺ ἀναμένουν πέριξ τῶν συνοριακῶν γραμμῶν γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὰ πάτριά τους), μὰ οὔτε καὶ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη νὰ τὰ παραλάβῃ. Κι ἀν τὶ νὰ μείνουμε ἐμεῖς ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τὸν χορό, ἀρνούμενοι νὰ γίνουμε ἀποθῆκες πεινασμένων κι ἐξαθλιωμένων, συνυπογράφοντας καὶ γιὰ τὸν δικό τους ἀφανισμό, ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ὑπέγραψε (τί περίεργον;) ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2016 συμφωνία τέτοια, ποὺ μετατρέπει ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

Τὶς τελικὲς ὑπογραφὲς ἔθεσαν τὰ πρόσφατα κουδουνισμένα, ποὺ τὸ παίζουν κυβέρνησις, σὲ μίαν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἴδιοι εἶχαν ἤδη καταργήση τὰ σύνορα καὶ καλοῦσαν, ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη, νέους «φιλοξενουμένους». «Φιλοξενουμένους» ποὺ ἂν καὶ τυπικῶς ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ πρόσφυγος, ἐν τούτοις  σταδιακῶς ἀποδεικνύεται πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ εἶναι ἀπολύτως πλαστὸ καὶ δημιουργημένο ἀπὸ δουλεμπόρους καὶ Μ.Κ.Ο., μὲ τὴν ἀμέριστη στήριξη τῆς Τουρκίας καὶ τοῦ Ἰσραῆλ.

Διαφορετικὲς …ἀναγνώσεις!!!

Τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως («hot spots») ἦλθαν γιὰ νὰ …μείνουν!!!

Μή δεσμευτική ἡ συμφωνία Τουρκίας-Ε.Ε. γιά βίζες-προσφυγικό;

Ἡ Ὑπάτη Ἀρμοστεία γιὰ τοὺς πρόσφυγες διαψεύδει τὴν κυβέρνησιν

Πόσοι πραγματικά εἶναι οἱ πρόσφυγες;

Ἄλλως τὲ ἂς μὴν ξεχνᾶμε πὼς ἤδη (τοὐλάχιστον) δέκα χιλιάδες (10.000) παιδιὰ ἔχουν χαθεῖ καὶ ἤδη πολλὲς ἔρευνες ἀναφέρουν πὼς πλλὰ ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἦσαν παιδιὰ ἀλλὰ …κάτι ἄλλο (τί ἄρα γέ;;;) ποὺ χρησιμοποίησαν στοιχεῖα παιδιῶν γιὰ νὰ εἰσέλθουν σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη.

Προσφυγόπουλα γιὰ «σφαγεῖα» καὶ γιὰ παιδεραστία!!!

Τὸ πολὺ ἐπικερδὲς ἐμπόριον ἀνθρώπων…

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους;5 Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους;6

Ὁ Ο.Η.Ε. …«προστατεύει» τὰ παιδιὰ …βιάζοντάς τα!!!

Πέραν λοιπὸν τῶν ἤδη ἐξηφανισμένων παιδιῶν, τῶν ὁποίων τὰ στοιχεῖα κάποιοι χρησιμοποιοῦν ὡς διαβατήριον εἰσόδου…
Πέραν τῶν τζιχαντιστῶν ποὺ ἤδη ἀκόμη κι ὁ Μουζάλας ὁμολογεῖ πὼς ἔχουμε συγκεντρώσει…
Πέραν τῆς φιλοξενίας, καθὼς καὶ τῶν ὁποιωνδήποτε ἐπιδομάτων καὶ λοιπῶν παροχῶν, ποὺ πληρώνουν οἱ ἰθαγενεῖς, στερούμενοι οἱ ἴδιοι τὰ πάντα…
…τώρα ἔχουμε ἐμπρός μας καὶ κάτι πολὺ χειρότερον. Μέσα στὶς συμφωνίες ποὺ ὑπεγράφησαν ἔχουν ἐκχωρηθεῖ κανονικὰ (καὶ μόνον) τὰ ἑλληνικὰ νησιά, γιὰ τὸν ἐγκλωβισμὸ αὐτῶν τῶν μεταναστευτικῶν κυμάτων.
Καὶ ἰδοῦ ἕνα πολὺ διαφωτιστικὸ δημοσίευμα, ποὺ ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, γιὰ τὸ …κόψιμο τῶν φερομένων ὡς κρατούντων καὶ τὶς ἀμέτρητές τους κωλοτοῦμπες.

Το δημοσίευμα επιβεβαιώνει αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε. Ή κυβέρνηση έχει πουλησει τα νησιά για να γίνουν αποθήκες ψυχών. Ή συμφωνία δεν είναι ΕΕ – Τουρκιας, αλλά Τουρκίας- νησιών Αιγαίου ερήμην τους.

Γιῶργος Κερμπᾶτσος
διὰ χειρὸς Γιώργου Μπουρέκα

Γιατί εγκλωβίζονται οι πρόσφυγες στα νησιά

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΒΗ

Πολύ κουβέντα έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, στην Χίο ιδιαίτερα, για την πρόβλεψη της συμφωνίας του Μαρτίου 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Τουρκίας που αφορά στην παραμονή, ουσιαστικά τον εγκλωβισμό, των προσφύγων που εισέρχονται από τα τουρκικά παράλια.

Η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει την μη μετακίνησή τους προς την ηπειρωτική Ελλάδα, κάτι που προβάλλεται επιτακτικά ως αίτημα από τον δήμο και φορείς της Χίου, διαρκώς επικαλείται την αναφερθείσα συμφωνία. Υποστηρίζει δε ότι τυχόν μαζική – και χωρίς να έχουν διεκπεραιωθεί οι διαδικασίες εξετάσεως και δη θετικά των αιτημάτων ασύλου – μετακίνηση προς την ηπειρωτική χώρα θα οδηγήσει σε κατάρρευση της συμφωνίας.

Με βάση, λοιπόν, αυτή την εξήγηση οι μετακινήσεις προς την ηπειρωτική χώρα γίνονται με πολύ αργούς ρυθμούς, αναλόγους της εξετάσεως των αιτημάτων ασύλου και μάλιστα μόνον για όσους έχουν εφοδιασθεί με το ειδικό τρίπτυχο και είναι απολύτως βέβαιον ότι αυτοί δεν θα επιστρέψουν στην Τουρκία.

Ουδεμία αμφισβήτηση των όρων της συμφωνίας

Έχουν, όμως, έτσι τα πράγματα; Έχει βάση αυτός ο ισχυρισμός της κυβερνήσεως ή πρόκειται για ένα τρικ, προκειμένου να παραμένουν στα νησιά και ειδικότερα αναφερόμεθα στην Χίο οι πρόσφυγες;

Να επισημάνουμε και να διευκρινίσουμε εξ αρχής ότι πλην του δήμου Χίου και ορισμένων φορέων του νησιού ουδεμία τέτοια αμφισβήτηση έχει εγερθεί από τα πολιτικά κόμματα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο υποστηρίζουν την συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας. Όμως, ούτε και από άλλους διεθνείς φορείς, αλλά ακόμα και από τα μέσα ενημερώσεως σε πανελλήνια κλίμακα έχει εγερθεί τέτοια αμφισβήτηση.

Αυτό σημαίνει – οκτώ μήνες μετά την εφαρμογή της συμφωνίας – κάτι. Ότι, δηλαδή, τα πράγματα μάλλον δεν είναι τόσο ασαφή, όσο επικαλούνται ή υποστηρίζουν όσοι θέλουν εδώ και τώρα και άνευ ετέρου την μετακίνηση των προσφύγων από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Να διευκρινίσουμε και να τονίσουμε εξ αρχής ότι το παρόν ρεπορτάζ – ανάλυση θέτει ως βασική παραδοχή την ισχύ της συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας, ανεξαρτήτως αν ετούτη είναι επιθυμητή, ηθική ή ο,τιδήποτε άλλο, που αποτελεί θέμα άλλης συζήητήσεως και αναλύσεως. Δηλαδή, η συμφωνία αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε.

Τι προβλέπει η συμφωνία του Μαρτίου

Η συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας στο σημείο 1 των συνολικά εννέα σημείων της αναφέρει ρητά τα ακόλουθα (η υπογράμμιση δική μας):

Όλοι οι παράτυποι μετανάστες που διασχίζουν την Τουρκία και φθάνουν στα ελληνικά νησιά από τις 20 Μαρτίου 2016 και μετά θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Αυτή η διαδικασία θα εφαρμοσθεί με πλήρη σεβασμό των κανόνων της Ε.Ε. αλλά και των διεθνών κανόνων προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους μαζικής απελάσεως. Όλοι οι μετανάστες θα προστατευθούν βάσει των διεθνών στάνταρντ με σεβασμό στην αρχή της μη -επαναπροωθήσεως. Πρόκειται για ένα προσωρινό και έκτακτο μέτρο το οποίο είναι απαραίτητο για να διακοπεί η ανθρώπινη δυστυχία και να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη. Οι μετανάστες που θα φθάνουν στα ελληνικά νησιά θα εγγράφονται αμέσως και θα καταθέτουν αίτηση για άσυλο η οποία θα εξετάζεται ατομικά από τις ελληνικές αρχές, με σεβασμό στο Διεθνές Καθεστώς Ασύλου και σε συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Όσοι μετανάστες δεν καταθέτουν αίτημα ασύλου ή αυτοί των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν αβάσιμες ή μη δεκτές θα επιστρέφουν στην Τουρκία. Η Τουρκία και η Ελλάδα, βοηθούμενες από τις ευρωπαϊκές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και θα προχωρήσουν στις απαραίτητες διμερείς συμφωνίες. Σε αυτές περιλαμβάνεται η παρουσία Τούρκων αξιωματούχων στα ελληνικά νησιά και Ελλήνων αξιωματούχων στην Τουρκία από τις 20 Μαρτίου 2016 και μετά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και των κέντρων υποδοχής και η συνεργασία. Το κόστος της επιστροφής των παρατύυπων μεταναστών θα καλυφθεί από την Ε.Ε.

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους; 1

Στο παραπάνω κείμενο (το μεταφρασμένο στα ελληνικά κείμενο της συμφωνίας όλη εδώ σε αρχείο pdf είναι από το ρεπορτάζ του CNN.GR) γίνεται συνεχής αναφορά στα ελληνικά νησιά και πουθενά δεν αναφέρεται η ηπειρωτική χώρα. Δηλαδή, ως χωρική εφαρμογή της συμφωνίας ορίζονται τα ελληνικά νησιά, στα οποία φθάνουν οι πρόσφυγες και μετανάστες.

Επισημαίνεται ειδικότερα η πρόβλεψη για την παρουσία Τούρκων αξιωματούχων στα ελληνικά νησιά (όχι οπουδήποτε στην Ελλάδα, ενώ των Ελλήνων απλά αναφέρεται η Τουρκία κι όχι π.χ. τα παράλια). Η παρουσία αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας υλοποιήσεως της συμφωνίας. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν φθάσει στην Χίο (στην ΒΙΑΛ) και αποχώρησαν μετά το φερόμενο ως πραξικόπημα στην Τουρκία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν επανέλθει.

Από την ερμηνεία των ανωτέρω προβλέψεων της συμφωνίας προκύπτει ότι αναφέρονται, προφανώς για κάποιους λόγους, μόνον τα ελληνικά νησιά. Ούτε καν η Βόρεια Ελλάδα, για όσους πιθανόν εισέρχονται από τον Έβρο ή άλλο σημείο των χερσαίων συνόρων Ελλάδας – Τουρκίας.

Αν, λοιπόν, μπορούσαν να μετακινηθούν οι πρόσφυγες στην ηπειρωτική Ελλάδα γιατί να υπάρχει αναφορά μόνον στα ελληνικά νησιά και να μην αναφέρεται γενικά η ελληνική επικράτεια;

Οι διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πέραν, ωστόσο, του αυθεντικού κειμένου της συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας της 18.3.2016 (εδώ το κείμενο στα αγγλικά σε αρχείο pdf) την επομένη, δηλαδή στις 19 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα ενημερωτικό δελτίο (εδώ σε αρχείο pdf), στο οποίο με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων διευκρινίζει την συμφωνία, δίνοντας κατευθύνσεις στις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της.

Ερώτηση: Πού θα φιλοξενούνται οι μετανάστες, ενώ περιμένουν να επιστρέψουν;

Απάντηση: Οι παράτυποι μετανάστες μπορούν να διαμένουν σε κλειστά κέντρα υποδοχής στα ελληνικά νησιά, υπόκεινται στην νομοθεσία της Ε.Ε. – ιδίως με την οδηγία της Ε.Ε. για την επιστροφή. Οι αιτούντες άσυλο θα φιλοξενηθούν σε ανοικτά κέντρα υποδοχής στα ελληνικά νησιά.

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους; 2

Πέραν του ανωτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε και νεώτερο ενημερωτικό δελτίο στις 15 Ιουνίου 2016 (εδώ σε αρχείο pdf) πάλι με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων για την εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας, όπου στην ίδια ερώτηση για το πού θα φιλοξενούνται οι μετανάστες η απάντηση εκτός των άλλων αναφέρει και πάλι ότι «οι μετανάστες θα φιλοξενούνται είτε σε ανοικτές είτε σε κλειστές εγκαταστάσεις υποδοχής στα ελληνικά νησιά».

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους; 3

Από όλα, λοιπόν, τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα και γνωστά έγγραφα προκύπτει ότι όρος της συμφωνίας είναι η παραμονή των προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά.

Γιατί στα ελληνικά νησιά κι όχι στην ηπειρωτική Ελλάδα

Αν κάποιος επιχειρήσει να ερμηνεύσει γιατί η συμφωνία, δηλαδή με ποιο σκεπτικό ή σκοπιμότητα ορίζει ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παροχής του ασύλου ή απορρίψεώς του και άρα επιστροφής τους στην Τουρκία πρέπει να παραμένουν στα ελληνικά νησιά δεν μπορεί παρά να διατυπώσει δύο εκδοχές:

Η πρώτη είναι ότι η παραμονή στα νησιά καθιστά δυσχερέστερη τυχόν διαφυγή τους προς τις χώρες της Ε.Ε. που είναι ο επιθυμητός προορισμός τους, κάτι που προφανώς όχι μόνον δεν επιθυμεί η Ε.Ε. να συμβεί κατά τον τρόπου που εγίνετο πριν τις 20 Μαρτίου 2016, αλλά θέλει να ληφθούν και όλα τα μέτρα για την αποτροπή του. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι για τον λόγο αυτόν έκλεισαν πριν την υπογραφή της συμφωνίας τα σύνορα.

Στα νησιά ελέγχονται λιμάνι και αεροδρόμιο και κατά κάποιο τρόπο η διαφυγή είναι δύσκολη έως αδύνατη, τουλάχιστον μαζικά. Δηλαδή, οι πρόσφυγες κει μετανάστες είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένοι. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο στην ηπειρωτική χώρα, όπου τα κυκλώματα των διακινητών πάντα βρίσκουν τρόπους διακινήσεως και προωθήσεως των προσφύγων και μεταναστών προς τις χώρες της Ε.Ε. ακόμα και με κλειστά τα σύνορα.

Η δεύτερη, αφορά στην αποθάρρυνση και αποτροπή νέων αφίξεων, αφού εκείνοι που θα θελήσουν να έλθουν στην Ελλάδα γνωρίζουν εξ αρχής ότι θα παραμείνουν ενδεχομένως επί μακρόν στα ελληνικά νησιά, ακόμα και αν εν δυνάμει δικαιούνται ασύλου, δηλαδή έχουν όπως λέγεται προσφυγικό προφίλ.

Πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να καταρρεύσει η συμφωνία;

Ο ισχυρισμός της κυβερνήσεως ότι απομάκρυνση των προσφύγων από τα νησιά συνεπάγεται και άμεση κατάρρευση της συμφωνίας δεν ευσταθεί, τουλάχιστον ως προς το άμεση.

Όμως εν δυνάμει ετούτο είναι δυνατόν να γίνει αν και εφόσον το εκμεταλλευθεί ως άλλοθι ή αφορμή η Τουρκία. Μπορεί, δηλαδή, να θεωρήσει και να υποστηρίξει ότι παραβιάζεται βασικός όρος της συμφωνίας και να την καταγγείλει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κλείνοντας θα αναφέρουμε ότι είναι άλλη υπόθεση, θέμα μιας άλλης αναλύσεως και ενός άλλου ρεπορτάζ, αν η κυβέρνηση (η παρούσα, η προηγουμένη, η επομένη ή η όποια) θα μπορούσε να αποτρέψει μια τέτοια συμφωνία, αφού η παρούσα – σε ό,τι αφορά στον όρο που αναλύεται ανωτέρω – είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για τα νησιά. Όπως, επίσης, αν προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς, που δεν προχωρά φυσικά, η εξέταση των αιτημάτων παροχής ασύλου, που θα οδηγούσε σε αποσυμφόρηση του νησιού με ταχύτερους ρυθμούς.

ἀστραπάρης

Γιατί τό ἔκαναν;
Καλά… τὸ αὐτονόητον καὶ τὸ πρῶτο ποὺ μᾶς ἔρχεται στὸ μυαλὸ εἶναι πὼς αὐτὲς ἦσαν οἱ ἐντολές.
Μὰ πέραν αὐτῶν τῶν ἐντολῶν, γνωρίζοντας πὼς σὲ κάτι …ξαφνικὸ δὲν θὰ ἔχουν ἄλλες εὐκαιρίες νὰ γευθοῦν ἐξουσία (καὶ συνεπῶς χρῆμα καὶ …«δόξες καὶ τιμές») ἐξησφάλισαν λίγους μῆνες ἀκόμη στὶς καρέκλες τους, μήπως καὶ προλάβουν νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ τὰ …δισέγγονά τους. Ἀφῆστε ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς προσλήψεις ἐξαγοράζουν στρατό… Ἀπέραντα ἀφοσιωμένο στρατὸ ψηφοφόρων-ταλιμπάν, ποὺ εἶναι ἐπίσης ἱκανότατος νὰ μᾶς στείλῃ ὅλους στὰ σφαγεῖα, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσῃ.

Λίγες στιγμὲς πλασματικῆς ἐξουσίας γιὰ αὐτούς, μεταφράζονται σὲ πολλὲς στιγμὲς πόνου γιὰ ἐμᾶς.
Εἶναι τόσο ἠλίθιοι; Ἤ τόσο κτῆνοι;
Κατ’ ἐμὲ εἶναι τόσο ἠλίθιοι…

Μπαλάφας: Οἱ κάτοικοι τῆς Χίου πρέπει νὰ μάθουν νὰ ζοῦν μὲ τοὺς μετανάστες».

Τίποτα τυχαῖον. Γιὰ αὐτὸ ἄλλως τὲ οἱ πρόγονοί μας οὐδέποτε πίστεψαν στὴν τύχη.
Μπαλάφας, ἐπίθετο:  Μπαλάφας/Μπαλαφούτης – ἀπὸ ν.ἑ. μπαλάφα, ἡ ἀνοησία, ἡ σαχλαμάρα, (Λ.Μ.)

Χαρούλα Χαλκιᾶ
μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἑλληνικὰ ἐπίθετα

Εἶναι τόσο ἠλίθιοι καὶ γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἀνθέλληνες.
Εἶναι τόσο ἠλίθιοι καὶ γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι μισάνθρωποι.
Εἶναι τόσο ἠλίθιοι διότι σκέπτονται κι ἐπιλέγουν μόνον τὸ πρόσκαιρον.Τὸ πολὺ πολὺ πρόσκαιρον.
Τὸ ἀληθὲς οὐδέποτε. Καὶ ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ἡ μεγίστη ἠλιθιότης τους.

Φιλονόη

 

 

 

 

(Visited 188 times, 1 visits today)
Leave a Reply