Ἡ Ὑπάτη Ἀρμοστεία γιὰ τοὺς πρόσφυγες διαψεύδει τὴν κυβέρνησιν

 Aπό την ημερομηνία, που ετέθη σε ισχύ ο νέος νόμος περί αλλοδαπών και για την Διεθνή Προστασία τον Απρίλιο του 2014, η Γενική Διεύθυνση για την διαχείριση της μεταναστεύσεως έχει γίνει ο μοναδικός φορέας που είναι υπεύθυνος για θέματα ασύλου.
Ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί τον γεωγραφικό περιορισμό της Συμβάσεως του 1951, ο νόμος παρέχει προστασία και βοήθεια στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες, ανεξάρτητα από την χώρα καταγωγής τους.

Με δεδομένη την συριακή κρίση που ξεκίνησε το 2011, η Τουρκία, που εκτιμάται ότι

θα φιλοξενήσει πάνω από ένα εκατομμύριο Συρίους, έχει διατηρήσει μια αντιμετώπιση της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης σε σταθερά υψηλό επίπεδο και κήρυξε προσωρινό καθεστώς προστασίας, εξασφαλίζοντας την μη επαναπροώθηση των προσφύγων και την παροχή βοήθειας σε 22 καταυλισμούς, όπου υπολογίζεται ότι διαμένουν 217.000 άνθρωποι . Η Τουρκία κατασκευάζει δύο επιπλέον στρατόπεδα.

Το 2014, η Τουρκία γνώρισε επίσης μια άνευ προηγουμένου αύξηση των αιτήσεων ασύλου από Αφγανούς, Ιρακινούς και Ιρανούς. Η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας στο Ιράκ οδήγησε σε μια ξαφνική αύξηση του αριθμού των Ιρακινών προσφύγων: Υπολογίζεται ότι 81.000 Ιρακινοί βρίσκονταν στην Τουρκία από τον Σεπτέμβριο του 2014, με τον αριθμό τους να αναμένεται να αυξηθεί σε 100.000 μέχρι το τέλος του έτους.
Ο αριθμός των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Τουρκία το 2015 αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,9 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων 1,7 εκατομμυρίων προσφύγων από την Συρία. Η Ύπατη Αρμοστεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση της Τουρκίας για να στηρίξει μέτρα για την προστασία και την διευκόλυνση της προσβάσεως στις δημόσιες υπηρεσίες και για να παράσχει βοήθεια τόσο στους Συρίους πρόσφυγες των αστικών κέντρων, όσο και σε προστατευομένους πληθυσμούς μη συριακής καταγωγής.
Προστατευόμενοι πληθυσμοί
Η κύρια ομάδα προστατευομένου πληθυσμού της Υπάτης Αρμοστείας στην Τουρκία για το 2014 είναι πρόσφυγες από την Συρία, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εγκαταλείψει τις συριακές επαρχίες που συνορεύουν με την Τουρκία λόγω των συγκρούσεων .
Νέες αφίξεις αναμένεται να συνεχισθούν καθ ‘όλη την διάρκεια του 2015.
Οι μισοί από τους πρόσφυγες από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Συρία) είναι παιδιά.
Οι προστατευόμενοι πληθυσμοί, που δεν κατάγονται από την Συρία, προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, το Ιράκ και την Σομαλία και η πλειοψηφία τους είναι Ιρακινοί, που ζητούν άσυλο.
Καθώς η ασφάλεια και η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται στο Ιράκ, εκτιμάται τώρα ότι έως και 100.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να αναζητήσουν προστασία στην Τουρκία μέχρι το τέλος του 2014.
Οι περισσότεροι μη Σύριοι πρόσφυγες διαμένουν στην Τουρκία για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ένας σημαντικός αριθμός έχει παρατεταμένη προσφυγική εμπειρία στις χώρες, που πλήττονται σήμερα από την σύγκρουση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015*

 
Τα στοιχεία σχεδιασμού PoC σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται με βάση τις τάσεις και τα στοιχεία των εγγραφών από τις αρχές του 2014.
Υπό το πρίσμα της εξελισσομένης καταστάσεως στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας και του Ιράκ, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις θα παρουσιασθούν σε οποιαδήποτε επικείμενη αναφορά για τροποποίηση απαιτηθεί το 2015 για την κατάσταση στην Συρία και το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου του Περιφερειακού σχεδίου για τους πρόσφυγες (3RP).
| Ανταπόκριση |
Ανάγκες και στρατηγικές
Το 2015, η Ύπατη Αρμοστεία θα υποστηρίξει τις τουρκικές αρχές για την δημιουργία δυναμικότητας για παροχή ασύλου με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο της χώρας για το άσυλο και για την θέσπιση ενός συστήματος υποδοχής με βάση το δικαίωμα ασύλου.
Ενώ η Ύπατη Αρμοστεία θα συνεχίσει να εργάζεται για την διαχείριση ανά περίπτωση, θα ξεκινήσει μια σταδιακή μεταβίβαση της εγγραφής και του καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα (RSD) για τους πρόσφυγες, που δεν κατάγονται από την Συρία.
Η Ύπατη Αρμοστεία θα υποστηρίξει την έκδοση κανονισμού, που θα διέπει την προσωρινή προστασία, θα στηρίξει την πρόσβαση των προστατευομένων ατόμων σε νομοθεσία, που αποτρέπει και ανταποκρίνεται σε φαινόμενα σεξουαλικής και σεξιστικής (με βάση το φύλο) βίας, θα υποστηρίξει την δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών και την θέσπιση μέτρων για την στήριξη της αυτάρκειας και της κοινωνικής εντάξεως των προστατευομένων ατόμων .
Το Γραφείο θα προσπαθήσει να ενισχύσει το υπάρχον σύστημα προεγγραφής για τους μη Συρίους πολίτες, που ζητούν άσυλο, για να επιτρέψει τον προσδιορισμό των πλέον ευάλωτων. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ΜΚΟ θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματική πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών προσφύγων και την αποτελεσματική πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.
Η τακτική παρακολούθηση της προστασίας και προσβάσεως στις τοπικές αρχές, των ΜΚΟ, και των προσφύγων θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα.
Από την αρχή της συριακής κρίσεως, η Ύπατη Αρμοστεία έχει υποστηρίξει την Τουρκία με την παροχή βασικών στοιχείων ανακουφίσεως, με επιτόπια παρακολούθηση και με τεχνικές συμβουλές.
Το 2015 η Ύπατη Αρμοστεία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις αρχές καλύπτοντας βασικές ανάγκες και βασικά στοιχεία προστασίας .
Η μεγαλύτερη πρόκληση για την υποστήριξη των αρχών θα παραμείνει το μέγεθος του πληθυσμού των προσφύγων και η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν.
| εφαρμογή |
Συντονισμός
Το 2015 η Ύπατη Αρμοστεία στην Τουρκία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις αρχές για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος παροχής ασύλου. Η Υπάτη Αρμοστεία θα στηρίξει όλα τα σχετικά υπουργεία, καθώς και την Αρχή Διαχειρίσεως Εκτάκτων Αναγκών και Καταστροφών, που ασχολείται με την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για πρόσφυγες από την Συρία, καθώς και την νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση της διαχειρίσεως των μεταναστευτικών ροών (DGMM).
Η Υπάτη Αρμοστεία θα συνεχίσει να εργάζεται με την τουρκική κοινωνία των πολιτών, καθώς και με τις διαπιστευμένες διεθνείς ΜΚΟ για την προστασία των ανθρώπων και για την συμμετοχή των ΜΚΟ: στην προεγγραφή, στην πρόσβαση στις αρχές, σε εκστρατείες μαζικής πληροφορήσεως, στον έλεγχο αδυναμιών, στην κοινωνική και νομική συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Μέσω της εγχώριας ομάδας του ΟΗΕ, η Υπάτη Αρμοστεία θα καθοδηγήσει τον συντονισμό των προσπαθειών ανταποκρίσεως του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες από την Συρία, εντείνοντας τις προσπάθειές της και την διεύρυνση των συνεργασιών της σε επίπεδο χώρας.
Για την επανεγκατάσταση και τον εκούσιο επαναπατρισμό, θα διατηρηθεί η συνεργασία με τον ΔΟΜ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

 
| Οικονομικές πληροφορίες |
Για τα τελευταία πέντε χρόνια, ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός της Υπάτης Αρμοστείας στην Τουρκία αυξήθηκε σταθερά από 17,7 εκατομμύρια δολάρια το 2010 σε 320,16 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εισροή προσφύγων από γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που εκτοπίστηκαν από την συριακή κρίση και τις εξελίξεις στο Ιράκ.
Από τον συνολικό προϋπολογισμό με βάση τις ανάγκες των 320,16 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2015, 291, 8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αντιστοιχούν στις προγραμματισμένες δραστηριότητες για την παροχή στηρίξεως σε Συρίους πρόσφυγες και 28,37 εκατομμύρια δολάρια για τους άλλους προστατευομένους ανθρώπους . Υπό το φως των εξελισσομένων καταστάσεων στο Ιράκ και την Συρία, οποιεσδήποτε αλλαγές στις απαιτήσεις θα παρουσιασθούν στο Περιφερειακό Σχέδιο για τους Πρόσφυγες το 2015 (3RP) για την κατάσταση στην Συρία και σε μια πρόσθετη συμπληρωματική αναφορά για την κατάσταση στο Ιράκ.
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Από την αντίστοιχη σελίδα για την Ελλάδα μαθαίνουμε ότι το 2015 ο αριθμός των προσφύγων ήταν 37.602 άνθρωποι.
Ἡ Ὑπάτη Ἀρμοστεία γιὰ τοὺς πρόσφυγες διαψεύδει τὴν κυβέρνησιν3
Η κυβέρνηση Σαμαρά διέθεσε στην Υπάτη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες μόλις 68.027 ευρώ το 2014.
Η παρούσα κυβέρνηση ψεύδεται,όταν ισχυρίζεται ότι οι πρόσφυγες σήμερα είναι μόνο 27.000 άνθρωποι ή δεν τους μετράει σωστά.
Από τα στοιχεία της Υπάτης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες Τουρκίας μαθαίνουμε ότι περίπου οι μισοί πρόσφυγές της είναι παιδιά.
Η αντίστοιχη εμπειρία μας στην Ελλάδα είναι διαφορετική: Mόνο το 25% των προσφύγων είναι παιδιά έως 18 χρονών.
Η Τουρκία φαίνεται ότι επιλεκτικά μας στέλνει κυρίως τους μη Συρίους πρόσφυγες.
Προφανώς η Τουρκία κρατάει τους Συρίους πρόσφυγες, που μπορεί κάποτε να επιστρέψουν στην χώρα τους και είναι και οι περισσότεροι: 1.700.000 άνθρωποι το έτος 2015.
Για κάθε έναν από αυτούς ξοδεύει ετησίως 171,65 δολάρια, ενώ αντίθετα για τους υπολοίπους ξοδεύει μόνο 150,16 δολάρια ανά κεφαλή.
Η ΕΕ υποσχέθηκε πρόσφατα στην Τουρκία να της δώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ ως βοήθεια για να κρατήσει τους πρόσφυγες στο έδαφός της.
Μία διαίρεση μπορεί να μας δείξει ότι η Τουρκία θα ανταμειφθεί για τις υπηρεσίες της με το ποσό των 1588,98 ευρώ για κάθε πρόσφυγα.
Αν λοιπόν κάποιοι κατηγορούν την Ελλάδα ότι διαχειρίζεται ένα γραφείο ταξιδίων με αντικείμενο την μεταφορά των προσφύγων στην Ευρώπη, θα πρέπει να παραδεχθούν συγχρόνως ότι η Τουρκία διαχειρίζεται ένα άθλιο ξενοδοχείο και το χρεώνει με υπερβολικές τιμές στους Ευρωπαίους.
Η Τουρκία φαίνεται ότι φοβάται την ισλαμική τρομοκρατία και μας στέλνει κυρίως κατοίκους άλλων χωρών και όχι Συρίους, ίσως και με κατασκευασμένα και πλαστά έγγραφα.
Οι Σύριοι πρόσφυγες χρειάζονται ως ασπίδα στα σύνορα της, γιατί φοβάται τυχόν εισβολή Κούρδων ή Ρώσσων.
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΡΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΣΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΡΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΣΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 
Η Ελλάδα με τους ερασιτεχνικούς χειρισμούς της ενδέχεται σήμερα να «φιλοξενεί» 27.000 διερχομένους «πρόσφυγες», που έχουν σαν σκοπό τους να πάνε κυρίως στην Γερμανία.
Αν υπολογίσουμε ότι καθημερινά φεύγουν από την Ελλάδα μόνο 580 πρόσφυγες, ενώ συγχρόνως φθάνουν στα νησιά του Αιγαίου καθημερινά περίπου 2000 νέοι πρόσφυγες, θα χρειασθούν περίπου 46,5 ημέρες για να φύγουν οι πρόσφυγες, που ήδη βρίσκονται εδώ.
Θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς την βοήθεια μας 47 ημέρες και αν τους βοηθήσουμε, δεν θα μας συμπαθήσουν;
Στο μεταξύ διάστημα όμως θα έχουν φθάσει άλλοι 66.103 πρόσφυγες και ο συνολικός αριθμός τους θα έχει φτάσει σε 93.103 άτομα.
Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι στεγάζουν 217.000 πρόσφυγες σε 22 καταυλισμούς, στην Ελλάδα μετά από 46 ημέρες θα πρέπει να υπάρχουν περίπου 9,5 καταυλισμοί με πληθυσμό 9.863 πρόσφυγες ο καθένας.
Η Ελληνική κυβέρνηση ίσως να μην έχει μελετήσει σωστά τι συμβαίνει πραγματικά με τους πρόσφυγες της Τουρκίας .
Ίσως να μην αντιλαμβάνεται ο μέσος ‘Ελληνας πολίτης ότι κάποιοι επιδιώκουν στο μέλλον να βάλουν την Ελλάδα να διαχειρίζεται πληθυσμούς προσφύγων αντίστοιχους με αυτούς της Τουρκίας το 2015 με σκοπό μόνο το προσωπικό τους κέρδος.
Η Τουρκία το 2010, όταν άρχισε να φιλοξενεί τους πρόσφυγες, πριμοδοτήθηκε με 17,7 εκατομμύρια δολάρια.
H EE μας έδωσε πρόσφατα σαν έκτακτη χρηματοδότηση για την δημιουργία υποδομών στεγάσεως προσφύγων 12,7 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 78% του ποσού , που δόθηκε αρχικά στην Τουρκία (=16,26 εκατομμύρια ευρώ).
Αυτή η έκτακτη χρηματοδότηση διετέθη και πάλι σε διαπλεκομένους επιχειρηματίες με απευθείας ανάθεση.
Κατάλαβαν οι κυβερνήτες μας ότι οι Ευρωπαίοι ίσως αναμένουν από εμάς μετά από 5 χρόνια να φιλοξενήσουμε τελικά 1.472,.000 πρόσφυγες , τηρουμένων των αναλογιών;
Aν θέλετε την αλήθεια, θα πρέπει να περιμένουμε πολύ περισσότερους πρόσφυγες.
Σύντομα θα ξεσπάσει σύγκρουση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ρωσσία.
Η Τουρκία είχε πληθυσμό 78,7 εκατομμύρια κατοίκους το 2015.
Η Συρία είχε πληθυσμό 17,9 εκατομμύρια κατοίκους το 2014 και ήδη πρόσφυγες είναι περίπου το 10% του πληθυσμού της.
Με τη ίδια αναλογία υπολογίστε τους «μελλοντικούς» Τούρκους πρόσφυγες σε τουλάχιστον 7,8 εκατομμύρια.
Δεν θα έλθουν βέβαια όλοι προς την μεριά της Ελλάδας, αλλά τουλάχιστον 2 εκατομμύρια θα μπορούσαν να μας επισκεφθούν…
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Συρία και Τουρκία δεν πρόκειται να ξεκινήσουν, αν πριν οι «Ειρηνοποιοί» δεν φροντίσουν για την απομάκρυνση από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας όλων των συνοικισμών προσφύγων, δηλαδή μιλάμε ήδη για 1.888.000 πρόσφυγες.
Πού θα πάνε όλοι αυτοί;
Aν τους ήθελαν στην Γερμανία, δεν θα επέτρεπαν την διέλευση μόνο 580 προσφύγων την ημέρα από τα σύνορα της FYROM.
Αν οι ρυθμοί αφίξεως και αναχωρήσεως των προσφύγων μείνουν όπως έχουν, στην ημερομηνία ενάρξεως της συγκρούσεως θα φιλοξενούμε ήδη 261.000 μουσουλμάνους πρόσφυγες.
Οι πρόσφυγες θα αποτελούν τότε το 2,4% του πληθυσμού των Ελλήνων.
Ακόμα και αν κάποιοι από αυτούς ξεσηκωθούν, θα πρόκειται για προσωρινό και μικρό κίνδυνο, που ίσως μας ξυπνήσει και μας ενώσει ως ‘Εθνος.
Ελπίζουμε ότι πολλοί από αυτούς δεν θα ξεσηκωθούν.
Θα εκτιμήσουν στην συνέχεια ότι θα βρίσκονται σε μία πραγματικά ουδέτερη και φιλειρηνική χώρα, που αδιαφορεί για το θρήσκευμά τους και τους βλέπει σαν ανθρώπους, που βρίσκονται σε ανάγκη.
Την ίδια ώρα όλοι οι υπόλοιποι «πολιτισμένοι» Ευρωπαίοι θα σκοτώνονται μαζικά σε ένα πόλεμο χωρίς λόγο, «υπερασπίζοντας» την Τουρκία ενάντια στην Ρωσσία με βάση το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ.
Η Ελλάδα μετά την παγκόσμια λαίλαπα και την ανώφελη καταστροφή θα αποκτήσει άλλο γόητρο .
Θα θυμηθούν όλοι ότι δεν είμαστε τυχαία το λίκνο του πολιτισμού:
Αγαπάμε τον άνθρωπο και απλά δεν υπήρξαμε ποτέ στην ιστορία μας ανθρωποφάγοι και πολεμοκάπηλοι…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply