Τέλος ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς!!!

Βάσει τῶν σημερινῶν δημοσιευμάτων τὸ θέμα ἔκλεισε.

Τέλος ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς!!!1  Συνέχεια

Ἐλεύθερη ἀγορά στήν Ἑλλάδα;

Δὲν καταλαβαίνω…
Εἰκάζουμε πὼς ἔχουμε ἐλευθέρα ἀγορὰ στὴν Ἑλλάδα…
Διατεινόμεθα πὼς ὁ κρατικὸς παρεμβατισμὸς εἶναι μία ἀνάσχεσις στὴν ὀρθὴ λειτουργία μίας ἀγορᾶς…
Διαῤῥηγνύουμε τὰ ἱμάτιά μας ὅτι ἔχουμε ξεφύγει ἀπὸ τὸ σοβιετικὸ πρότυπο τοῦ κρατικοῦ ἐλέγχου ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ…
Συνέχεια

Τὶς Κυριακὲς τὰ καταστήματα παραμένουν κλειστά!!!

 Γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθῇ, τὶς Κυριακὲς τὰ καταστήματα πρέπει νὰ παραμένουν κλειστά…
Ἔχουν κι ἄλλα πράγματα νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν τὰ χατήρια τοῦ Χατζηδάκη καὶ τοῦ στουρναροΣτουρνάρα…
Ἔχουν, γιὰ παράδειγμα, νὰ ξεκουραστοῦν… Ἤ νὰ δοῦν τὶς οἰκογένειές τους… Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 4 Νοεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Φώτι μὲ τὴν ΔΗΜΑΡ του …ἀνα-βαπτίζεται σὲ δημοκρατικὸ κόμμα!!!
  Γιατί καλέ; Τί ἦταν ἔως τώρα;
  Ἐάν δέν ἦταν Δημοκρατικό Κόμμα ἡ Δημοκρατική Ἀριστερά, τότε ποιό ἦταν;
  Πλάκα μᾶς κάνουν…
  Δημοκρατικὰ ψήφιζαν τὰ μνημόνια καὶ ὅλα τὰ σχετικὰ ἀντι-Συνταγματικὰ μέτρα. Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 3 Νοεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Παπούλιεν καὶ τὸ Ἀντωνάκιον  ἔπαθαν …μουγγίασιν!!!
  Τοὺς ἀναζητοῦν ἀπὸ ἐδῶ, τοὺς ψάχνουν ἀπὸ ἐκεῖ, τοὺς γυρεύουν παρὰ πέρα…
  Χάθηκαν οἱ «κεφαλές» μας…
  Ὅσο γιὰ δηλώσεις κατὰ τῆς τρομοκρατίας, τῶν δολοφόνων καὶ τῶν λοιπῶν ἀποσταθεροποιητικῶν δυνάμεων… οὔτε λόγος…
  Καί πῶς νά μιλήσουν ἐδῶ πού τά λέμε;
  Τὴν μία ἡμέρα τσακίζεται ὁ Ῥῶσσος ΥΠ.ΕΞ. νὰ παρατήσῃ κάθε Συνέχεια

Ὁ «πόλεμος» τῆς Κυριακῆς.

 

φωτογραφία

Ὅταν λέμε πὼς οἱ ἀλλαγὲς ποὺ θέλουν νὰ φέρουν στοχεύουν στὴν ἐξαφάνισι τῶν ἐλαχίστων ἐναπομεινάντων ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, μᾶλλον δὲν ἔχουμε ἄδικο. 
Ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς ἀπὸ τὴν μία τὰ καταστήματα τῶν αὐτοαπασχολουμένων, ἤ ἀκόμη καὶ τῶν μὲ μικρὸ ἀριθμὸ ὑπαλλήλων, ὁδηγοῦνται σταδιακῶς στὸν ἀφανισμό, διότι οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις, πολυεθνικοὺ κυρίως χαρακτῆρος, ἔχουν τὰ μέσα καὶ τὶς δυνατότητες νὰ κατεβάσουν τοὺς μισθούς, εἶτε ἐκβιαστικῶς εἶτε «νομίμως», τότε ἀντιλαμβανόμαστε πὼς αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἔχουν ἀνοίξει ἀκόμη μίαν Κερκόπορτα πρὸς τὴν ἅλωσι τῆς ἐπιχειρηματικότητος.
Συνέχεια