Ἀντι-εἰδήσεις 4 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 4 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Φώτι μὲ τὴν ΔΗΜΑΡ του …ἀνα-βαπτίζεται σὲ δημοκρατικὸ κόμμα!!!
  Γιατί καλέ; Τί ἦταν ἔως τώρα;
  Ἐάν δέν ἦταν Δημοκρατικό Κόμμα ἡ Δημοκρατική Ἀριστερά, τότε ποιό ἦταν;
  Πλάκα μᾶς κάνουν…
  Δημοκρατικὰ ψήφιζαν τὰ μνημόνια καὶ ὅλα τὰ σχετικὰ ἀντι-Συνταγματικὰ μέτρα.
  Δημοκρατικὰ μᾶς ἔσφαζαν…
  Δημοκρατικὰ ἔστελναν μερικὲς χιλιάδες ἀκόμη συμπολιτῶν μας στὴν αὐτοκτονία…
  Πολὺ δημοκρατία πλάκωσε καὶ δὲν τὴν ἀντέχω…
  Θὰ μεταναστεύσω στὴν …Σελήνη. Τοὐλάχιστον ἐκεῖ θὰ μοῦ λείπῃ μόνον ἀέρας!!!
 • Τὸ Κωστάκι Καραμανλῆ θὰ μᾶς τὸ κάνουν ἥρωα…
  Δὲν τὴν γλυτώνουμε τὴν …ἀναβάθμισί του!!!
  Τί νά πῶ;
  Τὴν  μία τὸν παρακολουθοῦσαν, λὲς καὶ ἦταν ὁ μόνος. (Λίγη Παγκαλιάδα νὰ ἀκούσετε, θὰ τὰ μάθετε ὅλα!!!)
  Τὴν ἄλλην ἤθελαν νὰ τὸν δολοφονήσουν, ἀλλὰ δὲν πρόλαβαν…  (Ναί, καὶ ἡ γιαγιά μου ἐπεὶ δὴ δὲν εἶχε ῥόδες δὲν κατέληξε πατίνι!!!)
  Τὴν τρίτη τὸ Κωστάκι δὲν κατάφερε νὰ καθαρίσῃ τὴν χώρα ἀπὸ τὸ παρακράτος της…
  Μωρέ τί ἥρωα ἐκτρέφαμε καί δέν τό εἴχαμε πάρῃ εἴδησι; Τί ἄντρας; Τί προσωπικότης; (Κάνει καὶ ῥάφτινγ… Νὰ μὴν τὸ ξεχνᾶμε!!! Τὸ GAPατο ποδήλατο καὶ τὸ Κωστάκι ῥάφτινγκ…!!!! Τρία πουλάκια!!!)
  Καί τί μᾶς ἀπέμεινε βρέ;
  Τὸ προσκύνημα μᾶς ἀπέμεινε!!! Μόνον αὐτό!
 • Ὁ Χατζιδάκης ὑπάρχει ἀκόμη!!!
  Μίλησε γιὰ νὰ μάθουμε πὼς ναί, πέτυχε τὸ Κυριακάτικο πείραμα τῶν ἀνοικτῶν καταστημάτων. (Ὁ Κορκίδης, πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Συνομοσπονδίας Ἐθνικοῦ Ἐμπορίου, ποὺ ἔχει καὶ ἐσωτερικὴ πληροφόρησι, δήλωσε τὰ ἀνόποδα, μιλῶντας οὐσιαστικῶς γιὰ ἀποτυχία!!!)
  Ἀλήθεια, ποιούς ῤώτησε; Τούς καταστηματάρχες, τούς καταναλωτές ἤ τόν …λογαριασμό του;
  (Ἰδίως αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ἰδίως αὐτό, οὐδέποτε ἀθῶος!!!)
 • Τὸ Σημίτη μίλησε!!!
  Καὶ εἶπε νὰ μὴν τολμήσουμε νὰ ἐξέλθουμε τῆς «ΕὐρωπΕϊκῆς οἰκογενείας»!!! Θαυμάζει τὸ στουρναροΣτουρνάρι… Μᾶς ὑπενθυμίζει πὼς καλὰ μᾶς κάνουν οἰ τροϊκανοὶ μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς κάνουν… Μᾶς καθησυχάζει πὼς πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς δὲν θὰ συμβοῦν τρομερὰ καὶ φοβερά…  Μᾶς ἐνημέρωσε πὼς δὲν θὰ ὑπάρξουν πρόωρες ἐκλογές… Μᾶς συμβούλευσε   νὰ προτιμήσουμε κεντροαριστερά….
  Μᾶς θύμισε πὼς πρέπει νὰ προασπίσουμε τὴν δημοκρατία….
  Κοινῶς;  Ἔως καὶ νεκροὺς ἀνασταίνουν γιὰ νὰ μᾶς ἀποκοιμίσουν… Καὶ κάποιοι «τσιμποῦν»…
  Εἴδατε ὅμως; Ὅλα τὰ πτώματα τὸ ἴδιο χρῶμα ἔχουν….

 • Τὸ Παπούλιεν εἶναι στὸ Ἀλβανία.
  Θυμήθηκε τὰ πατρογονικά του καὶ εἶπε νὰ τὰ τιμήσῃ… Ποιός ξέρει τό ποῦ θά βρίσκεται αὔριο;

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τὰ ἀνοικτὰ καταστήματα τῆς Κυριακῆς.
  Τί τοῦ λείπει τοῦ ψωριάρη; Φούντα μὲ μαργαριτάρι…
  Γιὰ νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνομαι… (ποὺ δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνομαι!!!)
  Τὰ καταστήματα ποὺ παραμένουν ἀνοικτὰ τὶς Κυριακὲς δὲν εἶναι αὐτὰ τοῦ κυρ-Μήτσου ἤ τοῦ μπαρμπα-Παρασκευᾶ ἤ τῆς κυρα-Μαριγούλας, ποὺ τελικῶς πληρώνουν ἀκόμη ἕναν ἀξιοπρεπὴ μισθὸ στοὺς ὑπαλλήλους τους…
  Εἶναι τὰ καταστήματα τῆς πολυεθνικῆς ποὺ πληρώνει 200 εὐρόπουλα σὲ κάθε ὑπάλληλό της μηνιαίως.
  Ἄς σπεύσουμε λοιπὸν νὰ ψωνίζουμε τὶς Κυριακές… Ἔτσι, γιὰ νὰ δώσουμε τὸ τελειωτικὸ κτύπημα στοὺς Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες…
  Καὶ ψίτ… Νὰ μὴν ξεχάσουμε νὰ ψωνίζουμε «Ἑλληνικά»…
  Ὅλα τὰ ψώνια ἀπὸ τὰ «ψώνια» θὰ γίνονται…
 • Εὐτυχῶς ποὺ ἔχουμε δημοκρατία!!!
  Διότι ἐὰν δὲν εἴχαμε δημοκρατία θὰ εἴχαμε τὰ ὅπλα νὰ κτυποῦν ἀδιακρίτως, ἐνόχους κι ἀθώους…
  Θὰ  εἴχαμε τὴν πείνα νὰ θερίζῃ, ποὺ τώρα δὲν τὴν ἔχουμε…
  Θὰ εἴχαμε τὴν ἐξαθλίωσι, νὰ πετᾶ οἰκογένειες στοὺς δρόμους, ποὺ τώρα δὲν ἔχουμε…
  Δὲν θὰ εἴχαμε τὴν ἐλευθεροστομία, ποὺ κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται κάποιοι, ἔχουμε…
  Δὲν θὰ εἴχαμε ἰσονομία, ποὺ ἐπίσης, κατὰ πῶς ἰσχυρίζοναι κάποιοι, ἔχουμε…
  Δὲν θὰ εἴχαμε βουλή, ποὺ τώρα, ναί, ἔχουμε…
  Αὐτὴν λοιπὸν πρέπει νὰ προστατεύσουμε…
  Καλὰ κρασιά..
  Καὶ μετὰ θὰ πᾶμε στὰ τρίμηνα τοῦ μακαρίτου…
  Πάντως ναί, εὐτυχῶς ποὺ ἔχουμε δημοκρατία ἡ ὁποία, ὥς ἄγγελος θὰ μᾶς διασώσῃ…
  Καλὴ διάσωσι μᾶς εὔχομαι… Ἀπὸ τὴν δημοκρατία φυσικά…   (Διαβᾶστε το ὅπως θέλετε!!!)
 • Εἴχαμε καὶ τὸν σκηνοθέτη Τζὶμ Τζάρμους ἐδῶ…
  Νύχια δὲν ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε, τὸν Τζάρμους θέλαμε… Βρὲ οὔστ….
 • Ἀναζητῶντας τοὺ δολοφόνους…Ἡ ΕΛΑΣ ἀναζητᾶ τοὺς δολοφόνους… Δὲν βρῆκε τὴν μηχανή τους  καὶ πάλι «μηδένισε» τὰ στοιχεῖα… Στὸ μεταξὺ φυσικὰ αὐτοὶ ἁλωνίζουν καὶ θεωρεῖται βέβαιον, ἀπὸ τὴν ΕΛΑΣ πὼς θὰ ξανακτυπήσουν.
  Εἴπαμε κάτι γιά τήν δημοκρατία; Χμμμ….
 • Τὴν Τετάρτη θὰ ἀπεργήσουν.
  Πολὺ μοῦ ἀρέσει αὐτὸ τὸ παιχνίδι τῶν συνδικαλιστῶν. 24ωρες ἀπεργίες… Τὸ μεγάλο πανηγύρι κατὰ τῶν κοινωνιῶν.
  Θὰ συμμετέχουν, λέει, καὶ οἱ ἐργαζόμενοι στὰ Μέσα μεταφορᾶς… Ἴσα γιὰ νὰ δυσκολεύουν τὸν κοσμάκι…
  Βρέ, θά καταλάβουμε ἐπί τέλους πώς μέ 24ωρες καί 48ωρες ἀπεργίες μᾶς ἐμπαίζουν; Βρέ θά τά κλείσουμε ἐπ΄ ἀορίστου τά μαγαζάκια μας μήπως καί γλυτώσουμε ἀπό τό παράρτημα τοῦ κράτους πού λέγεται συνδικαλισμός;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • Ἡ ἀνδρικὴ ὑπογονιμότητα μᾶς τελειώνει.
  Ἀνεκάλυψαν πρωτεΐνη ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴν ὑπογονιμότητα. Ἕλλην τὴν ἀνεκάλυψε καὶ βραβεύθηκε γιὰ αὐτό.
  Συγχαρητήρια βέβαια γιὰ τὴν ἀνακάλυψι… Συγχαρητήρια φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν βράβευσι…
  Μία ἀπορία μόνον ἔχω…
  Αὐτοί πού τόν χρηματοδότησαν, γιά τήν ἔρευνα, τό ἔκαναν διότι θέλουν νά ἐξαλείψουν τήν ὑπογονιμότητα ἤ νά τήν αὐξήσουν;

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ τρόικα μᾶς ἔρχεται καὶ τὸ στουρναροΣτουρνάρι ζητᾶ νηφαλιότητα…
  Ἀκόμη δὲν ἔχω καταλάβῃ τὸ ἐὰν τοῦ ἔχουν πῇ τὴν ἀλήθεια.
  Βρὲ σεῖς, ἐκεῖ, μέσα στὰ ὑπουργεῖα σας… Τοῦ ἔχετε πεῖ πώς ἀπό στιγμή σέ στιγμή θά ἀναγγελθῇ ἡ ἐπίσημος χρεοκοπία μας ἤ τοῦ τό κρατᾶτε γιά ἔκπληξι…
  Διότι δὲν ἐξηγεῖται τόση ἐκτὸς χρόνου καὶ τόπου φλυαρία… Δὲν ἐξηγεῖται!!!

 • Τὶς χάνουμε τὶς ΔΕΚΟ ἀδέλφια!!!
  Τὸ ΕΘΝΟΣ καταγγέλει πὼς ἀκόμη ὑπάρχουν ἐντὸς τῶν ΔΕΚΟ πονηρόμαγκες ποὺ λαμβάνουν τοὐλάχιστον 15 μισθούς.
  Ἴσως… Ἀλλά πόσοι νά εἶναι ἄρα γέ; Μήπως τόσοι ὅσοι χρειάζονται γιά νά …ξεφορτωθοῦμε τίς ΔΕΚΟ καί νά τίς …χαρίσουν σέ κάποιους ἄλλους, πού σαφῶς θά τίς …στρώσουν; Γιὰ νὰ τὸ ἐξετάσουμε λίγο καλλίτερα…
  Ἄλλο ἡ κάθαρσις κι ἄλλο τὸ ξεπούλημα. (Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, τὸ χάρισμα!!!)
 • Ἡ COSCO στό στόχαστρο;
  Ναί, νὰ πωληθῇ ὀ ΟΛΠ, στὸ 100%, ἀλλὰ νὰ μὴν τὸν πάρῃ ἡ COSCO.
  Ναί, νὰ ἀποκρατικοποιηθοῦν τὰ πάντα, ἀλλὰ νὰ μὴν τὰ πάρουν οἱ Κινέζοι.
  Ναί, νὰ δοθοῦν, ἀκόμη καὶ σὲ Τούρκους οἱ μαρίνες τῶν νησιῶν μας, ἀλλὰ νὰ μὴν εἶναι Κινέζοι μέσα στὰ παιχνίδια.
  Βρέ δέν μᾶς παρατᾶτε; Σούργελα… Ἔ σούργελα…
  Ἕνα μόνον περιμένω. Νὰ …βουλιάξῃ ἀπὸ Κινέζουν ὁ Πειραιᾶς ποὺ θὰ καταπιοῦν στὴν συνέχεια ὅλην τὴν Εὐρώπη. Μὰ ὅλη!!! Μὰ ὅλη!!!
  Αὐτοί δέν τό ξεκίνησαν; Ἔ, κι αὐτοὶ στὴν κόλασι… Ὄχι μόνοι μας!!!
 • Προοδεύουμε, κατὰ τὸν Σόιμπλε!!!
  Η Ἰσπανία καὶ ἡ Ἰρλανδία, κατὰ Σόιμπλε πάντα, εἶναι σὲ καλὸν δρόμο καὶ τελειώνουν μὲ τὰ προγράμματα ποὺ τοὺς ἐπέβαλαν.
  Ἐμεῖς, κατὰ Σόιμπλε πάντα, ἐπίσης πᾶμε καλά.
  Τήν χρεοκοπία μίστερ Σόιμπλε ποιός θά τήν χρεωθῇ; Ἡ Ἑλλάδα, τό ΔΝΤ ἤ ἐσύ; Ἔ; Διότι κάποιος πρέπει νὰ πληρώσῃ… Τὸ εἴπαμε αὐτό…
  Ποιός θά πληρώσῃ; Τό ἔχεις ἄρα γέ σκεφθῇ;
 • Ἐχθὲς δὲν εἴχαμε χρηματιστήριον…
  Δὲν πειράζει… Θὰ ἔχουμε σήμερα…

ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας

 • Οἱ καθηγητὲς περισσεύουν…
  Ὄχι ποὺ δὲν τὸ γνωρίζαμε.
  Τώρα βρέθηκαν 12.500 πλεονάζοντες, μεταξὺ αὐτῶν καὶ φιλόλογοι….
  Πανηγυράκι κι ἐκεῖ;
  Ἄ πὰ πά… Μὰ τὶ σκέφθηκα πάλι… Αὐτοὶ τοὐλάχιστον ἤθελαν μόνον νὰ μᾶς …ἐπιμορφώσουν!!!
  Τόση ἐπιμόρφωσις πάντως, οὔτε στὸν …ἐχθρό μου!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ἡ Αἴγυπτος δικάζει τὸν  Μόρσι.
  Τί Μουμπάρακ τί Μόρσι;
  Δικτάτωρ ὁ μέν, Δημοκράτης ὁ δέ.
  Ποιός σκότωσε τούς περισσοτέρους; Θά μάθουμε;
  Πάντως εἶναι προσφιλὲς ἄθλημα τῆς ἐξουσίας ἡ φίμωσις τοῦ ἀντιλόγου.
  Καὶ νὰ θυμόμαστε… Τὰ ἀμερικανὰ κι ἐκεῖ ἔχωσαν τὴν μουσούδα τους… Ξέρουν αὐτά…
 • 1500 πίνακες ποὺ εἶχαν κλαπῆ ἀπὸ τοὺς ναζί, βρέθηκαν στὸ Μόναχο.
  Ἀξίας ἑνὸς δισεκατομμυρίου εὐρώ, παρακαλῶ!!!
  Τῶν ἔφεξε τῶν Γερμανῶν… Πάλι σὲ αὐτοὺς ἔμειναν οἱ πίνακες…
  Ἀπὸ Γερμανοὺς ξεκίνησε τὸ πλιάτσικο, σὲ Γερμανοὺς κατέληξαν τὰ λάφυρα.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply