Κάστα, ναί βεβαίως.

Κάστα, ναί βεβαίως.

Μὲ ἔχει κουράσει ἡ οἰκονομίστικη λογικὴ σὲ ὅλα. Αὐτὸ εἶναι γελοῖο. Ἡ οἰκονομία εἶναι ἀπλῶς ἕνα μέρος τοῦ εὐρυτέρου συνόλου τῆς Πολιτείας. Δὲν εἶναι λογικὸ νὰ ἐπιτρέπεται ἡ στενὴ ὁπτικὴ μίας μόνον κάστας νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς κάποιο γενικὸ καὶ ἀπόλυτο μέτρο.
Κάστα, ναί βεβαίως. Οἱ Κάστες ὑπάρχουν καὶ εἶναι πρωτίστως ψυχικὲς ἱεραρχίες. Ἄλλη ἡ φύση τοῦ γεωργοῦ, ἄλλη τοῦ ἐμπόρου, ἄλλη τοῦ πολεμιστῆ, ἄλλη τοῦ ἱερέως.
Οἱ Κάστες δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν χρηματικὴ συσσώρευση, ὅπως ἐσφαλμένα ὁρίζει τὶς “τάξεις” του ὁ Μαρξισμός. Οἱ Κάστες διαχωρίζονται ἀπὸ συστήματα ἀξιῶν. Ὅταν εἶσαι κατώτερη κάστα, ὅπως ἐκεῖνος ὁ ἄθλιος Bloomberg, ὅσα λεφτὰ κι ἂν συσσωρεύσῃς θὰ παραμείνεις μὲ τὶς ἀξίες καὶ σταθερὲς τῆς κάστας σου. Δὲν θὰ ἀποκτήσεις κάποιο ἀνώτερο πνεῦμα καὶ τὴν ὁπτική καὶ ἰκανότητα δράσεως ἑνὸς Εὐγενοῦς. Θὰ τρέχεις πίσω ἀπὸ εὐτελὴ μικροπράγματα ὅπως τὸ τομπάκο καὶ οἱ σόδες…

Αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κυβερνήσῃ, δὲν μπορεῖ νὰ κυβερνήσῃ. Μὲ τὴν ἴδια ἔννοια ποὺ ἕνα ψάρι δὲν μπορεῖ νὰ πετάξῃ. Δὲν γίνεται.
Γνώρισε τὴν κάστα σου. Καὶ τοὺς νόμους της. Δέξου τα, καὶ ἀκολούθησέ τα διότι ἐκεῖ βρίσκεται ἡ εἰμαρμένη σου καὶ ἡ ψυχικὴ σου ἐκπλήρωση.

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply