Τὶς Κυριακὲς τὰ καταστήματα παραμένουν κλειστά!!!

 Τὶς Κυριακὲς τὰ καταστήματα παραμένουν κλειστά!!!2Γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθῇ, τὶς Κυριακὲς τὰ καταστήματα πρέπει νὰ παραμένουν κλειστά…
Ἔχουν κι ἄλλα πράγματα νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν τὰ χατήρια τοῦ Χατζηδάκη καὶ τοῦ στουρναροΣτουρνάρα…
Ἔχουν, γιὰ παράδειγμα, νὰ ξεκουραστοῦν… Ἤ νὰ δοῦν τὶς οἰκογένειές τους… Ἤ μόνον νὰ ἀλλάξουν παραστάσεις…
Ἄς βάλουμε φρένο στὴν βία…Τὶς Κυριακὲς τὰ καταστήματα παραμένουν κλειστά!!!1

Ναί, εἶναι πάρα πολλοὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ποὺ δὲν θὰ συμμεριστοῦν αὐτὲς τὶς θέσεις.
Θά τούς ἐπιτρέψουμε γιά ἀκόμη μίαν φορά νά μᾶς καταστρέψουν ἀκόμη μία δομή τῆς κοινωνίας μας;
Ἔ;Τὶς Κυριακὲς τὰ καταστήματα παραμένουν κλειστά!!!3

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 102 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὶς Κυριακὲς τὰ καταστήματα παραμένουν κλειστά!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στόχος τῶν ἀνοικτῶν καταστημάτων τῆς Κυριακῆς τὸ ὑπόλοιπο τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Ἕλληνος. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στόχος τῶν ἀνοικτῶν καταστημάτων τῆς Κυριακῆς τὸ ὑπόλοιπο τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Ἕλληνος. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply