Τώρα κλαῖς; Μά γιατί κλαῖς;

Ποιός κλαίει; 
Αὑτός πού ἔχασε τήν δουλίτσα του; Μήπως αὐτός πού ἔμεινε ἄστεγος;
Ἤ μήπως αὐτός πού εἶχε τρία κότερα καί τώρα, λόγῳ κρίσεως, δέν ἔχει οὔτε σωσίβιο;

Γιατί κλαίει; Δέν ἤξερε; Μά γιατί δέν ῥώταγε; 
Οἱ ἐργολάβοι ἐκεῖ ἦταν πάντα… Ἴδια ὀνόματα… Ἴδιες τακτικές… Ἴδια ἀποτελέσματα…

Ποῦ ἤμασταν λοιπόν ὅταν ἀνέβαιναν καί κατέβαιναν οἱ κυβερνήσεις πού ἐμεῖς ἐξελέξαμε;

Σέ ἄλλον κόσμο;

Συνέχεια

Μά καλά, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Ἕλλην μέσα στούς πολιτικούς μας;

 


Σήμερα θ βρίσω! 
Γι τν κρίβεια, θ παρουσιάσω να θέμα πο θ κάν πάρα πολλος χι μόνον ν βρίσουν, λλ κα ν θελήσουν νπισπεύσουν τς ποιες διαδικασίες, μήπως κα τελειώσουμε μίαν ραν ρχύτερα μλους ατος πο ατοχρίστηκαν κυβερντες μας κα μς ουφον τ αμα δ κα αἰῶνες. 
Μν νομίζετε πς κριβς τδια δν συνέβαιναν σ κάθε περίοδο τς στορίας μας… Θταν δικο γι τος σημερινούς.. Ο σημερινονήκουν σ μίαν «σχολ» τν ποίαν μως σχολν λλοι πρτοι μς φόρτωσαν.  Συνέχεια