Ξεκίνησε ἡ διάλυσις τῆς Τουρκίας

Κατόπιν τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων ποὺ ἔγιναν γνωστὰ τὴν 1η Ἀπριλίου, ἡ Κρατικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐκλογῶν τῆς Τουρκίας, ἀνεκοίνωσε, ἐπισήμως καὶ ὁρισιτκῶς, τὴν ἧττα τοῦ Ἐρντογὰν καὶ στὴν Κωνστναντινούπολη!!!
Τὸ ἐν λόγῳ ἀποτέλεσμα μετέδωσαν καὶ οἱ Ῥῶσσοι, ἂν καὶ τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογᾶν τὸ ἀμφισβητοῦσε, ὑποστηρίζοντας πὼς ὑπῆρξε νοθεία μὲ τὰ ἄκυρα ψηφοδέλτια.
Συνέχεια

Γύρω-γύρω ὅλοι καὶ στὴν μέση ἡ …Κύπρος!!!

Κρατῆσθε το αὐτό:
Τὸ ἀμέσως ἐπόμενον χρονικὸ διάστημα, τὸ κυρίαρχον πεδίον μαχῶν καὶ πολέμων, Η.Π.Α., Ἀγγλίας, Ἰσραὴλ – Ῥωσσο-Τουρκίας, θὰ μεταφερθῆ, μὲ τεραστία ἔνταση, στὴν Κύπρο…
(Ἤδη γίνεται τῆς π@υτάνας, πολιτικῶς, στὸ νησί…!!!).

Συνέχεια

Διαρκῶς αὐξάνονται οἱ σύμμαχοι τοῦ Ἐρντογᾶν

Ἐκ πρώτης ὄψεως βλέπαμε αὐτά:

Συνέχεια

Φίλοι ἀδελφικοὶ τῶν Τούρκων οἱ Πακιστανοὶ …«ἐπενδυτές»!!!

Πάνε ἑννέα (9) χρόνια ποὺ ἐργαζόμουν σὲ ἐταιρεία ποὺ εἶχε Πακιστανὸ τεχνίτη ὡρολογίων, τὸν Μωχάμετ…
Συμπαθὴς καὶ οἰκογενειάρχης, ἐπίσης χαμηλῶν τόνων…
Εἶχε ἔλθη στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1993.

Κάποιαν στιγμὴ τὸν ἐρωτῶ: «τί εἶναι οἱ Τοῦρκοι γιά ἐσέναν;»  καὶ μοῦ ἀπήντησε, εἰλικρινέστατα καὶ μονολεκτικὰ ἀδέλφια. Συνέχεια

Φθάνουμε καί στά πυρηνικά;

Τσοῦπ…
Σιγὰ – σιγά….
…ἀλλὰ σταθερά…
Ἑτοιμάζονται καὶ τὰ πυρηνικά.

Μετὰ τοὺς 5.000 στρατιῶτες τῆς Τουρκίας, ποὺ πηγαίνουν νὰ βοηθήσουν τὸ Κατάρ…

Συνέχεια

Ἰσλαμιστὲς κτυποῦν τοὺς Καλᾶς!!!

Τὸ χωριὸ Ἀνὶς τῶν Καλᾶς, δέχεται’, αὐτὴν τὴν ὥρα, ἐπίθεση ἀπὸ Ἰσλαμιστές, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἀπαγάγουν τὰ κορίτσια.
Χητοῦν βοήθεια μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων, ἀλλά, δυστυχῶς, τὸ Πακιστὰν εἶναι ἕνα «ἀγαπημένο παιδί» καὶ δὲν ὑπάρχει διεθνὴς ὀργανισμὸς νὰ τοὺς βοηθήσῃ.

Ἰσλαμιστὲς κτυποῦν τοὺς Καλᾶς!!! Συνέχεια