Ξεκίνησε ἡ διάλυσις τῆς Τουρκίας

Κατόπιν τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων ποὺ ἔγιναν γνωστὰ τὴν 1η Ἀπριλίου, ἡ Κρατικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐκλογῶν τῆς Τουρκίας, ἀνεκοίνωσε, ἐπισήμως καὶ ὁρισιτκῶς, τὴν ἧττα τοῦ Ἐρντογὰν καὶ στὴν Κωνστναντινούπολη!!!
Τὸ ἐν λόγῳ ἀποτέλεσμα μετέδωσαν καὶ οἱ Ῥῶσσοι, ἂν καὶ τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογᾶν τὸ ἀμφισβητοῦσε, ὑποστηρίζοντας πὼς ὑπῆρξε νοθεία μὲ τὰ ἄκυρα ψηφοδέλτια.

Ὡς ἐκ τούτου, παρὰ τοῦ ὅτι διατηρεῖ τὸ «πύῤῥειο» προβάδισμα ἀνᾷ τῇ ἐπικρατείᾳ, χάνει ὁριστικῶς πλέον ὁ Ἐρντογὰν καὶ τὶς πέντε μεγάλες πόλεις τῆς Τουρκίας.  Ἡ Τουρκία, ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴ καὶ μετά, εὐρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ τεραστία ἐσωτερικὴ πολιτικὴ περιδίνηση καὶ τὸ φάντασμα τῆς τριχοτομήσεώς* της πλανᾶται πλέον σαφῶς ἀπὸ ἐπάνω της, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νεωτέρας ἱστορίας της. 

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Σημειώσεις

Στὴν οὐσία τώρα ἀρχίζουν πραγματικὰ τὰ σκούρα γιὰ τὸν Ἐρντογάν.
Οἱ Η.Π.Α. πλέον κτυποῦν τὸ φίδι ἀπ’ εὐθείας στὸ κεφάλι, τώρα ποὺ εἶναι ζαλισμένο. Αὐτὸ ὅμως θὰ ὁδηγήση, ἐκ τῶν πραγμάτων, σὲ περίπου οἰκονομικο-πολιτικὸ ἐμφύλιο τὴν Τουρκία.

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Τί θά συμβῆ ἀπό ἐδῶ καί πέρα πλέον;
Οἱ Ῥῶσσοι ἔχασαν τὴν Χερδόνησο τοῦ Αἵμου… Θά ἀφήσουν τελικῶς νά χαθῇ καί ἡ Τουρκία;

Ὁ Ἐρντογάν, ἀναγκαστικῶς πλέον, ἢ ποὺ θὰ συνεχίση τὴν συμμαχία του μὲ ὁποιοδήποτε ἐσωτερικὸ κόστος ἤ θὰ κάνη στροφή, στὸ …+5΄ (κάτι ποὺ ἐμεῖς δὲν θέλουμε μὲ καμμίαν δύναμη), πουλῶντας τὴν Ῥωσσία καὶ πέφτοντας πλέον, γονατιστὸς στὰ πόδια τῶν Η.Π.Α..

Δὲν ὑπάρχει ἄλλος χρόνος. Πλησιάζουν ὁλοταχῶς οἱ «ἐξελίξεις».

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅμως τὰ γεγονότα τρέχουν.
Ἡ περικύκλωσις τῆς Τουρκίας, ἀπὸ ὄλες τὶς πλευρές, εἶναι γεγονός. Israel uber alles!!!

πηγὴ

πηγὴ

Τὸ προτεκτοράτο τοῦ Ἰσραήλ, τὸ Κουρδιστάν, μπαίνει δυναμικῶς στὴν ὑλοποίηση τοῦ ὀβριοχριστιανικοῦ οἰκονομικο-γεωπολιτικο-στρατιωτικο-ἐνεργειακοῦ νέου Βυζαντίου!!!
Δὲν ἔχω πλέον ὁποιανδήποτε ἀμφιβολία πὼς κάποιαν στιγμὴ καὶ ἡ ὁβριοῥωσσία (δευτέρα πατρίς τους, κατὰ τοὺς ἰδίους τοὺς ὁβριούς!!!), θὰ ἐγκαταλείψη πλήρως καὶ αὐτὴν τὴν Μογγολία. Μόνον οἱ Κινέζοι καὶ οἱ Ἰρανοὶ θὰ μείνουν νὰ τοὺς ὑπερασπισθοῦν. Καί, φυσικά, οἱ Παλαιστίνιοι
(στὴν Γάζα), μὰ καὶ οἱ Πακιστανοί, εἶναι οἱ ἐλάχιστοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔκαναν πανηγυρισμοὺς γιὰ τὴν «νίκη» τοῦ Ἐρντογᾶν:

Ἑορτασμοὶ στὴν Γάζα μετὰ τὴν νίκη τοῦ κόμματος τοῦ ΑΚ (Ἐρντογάν), στὶς ἐκλογές.

Μπορεῖ πάντα νὰ νικήσετε Rayess…!!! Ameen…
Πολλὲς πολλὲς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες καὶ ἀγάπη ἀπὸ τὸ Πακιστάν…!!!…

Salman Karim

(Διαβάστε σχετικὰ κι ἐδῶ)

Καί, τότε….
…Ἀρμαγεδδὼν καὶ ἀμέσως μετὰ ἡ προπακατασκευασμένη ἔλευσις τοῦ παγκοσμίου «μεσσίου» τῶν ὁβριῶν.

Ἡ περικύκλωσις, ἀπὸ κάθε πλευρά, τῆς Τουρκίας εἶναι λοιπὸν γεγονός.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅμωςὁ Ἐρντογὰν θὰ κάνη ἄμεσα πράξη τὴν ὑπόσχεσή του γιὰ ἐπίθεση στὴν Βόρειο Συρία καὶ ἡ ἀντιπολίτευσις θὰ τὸ πιέζη, ὅσο οὐδέποτε στὸ παρελθόν, γιὰ ἐπίθεση καὶ πρὸς τὴν Ἑλλάδα μὰ καὶ τὴν Κύπρο.

Ἔχει νὰ γίνῃ κι ἐκεῖ τῆς π@υτάνααααααας!!!!!!

* Βάσει ἑνὸς εὑρυτέρου σχεδιασμοῦ, γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ «Νέου Βυζαντίου», ποὺ ἔχω ἤδη θίξη πρὸ  καιροῦ:

Φθάνοντας στὴν ἀναβίωσιν τοῦ νέου «Βυζαντίου»

…πιστεύω πὼς ἡ Τουρκία θὰ τριχοτομηθῆ στὸ ὀβρέικο Κουρδιστάν, στὸ νεο-ὁβριοχριστιανικό-οἰκονομικο-στρατιωτικο-γεωπολιτικό-ἐνεργειακὸ Βυζάντιο, κατὰ μῆκος ὅλων τῶν παραλίων της, μὰ καὶ σὲ ἕνα μογγολικό, καθαρά, κράτος.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply