Ἱστορικὴ πραγματιστικὴ προσέγγισις τῆς ἐνάρξεως τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1939 ξεκινᾶ αὐτὸ ποὺ ἡ ἐπίσημος φιλελεύθερος ἰστοριογραφία ἀποκαλεῖ «γερμανικὴ εἰσβολὴ στην Πολωνία» καὶ ἀπαρχὴ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ ἰστοριογραφία τῶν νικητῶν ἐμφανίζει καὶ σήμερα, 79 χρόνια μετά, τὴν σύνθετη γερμανοπολωνικὴ διαμάχη ὡς μία μανιχαϊκὴ σύγκρουσηῃ τοῦ Καλοῦ μὲ τὸ Κακό, ὅπου ἡ Πολωνία εἶναι ὁ ἄμωμος ἀποδέκτης τῆς χιτλερικῆς ἐπιθετικότητος, ὁ ἀμνὸς ἐπὶ σφαγῇ. Στὴν πραγματικότητα δὲν  ἦταν ἀκριβῶς ἔτσι καὶ ὁ πίναξ ἔχει πολλὲς ἀποχρώσεις. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀποφεύγουν νὰ μελετοῦν τὴν ἱστορία. Τοὺς χαλᾶ τὴν ἁπλουστευμένη εἰκόνα ποὺ ἔχουν γιὰ τὸν κόσμο. Μᾶς διδάσκει περισσότερα ἀπὸ ὅσα θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζουμε. Ὁ Noam Chomsky τὸ θέτει ἔτσι: «There’s a good reason why nobody studies history. It just teaches you too much.» Συνέχεια

Βάνδαλοι ἤ …προβοκάτορες;

Εἶναι μερικὰ χρόνια τώρα ποὺ μὲ εἰδοποίησαν γιὰ κάποιον βανδαλισμὸ σὲ κάποιο ἐκκλησάκι, κάπου μέσα στὸ κλεινὸν ἄστυ. Ἐναγωνίως τότε ἔσπευσα νὰ ὑπερασπισθῶ τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ θρησκεύεσθαι αὐτῶν ποὺ ἐθίγοντο, μὴ συνειδητοποιώντας, τότε, πὼς ἐπρόκειτο γιὰ ἕναν ξεκάθαρο προβοκατορικὸ βανδαλισμό, ποὺ στόχο εἶχε νὰ ἐγείρῃ τὰ θρησκευτικὰ συναισθήματα τῶν συμπατριωτῶν μας εἰς βάρος τῶν (μὴ σχετιζομένων μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεσιν) ΛΑΘΡΟμεταναστῶν.
Αὐτὸ φυσικὰ δὲν σημαίνει πὼς δὲν βανδαλίζουν, μὲ κάθε εὐκαιρία, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον λάβουν τὶς σχετικὲς ἐντολές. Σημαίνει ἁπλῶς πὼς σὲ ἐκείνην τὴν περίπτωσιν εἴχαμε καθαρὴ προπαγάνδα μὲ συγκεκριμένους στόχους, εἰς βάρος συγκεκριμένων ὁμάδων.
Δὲν ἐπετεύχθη ὅμως ὁ στόχος τους. Συνέχεια