Λάθη τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους στὸ «Μακεδονικό»

Τὸ «Μακεδονικό» καὶ τὰ λάθη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.

Ῥαγδαῖες εἶναι πλέον οἱ ἐξελίξεις στὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος τῶν Σκοπίων.
Ὅπως φαίνεται τὴν «λύση» δὲν θὰ τὴν ἀποφύγουμε καὶ θὰ πρέπη συντόμως νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν «Νόβα Ματσεντόνια», ἐλπίζοντας μόνον σὲ θετικὴ ἐξέλιξη, ὅσον ἀφορᾶ στὰ «ψιλὰ γράμματα» καὶ τὶς πολὺ σημαντικὲς «λεπτομέρειες», ὅπως γιὰ παράδειγμα, ὁ φυλετικὸς καὶ ὁ ἱστορικὸς διαχωρισμός, ἡ ἐσωτερικὴ καὶ ἡ διεθνὴς ὀνομασία, ὁ «ἀλυτρωτισμός», οἱ μεγαλομανίες περὶ «μεγάλης Μακεδονίας» κλπ.

Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας …ἐκτυπώσεις!!!

Τρισδιάστατη ἐκτύπωσις.
Ἡ ἐπομένη βιομηχανικὴ ἐπανάστασις!!!

Παρακολουθῶ ἀπὸ χρόνια καὶ ἔχω ξαναγράψῃ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐκτυπώσεως μὲ 3D ἐκτυπωτές.
Δὲν γνωρίζω τὸ τὶ ἀκριβῶς γίνεται στὴν Ἑλλάδα μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα, ἀλλὰ οὔτε καὶ μπορῶ νὰ ἐντοπίσω κάτι διαδικτυακῶς.
Γι’ αὐτὸ θὰ σᾶς πῶ γιὰ τὴν Ὁλλανδία.

Πρωτοπόροι πάντα στὴν χρήση νέων τεχνολογιῶν οἱ Ὁλλανδοί, ὅπου πλέον οἱ ἐφαρμογὲς εἶναι πάρα πολλὲς καί, μάλιστα γίνονται ἐπὶ πλέον καὶ σὲ μεγάλες κατασκευές, ὅπως τὸ κτίσιμο ἑνὸς ὁλοκλήρου κτιρίου στὰ κανάλια τοῦ Ἄμστερνταμ ἢ ἀκόμη καὶ στὴν κατσκευὴ γεφυρῶν! Συνέχεια

Φοροδιαφυγὴ τῆς ΙΚΕΑ μέσῳ Ὁλλανδίας!!!

Παρηκολούθησα μόλις τὸ δελτίο εἰδήσεων στὴν Ὀλλανδικὴ κρατικὴ τηλεόραση.
Κεντρικὸ θέμα σήμερα τὸ νέο φορολογικὸ σκάνδαλο μὲ τὴν γνωστὴ ΙΚΕΑ καὶ τὶς συμφωνίες τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας μὲ τὶς ὁλλανδικὲς φορολογικὲς ἀρχές.
Συμφωνίες ποὺ τῆς ἐπέτρεπαν, μὲ διάφορα τεχνάσματα, νὰ φοροδιαφεύγῃ σὲ βάρος ἄλλων εὐρωπαικῶν κρατῶν. Συνέχεια

Θά πληρώνουμε καί τίς πλαστικές σακκοῦλες;

Βλέπω πολλοὺς νὰ διαμαρτύρονται ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2018 τὰ ὑπὲρ καταστήματα θὰ σταματήσουν νὰ δίδουν δωρεὰν σακκοῦλες στοὺς πελάτες τους, βάσει ὁδηγίας (διαταγῆς) τῶν Βρυξελλῶν.

Παιδιά… ἡρεμῆστε… Πολὺ καλὰ κάνουν, γιατὶ τὸ ἔχετε παρακάνη μὲ τὶς πλαστικὲς σακκοῦλες στὴν Ἑλλάδα.
Γιὰ κάθε τεμάχιο καὶ πλαστικὴ σακκούλα! Συνέχεια

Θλίψις γιά τό …«ναρκο-μοντέλο»;

Σχετικὰ μὲ αὐτὴν τὴν ἱστορία μὲ τὸ 19χρονο «μοντέλο» ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη, ποὺ κινδυνεύει νὰ καταδικασθῇ σὲ ἰσόβια στὸ Χὸνκ Κόνκ….
…καὶ μὲ ὅλον τὸν σεβασμὸ στὸ δρᾶμα ποὺ περνᾶ αὐτὴν τὴν περίοδο ἡ κοπέλα καὶ ἡ οἰκογένειά της…
Καταθέτω κάποιες σκέψεις μου…

Συνέχεια

Ὥρα κατασχέσεων γιὰ τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Σῶῤῥα

Ἡ ὥρα τῶν κατασχέσεων γιὰ τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Σῶῤῥα ἔφθασε…

Φαίνεται πώς, παρὰ τὶς ἐπικλήσεις στὴν «συμπαντικὴ συνειδητότητα» καὶ στὸν Δία, ἦλθε ἡ ὥρα τῆς ἀληθείας καὶ τῶν κατασχέσεων γιὰ τοὺς «Ἕλληνες Αὐτόχθονες Ἰθαγενεῖς», ὀπαδοὺς τοῦ Σὠῤῥα! Συνέχεια