Δυτικο-Βαλκανικὴ Ἕνωσις

Γράφει ὁ Λουκᾶς Δ. Συμπερᾶς

Ὁ γνωστὸς μεγάλο-ἐπενδυτὴς George Soros σὲ ἄρθρο του στοὺς NEW YORK TIMES τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018 συνδέει τὴν ἐπίλυση τοῦ «μακεδονικοῦ» μὲ τὴν δημιουργία μίας Δυτικὸ-Βαλκανικῆς Ἑνώσεως!

Πιὸ συγκεκριμένα ἐξηγεῖ ὅτι πέραν τῆς ἀναγκαιότητος νὰ λυθῇ ἄμεσα ἡ μακροχρόνιος διαμάχη τῆς χώρας μας μὲ τὸ γειτονικὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων, ὁ ἴδιος παράλληλα προωθεῖ μία οἰκονομικὴ ἕνωση ὅλων τῶν χωρῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων ποὺ αὐτὲς εἶναι: Σερβία, Ἀλβανία, Βοσνία – Ἐρζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο καὶ Σκόπια). Συνέχεια

Φάκα μᾶς στήνουν; (β)

Τί ἑτοιμάζουν;
Τὰ εἴπαμε ἤδη…

Συνέχεια

Ποιός θυμᾶται τήν Βοσνία;

Ὁ …«πολυπολιτισμός» τῶν Βαλκανίων καταῤῥέει στὴν Βοσνία…

Δημοτικὲς ἐκλογὲς στὴν Βοσνία-Ἐρζεγοβίνικαὶ μία γυναῖκα πολιτικὸς ξεχωρίζει, ἀφοῦ ζητᾶ τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ μὲ …φερεντζὲ καὶ μπούργκα!!!
Πρόκειται γιὰ τὴν δημοσιογράφο Indira Sinanovic, ποὺ θέτει ὑποψηφιότητα στὴν πόλη Zividovici καὶ ἡ ὁποία θέλει νὰ σταματήσῃ τὶς διακρίσεις κατὰ τῶν γυνακῶν, ποὺ φοροῦν μαντήλα (hijab) καὶ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν δημοσία εἰκόνα τους.
Στὴν Βοσνία δὲν ὑπάρχουν νόμοι κατὰ τῆς μπούρκας ἢ τοῦ νικᾶμπ, ἀλλὰ προσφάτως ὑπῆρξε ἀπόφασις γιὰ τοὺς δικαστὲς νὰ μὴν μποροῦν νὰ φοροῦν μαντήλα, νικὰμπ ἢ μπούργκα.

Παρ’ ὅλο ποὺ στὴν Βοσνία ὑπάρχει ἕνα κράμα χριστιανῶν ὀρθοδόξων, καθολικῶν καὶ μουσουλμάνων, κυριαρχεῖ ὅμως τὸ φιλελεύθερο ἰσλάμ.
Στὴν πραγματικότητα, κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1990, ἀμέσως μετὰ τὸν πόλεμο δηλαδή, παρετηρήθη ῥαγδαία ἄνοδος τοῦ ῥιζοσπαστικοῦ ἰσλάμ.

Οἱ Ἄραβες μουτζαχεντὶν ποὺ ἦλθαν νὰ βοηθήσουν τοὺς μουσουλμάνους τῆς Βοσνίας, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου, ἔφεραν μαζύ τους πολὺ συντηρητικὲς συνήθειες, καθὼς ἐπίσης καὶ πολλὰ δισεκατομμύρια ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, ποὺ χρησίμευαν γιὰ τὴν δημιουργία νέων, συντηρητικῶν τζαμιῶν καὶ τὴν ῥιζοσπαστικοποίηση τῶν ἄλλοτε ἀνεξιθρήσκων Βοσνίων.

Δίκτυα τοῦ ἐξτρεμιστικοῦ ἰσλᾶμ, κατευθυνομένα κι ἐλεγχόμενα ἀπὸ κράτη τῆς Ἀραβικῆς Χερσονήσου, δραστηριοποιοῦνται στὴν χώρα, ὅπως ἄλλωςτὲ καὶ στὶς γειτονικὲς Ἀλβανία, Κόσσοβο, ΠΓΔΜ καὶ Σερβία, χῶρες μὲ σημαντικοὺς πυρῆνες μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν. Κηρύσσουν τὴν κατ’ ἐκείνους ἀναπόφευκτη ἐπανίδρυση τοῦ Χαλιφάτου στὴν Βαλκανική, ὅπου θὰ κυριαρχῆ ἡ σαρία καί, φυσικά, ἡ ἐπικράτειά τους θὰ εἶναι ἀπηλαγμένη ἀπὸ «ἀπίστους».

«Ἐνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν θέσεις στὶς πολιτικὲς δομὲς τῆς Βοσνίας – Ἐρζεγοβίνης, ὄχι μόνον ὑποστηρίζει τὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ εἶναι ἀναμεμειγμένος εὐθέως σὲ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις», προειδοποίησε προσφάτως  ὁ ὑπουργὸς Πολιτικῶν Ὑποθέσεων τῆς χώρας Σρεντόγιε Νόβιτς, ἀποδεικνύοντας στὴν πραγματικότητα πὼς στὸ τεχνητὸ αὐτὸ κράτος, ποὺ διατηρεῖται «ἀνεξάρτητο καὶ αὐτόνομο» μὲ τὴν πίεση τῶν Η.Π.Α. καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν παρουσία διεθνῶν παρατηρητῶν, ἔχει καταῤῥεύσει κάθε πολυπολιτισμικὴ προσπάθεια.

Θέτουμε λοιπὸν εὐλόγως τὸ ἐρώτημα: «ποῦ θά ἀκουσθῆ τό ἐπόμενο «μπᾶμ» καί πόσο ἠχηρό θά εἶναι τό κτύπημα;» κι εὐελπιστώντας νὰ μὴν συμπααρασύρῃ αὐτὴ ἡ «ἔκρηξις» ὅλους τοὺς γείτονες τῆς Βοσνίας σὲ ἀνεπανόρθωτες καταστροφές.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ὑποχρεωτικὴ ΚΑΙ ἡ ὑπερσεξουαλικοποίησις!!!

Διαμαρτυρία στην Γερμανία για την πρόωρη σεξουαλικοποίηση των παιδιών, μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων σεξουαλικής αγωγής. Συνέχεια

Ἡ γειτονιά μας μυρίζει μπαρούτι.

Σε περίπτωση που δεν το έχουμε καταλάβει, η κατάσταση στη γειτονιά μας μυρίζει μπαρούτι.

Σερβία, Βοσνία, Κροατία μετά τις πλημμύρες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με πολιτικές διαμάχες και τις λεηλασίες να θεωρούνται ως το επόμενο βήμα.
Στα Σκόπια ξεκίνησαν επεισόδια με αφορμή τη δολοφονία ενός 19χρονου.
Σκόπια που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τους Αλβανόφωνους, την ώρα που η Αμερική πιέζει να λυθεί το θέμα του ονόματος.
Συνέχεια

Ὅποιος σπέρνει πεῖνα, θερίζει ὀργή…

Αὐτὸς ποὺ σπέρνει πεῖνα, θερίζει ὀργὴ – ἡ Βοσνία στὶς φλόγες.
Δόλωμα – δέλεαρ ὁ στόχος τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως, σχέδια φιλόδοξα.
Ὑποσχέσεις νὰ ἀλλάξουν τὸ πρόσωπο τῆς χώρας – νὰ γίνη μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Συνέχεια