Δυτικο-Βαλκανικὴ Ἕνωσις

Γράφει ὁ Λουκᾶς Δ. Συμπερᾶς

Ὁ γνωστὸς μεγάλο-ἐπενδυτὴς George Soros σὲ ἄρθρο του στοὺς NEW YORK TIMES τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018 συνδέει τὴν ἐπίλυση τοῦ «μακεδονικοῦ» μὲ τὴν δημιουργία μίας Δυτικὸ-Βαλκανικῆς Ἑνώσεως!

Πιὸ συγκεκριμένα ἐξηγεῖ ὅτι πέραν τῆς ἀναγκαιότητος νὰ λυθῇ ἄμεσα ἡ μακροχρόνιος διαμάχη τῆς χώρας μας μὲ τὸ γειτονικὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων, ὁ ἴδιος παράλληλα προωθεῖ μία οἰκονομικὴ ἕνωση ὅλων τῶν χωρῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων ποὺ αὐτὲς εἶναι: Σερβία, Ἀλβανία, Βοσνία – Ἐρζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο καὶ Σκόπια). Συνέχεια

Φάκα μᾶς στήνουν; (β)

Τί ἑτοιμάζουν;
Τὰ εἴπαμε ἤδη…

Συνέχεια

Ποιός θυμᾶται τήν Βοσνία;

Ὁ …«πολυπολιτισμός» τῶν Βαλκανίων καταῤῥέει στὴν Βοσνία…

Δημοτικὲς ἐκλογὲς στὴν Βοσνία-Ἐρζεγοβίνικαὶ μία γυναῖκα πολιτικὸς ξεχωρίζει, ἀφοῦ ζητᾶ τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ μὲ …φερεντζὲ καὶ μπούργκα!!!Ποιός θυμᾶται τήν Βοσνία;2
Πρόκειται γιὰ τὴν δημοσιογράφο Indira Sinanovic, ποὺ θέτει ὑποψηφιότητα στὴν πόλη Zividovici καὶ ἡ ὁποία θέλει νὰ σταματήσῃ τὶς διακρίσεις κατὰ τῶν γυνακῶν, ποὺ φοροῦν μαντήλα (hijab) καὶ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν δημοσία εἰκόνα τους.
Συνέχεια