Ἡ Ἀνδριανούπολις τὸν 19ο αἰῶνα Μητρόπολις ΟΛΩΝ τῶν Θρακῶν

Ἡ Ἀνδριανούπολις τὸν 19ο αἰῶνα Μητρόπολις ΟΛΩΝ τῶν Θρακῶν 1Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
(…)  Στὴν πόλη αὐτή, στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1829, μετὰ ἀπό τὸν νικηφόρο πόλεμο τῶν Ρώσων ἐναντίον τῶν Τούρκων, ὑπεγράφη ἡ ὁμώνυμη συνθήκη, μὲ τὸ ἄρθρο 10 τῆς ὁποίας, ἡ Τουρκία ἀποδέχθηκε χωρὶς ὅρους ὅλες τὶς διατάξεις τῆς συνθήκης τοῦ Λονδίνου, ποὺ ἀποτέλεσαν τὴν ἀφετηρία ἀναγνωρήσεως τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἀνεξαρτήτου κράτους, μετὰ τὴν νικηφόρα

Ἡ Ἀνδριανούπολις τὸν 19ο αἰῶνα Μητρόπολις ΟΛΩΝ τῶν Θρακῶν 2(…) Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ κρισίμου 19ου αἰῶνος, παρὰ τοὺς διωγμοὺς καὶ τοὺς ἐξανδραποδισμούς τῶν Ἑλλήνων μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἡ Ἀδριανούπολις ὑπῆρξε πνευματικὴ, οἰκονομική καὶ ἐθνική ἑστία τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ. Μεγάλη πόλις καὶ στολίδι τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ, πρωταγωνίστησε στὰ γεγονότα ποὺ σημάδεψαν τὴν Θράκη ἀπό τὰ ἀρχαῖα χρόνια, ὡς τὸν 20ο αἰῶνα, ὅταν τὸ 1922 ἐγκαταλείφθηκε ἀπό τοὺς Ἕλληνες, ἀναίτια, ὡς ἐπακόλουθο τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ τῶν διεθνῶν σκοπιμοτήτων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

(…) Ἡ πόλις καὶ τὰ περίχωρά της, ἔδωσαν πολλοὺς μαχητὲς στὸ ἀποτυχημένο ἐγχείρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, εὐάριθμους χορηγοὺς στὴν Φιλικὴ Ἐταιρεῖα καὶ πολλὰ παλικάρια της ποὺ κατέφυγαν στὴν κυρίως Ἑλλάδα καὶ πῆραν μέρος στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821….

Ἑλληνικὸ ἡμερολόγιον

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply