Περίεργες «συμπτώσεις» μέ τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα;

Τὴν …«ἀνακάλυψιν» τὴν ἔκανε ὁ φίλος Γιῶργος Σαῤῥῆς.
Γράφει λοιπόν, πρὸ μερικῶν ἡμερῶν:

Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.
Για ὅσους ἔχουν λίγο νιονιό…

 • 1974 Ἀνδρέας Παπανδρέου 12 ἔδρες
 • 1981 Ἀνδρέας Παπανδρέου 172 ἔδρες
 • 1977 Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης 2 ἔδρες
 • 1989 Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης 145 ἔδρες
 • 2009 Ἀλέξης Τσίπρας 13 ἔδρες
 • 2015 Ἀλέξης Τσίπρας 149 ἔδρες

Τὰ μπεεεεεεεεεεεέ, ποὺ τρῶν ὅ,τι κουτόχορτα τὰ ταΐζουν, ἐν πλήρῃ γνώσει τῶν Δημοκρατικῶν τους καθηκόντων, «ἐπιλέγουν» κάθε φορὰ τὸν ΙΚΑΝΟΤΕΡΟ καὶ ΕΝΤΙΜΟΤΕΡΟ ποὺ τὰ ὁδηγεῖ στὸ σφαγεῖο. Μπεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεὲ γεροντόψυχοι Ῥαγιαδομισθοσυνταξιοῦχοι………
…ποὺ μὲ τὰ σκατοπτυχία σας τὸ μόνο ποὺ μάθατε εἶναι ἡ φόρτωσις τῆς ΜΑΛΑΚΙΑΣ σας στὰ παιδιά σας.

Γιῶργος Σαῤῥῆς

Μία πρώτη παρατήρησις στὰ παραπάνω.
Ὅταν ΔΕΝ θέλουν νὰ δόσουν ἀπόλυτο ἐξουσία σὲ κάποιαν κυβέρνησιν τότε οἱ ἕδρες εἶναι λιγότερες τῆς ἀναγκαίας πλειοψηφίας, γιὰ σχηματισμὸ κυβερνήσεως.
Αὐτὸ ἄς τὸ κρατήσουμε.

Δευτέρα παρατήρησις.
Τὸ ΚΚΕ διαρκῶς μὲ τὶς 10-13 ἕδρες του παίζει ῥυθμιστικὸ ῥόλο, μὰ στὴν οὐσία στηρίζει, ΠΑΝΤΑ, μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, κάθε κυβερνητικὴ πρότασιν.
Παράδειγμα πρόσφατο, ἀπὸ τὶς δράσεις τῶν συγχρόνων ΚΝΑΤικῶν, ἡ συμμετοχή τους στὸ δημοψήφισμα.
Αὐτὴ ἡ συμμετοχὴ ηὔξησε κατὰ 5-5,5% τὴν συνολικὴ συμμετοχή, κι ἀπὸ τὸ 57-57,5% ἔφθασαν στὸ 62,5% οἱ μετέχοντες. Κι ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὸν (γνωστό μας πλέον) φόβο τους νὰ μὴν καταπέσουν οἱ μνημονιακοὶ «νόμοι» στὰ δικαστήρια.

Τὸ δημοψήφισμα εἶναι ΑΚΥΡΟ καὶ ἀποτελειώνει τὴν δημοκρατία (τους)!!!

Ἀπό πότε ἡ πλειοψηφία εἶναι τό 40% τοῦ πληθυσμοῦ;

Τρίτη παρατήρησις.
Ἐὰν κάποιος κομματικὸς σχηματισμὸς «κρύβῃ δυναμική» τὸν βλέπουμε νὰ κάνῃ ἅλματα. Ἐὰν ὄχι, καλὴν ὥρα ὅπως τὸ τσαμένο τὸ καμμένο, ἀλλὰ κι ὁ σταύρακας, παραμένει ἐκεῖ, κοντὰ στὸν πᾶτο του, καὶ …«στηρίζει» ἀναλόγως.

Κυβερνήσεις …«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!

Ναί, ἀμφισβητῶ τὴν «ἐκλογικὴ διαδικασία» ἐφ΄ ὅσον ἐλέγχεται ἀπὸ …«περιουσίους»!!!

Ἀποχαιρετοῦμε καὶ τὸ ἐκλογικὸ δικαίωμα!!!

Ἄς ἐπισκεφθοῦμε ὅμως τὴν σελίδα τῆς βο(υ)λῆς τους, (ἀπὸ ἐδῶ) ποὺ ἀναφέρει καὶ μερικὲς ἀκόμη ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες.
Διαβάζουμε λοιπόν…

 • 1977 Ἀνδρέας Παπανδρέου 93 ἕδρες
 • 2012 Ἀλέξης Τσίπρας  71 ἕδρες
 • 2015 Ἀντώνης Σαμαρᾶς (ποὺ τὸν ἀντικατέστησε ἡ Ντοράκλα, ἀλλὰ ἔχει σημασία κι αὐτό!!!) 75 ἕδρες
 • 1989 Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης 145 καὶ 148 ἕδρες-οἰκουμενικὲς κυβερνήσεις Τζανετάκη καὶ Ζολώτα.
 • 2015 Ἀλέξης Τσίπρας 149 ἔδρες -συγκυβέρνησις, δῆλα δὴ οἰκουμενικὴ κυβέρνησις!!!

Ἔχουμε λοιπὸν νὰ καταγράψουμε τὶς ἐξῆς παρατηρήσεις:

 1. Πρῶτο «σκαλοπάτι» οἱ 12-15 ἕδρες (μὲ ἐξαίρεσιν τὸν μητσοτάκαρο ποὺ ἀπεσκίσθη, μὲ τὶς δύο ἕδρες του).
 2. Δεύτερο «σκαλοπάτι» οἱ 70-90 ἕδρες.
 3. Τρῖτο «σκαλοπάτι», ἐὰν ΔΕΝ σοῦ ἔχουν ἀπόλυτο ἐμπιστοσύνη, οἱ 145-149 ἕδρες. (Ἐὰν σοῦ ἔχουν, δὲν γίνεται λόγος… «Κτυπᾶς» τὶς 170 ἕδρες γιὰ πλάκα καὶ ἀφήνεις πίσω σου τὴν …σκόνη σου!!!)

Ἄς ἐπανέλθουμε ὅμως στὶς …«συμπτώσεις» ποὺ ἀνεκάλυψε ὁ φίλος μας Γιῶργος Σαῤῥῆς.
Τί ἐντοπίζει ὁ φίλος μας; Μήπως κάτι «εἰδικά» …«σκαλοπατάκια»-μηνυματάκια, πού ξεκινοῦν ἀπό συγκεκριμένο ἀριθμό ἑδρῶν, μέσα στὴν βο(υ)λή τους, καί ὁδηγοῦν στήν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας;
Μήπως ἀκριβῶς γιά αὐτόν τόν λόγο ἀναλαμβάνουν τίς νευραλγικότερες θέσεις ἄτομα πού ἔχουν, κατὰ κύριον λόγο, ὑπηρετήσει-σπουδάσει-ἐκπαιδευθεῖ στά «καλλίτερα σχολεῖα» τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως;

Ἕνα σχολεῖο ποὺ …ἐξειδικεύεται σὲ παραγωγὴ …«ἡγετῶν»!!!

Γιατί ὁ Τσακαλῶτος ἀπέκρυψε ἀπό τό βιογραφικό του τό LSE;

Ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Soros, στὰ πόδια τῶν Rothschild!!!

Ἐνδιαφέρουσες λοιπόν παρατηρήσεις οἱ παρατηρήσεις τοῦ φίλου μας;
Ναί;
Λέτε νά βρῆκε τήν ἐπομένη κυβέρνησιν; Καί μήπως, λέω μήπως, θά δοῦμε καί τήν Ντοράκλα πρωθυπουργό;
Μὰ ἐὰν δοῦμε τὴν Ντοράκλα πρωθυπουργό, τότε μήπως πρέπῃ νά ξαναδοῦμε τά ἀποτελέσματα τῶν τελευταίων ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων, ἀλλά μέ ἄλλο μάτι;
Χμμμ…

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ Χρυσῆ αὐγή τί ῥόλο νά παίζῃ ἄρα γέ; Μήπως…;;; Λέτε;;; Ἄ μπᾶ… Μὰ τόσο στημένο τὸ παιχνίδι…
…δὲν γίνεται!!! Ἤ μήπως γίνεται;

 • 2012 Νῖκος Μιχαλολιᾶκος 21 ἕδρες
 • 2012 Νῖκος Μιχαλολιᾶκος 18 ἕδρες
 • 2015 Νῖκος Μιχαλολιᾶκος 17 ἕδρες

Σταθερὲς …ἀξίες ὅμως… Ἔ;
Λέτε στίς ἐπόμενες ἐκλογές νά δοῦμε τήν χρυσῆ αὐγή δεύτερο κόμμα;

Καί ποιό νά εἶναι ἄρα γέ τό πρῶτο; Ὑποψιάζεσθε; Ἔ;

Υ.Γ. Κάποιο «πουλάκι» μοῦ «σφύριξε» πὼς τώρα, εἰδικῶς τώρα, τὴν ΝουΔουλάρα θὰ ἀναλάβη ὁ Βορίδης. Πιθανότατα. Δὲν ἔχει σημασία ὁ ἀρχηγός τους. Σημασία ἔχει ἡ Ντοράκλα… Αὐτὴ θὰ τὴν πάρη τὴν πρωθυπουργία. Τῆς τὴν ἔχουν τάξει.

φωτογραφία

Leave a Reply