Κυβερνήσεις …«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!

Ἡ ἔρευνά μας σήμερα θὰ περιορισθῇ μόνον στὰ ὅσα ἀφοροῦν στὰ τελευταῖα σαράντα χρόνια, ἄν καὶ πιστεύω πὼς σὲ κάθε προσπάθεια ἀναζητήσεως τῶν «δεσμῶν» κάποιων …«ταγῶν μας» θὰ ἀνακαλύψουμε τὶς ἴδιες …«ἀράχνες» νὰ ἔχουν ἁπλώσει τὰ δίκτυα τους, πρὸς κάθε κατεύθυνσιν τῆς πολιτικῆς, τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς δημοσιοκαφρίας.
Γενικῶς, ἀλλὰ καὶ εἰδικῶς, ὅπου ἐξουσία, ἀκριβῶς ἐκεῖ καὶ τὰ «ἀγαπημένα» παιδιὰ τῆς (παλαιᾶς καί) νέας τάξεως πραγμάτων.

Οἱ ἡμέρες λοιπὸν ποὺ διανύουμε εἶναι …«γκαστρωμένες», κατὰ πῶς ἔλεγε κι ὁ ἀγαπημένος τους Φλωράκης, ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς. Ἤ, ἐὰν θέλετε, μουγκές, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀγαπημένος μας Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. (Γιὰ τὶς ἐκλογὲς τὸ ἔλεγε ἀλλὰ ἐμεῖς τὸ παραφράζουμε ἐλαφρῶς!!!)

Ἡ οἰκουμενικὴ κυβέρνησις τοῦ τραπεζίτου Ζολώτα, τὸ 1989 (23 Νοεμβρίου 1989-11 Ἀπριλίου 1990), μὰ καὶ ἡ κυβέρνησις Τζανετάκη, ἐπίσης ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ ἰδίου ἔτους (2 Ἰουλίου 1989-23 Νοεμβρίου 1989), ἦσαν κυβερνήσεις αὐστηρῶς ἐλεγχόμενες, ἀπὸ τὰ γνωστὰ «κέντρα ἐλέγχου» τῶν τοκογλύφων.
Θὰ μπορούσαμε μάλιστα, κρίνοντας πάντα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς αὐτὲς οἱ κυβερνήσεις ἄν καὶ ἐσχηματίσθησαν μὲ στόχο τὴν …κάθαρσιν, κατέληξαν στὸ νὰ …χάσουμε ἕναν Κουτσόγιωργα (ἀποδιοπομπαῖο τρᾶγο) καὶ νὰ …ἀθωῳθοῦν ἅπαντες οἱ προκάτοχοι-κατστροφεῖς τῆς χώρας.

Ἄς τὶς δοῦμε ὅμως κάπως ἀναλυτικότερα.

Γιὰ τὸν Ζολώτα γνωρίζουμε.Κυβερνήσεις ...«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!6

Ξενοφὼν Ζολώτας

Παιδὶ τῶν τοκογλύφων ἀπὸ τὰ …γενοφάσκια του δῆλα δή…
Ἄρα καὶ ἀπολύτως κατάλληλος (ὅπως ὁ Παπαδῆμ(ι)ος) γιὰ τὴν διακυβέρνησιν τῆς χώρας…
(Ἐκεῖνες οἱ σπουδές του στήν Ἀγγλία, ποῦ ἀκριβῶς ἔγιναν;)

Ὁ δὲ Τζανετάκης, κατὰ ἰσχυρισμοὺς τῆς οἰκογενείας του, προήρχετο ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Γρηγοράκου, ποὺ πίσω της «ἔσερνε» Κομνηνούς.Κυβερνήσεις ...«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!1

οἰκογένεια Γρηγοράκηδων

Σύζυγός του ἡ Μαρία Ῥαγκούση.Κυβερνήσεις ...«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!2

Τζανῆς Τζανετάκης

Ποὺ ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ μὴν ἔχῃ σχέσεις μὲ αὐτούς:

Κυβερνήσεις ...«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!3

 

Ἤ μὲ αὐτούς:Κυβερνήσεις ...«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!5

πηγή

(Σημείωσις:  Κάποιοι ἴσως ἰσχυρισθοῦν πὼς ἡ θεία, ἐξ Ἀμερικῆς, μᾶλλον προήρχετο ἀπὸ τὴν χερσόνησον τῆς Καλλιπόλεως. Ἀλήθεια, σέ τί ἀκριβῶς ἐμποδίζει μία τέτοια πιθανότης τό νά ἔχῃ συγγενεῖς σέ ὅλον τόν πλανήτη; Ἤ μήπως ΔΕΝ πέρασαν οἱ προπάτορές της Νάσι ἀπό τίς Κυκλάδες; Ἄν τέ… Γιατὶ πολλὰ ἀκοῦμε τώρα τελευταῖα καὶ καλὸ θὰ ἦταν νὰ μαζεύονται οἱ πράκτορες σιγὰ σιγά. Πολὺ μᾶς βρώμισαν τὴν ἀντίληψιν καὶ τὸ τοπίον!!!)

Ἱστορικὴ «Παρένθεσις»

Μὰ οἱ Κομνηνοὶ (Ἀλέξιος Α΄ Κομνηνός) ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἔστειλαν τὰ δώδεκα βασιλόπουλα στὴν Κρήτη, γιὰ νὰ τὴν καθυποτάξουν, τὸ 1182!!!

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.

Ἀλλὰ μᾶλλον εἶναι …«τυχαῖον»!!!

Ὅπως ἐπίσης …«τυχαῖον» εἶναι ἡ ὕπαρξις Φωκάδων (Καλλέργηδων οὐσιαστικῶς) ΚΑΙ στὴν Μάνη, μὰ καὶ τὰ …συμπεθεριά τους μὲ τοὺς ἀπογόνους τῶν Κομνηνῶν. (Γρηγορᾶκοι καὶ Μαυρομιχαλαῖοι!!!)

  • «….Αρκετές οικογένειες που υπήρχαν και στο παρελθόν, όπως οι Φωκάδες ακμάζουν, αλλά παράλληλα εμφανίζονται και άλλες όπως οι Γρηγοράκηδες και οι Μαυρομιχαλαίοι, που δεσπόζουν στην συνέχεια σε ολόκληρη την Μάνη. Το ότι τα κέντρα τους ήταν κοντά σε λιμάνια, και ότι είχαν τον τίτλο του Καπετάνιου (πολλοί λέγονται Καπετανάκηδες) δεν πρέπει να θεωρηθεί άσχετο με την πειρατεία (κούρσο) που εντοπίζεται στα μέσα του 18ου αιώνα, με κέντρα το Σκουτάρι και το Λιμένι….»
    Γρηγοράκηδες (Φωκᾶδες-Κομνηνοί)

 κλείνει ἡ ἱστορικὴ παρένθεσις

Κυβέρνησις Λουκᾶ Παπαδήμου…
Ἄλλο παιδὶ …«διαμάντι» κι αὐτός!!!
Λὲς καὶ δὲν γεννήθηκε ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ ἀπὸ ..τράπεζες!!!Κυβερνήσεις ...«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!4

Λουκᾶς Παπαδῆμος

Καὶ φθάνουμε στὸ σήμερα.
Τί συνέβη τήν περασμένη ἑβδομάδα;
Τίποτα σπουδαῖο… Μόνον ἕνα …στημένο δημοψήφισμα!!!

Κυβερνήσεις ...«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!9

 

Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος εἶναι ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ καὶ λέγεται «ΟΧΙ»!!!

Τί προέκυψε ἀπό αὐτό;;
Ὑποτίθεται ἕνα κραυγαλαῖο «ΟΧΙ»!!!
Τί ἔπρεπε νά κάνῃ ἡ κυβέρνησις;
Τί εἴπατε; Νά διαπραγματευθῇ;
Ναί… σωστά…
Κι ἀντί αὐτοῦ τί κάνει; Ξεκινᾶ συζητήσεις μέ αὐτούς πού ὑπεστήριζαν τό «ΝΑΙ»; 

Κυβερνήσεις ...«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!7

 

Χά…
Πλάκα μᾶς κάνουν ἤ μᾶς τήν ἔχουν ΚΑΙ πάλι στημένη;

Φιλονόη

Υ.Γ. Νά συνυπολογίσω καί τόν Τσακαλῶτο; Ἤ αὐτός εἶναι ἄπό ἄλλο …ἀνέκδοτο;

Γιατί ὁ Τσακαλῶτος ἀπέκρυψε ἀπό τό βιογραφικό του τό LSE;Κυβερνήσεις ...«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!8

Ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Soros, στὰ πόδια τῶν Rothschild!!!

φωτογραφία

(Visited 89 times, 1 visits today)
One thought on “Κυβερνήσεις …«ἐθνικῆς ἑνότητος»!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περίεργες «συμπτώσεις» μέ τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply