Ἀπό πότε ἡ πλειοψηφία εἶναι τό 40% τοῦ πληθυσμοῦ;

Ἐν ὁλίγοις…
Τὸ νέο σύστημα ποὺ πασχίζουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν, λέγεται ὁ φασισμὸς τῶν ὁλίγων.
Γιὰ νὰ εἶναι νόμιμο τὸ δημοψήφισμα πρέπει νὰ συμμετέχῃ τοὐλάχιστον τὸ 40% τοῦ πληθυσμοῦ.
Δῆλα δή…

Ἐὰν τὸ 60% τοῦ πληθυσμοῦ ἀπέχῃ, δῆλα δὴ τοὺς ΦΤΥΝΕΙ, ἀγνοεῖται.
Σημασία ἔχει τὸ τὶ θὰ πῆ τὸ 40% τῶν κομματοσκύλων, τῶν ἐξηρτημένων καὶ τῶν βολεμένων, ἔνθεν κακεῖθεν…Ἀπό πότε ἡ πλειοψηφία εἶναι τό 40% τοῦ πληθυσμοῦ;

κοινωνία ὥρα μέγκα

Εἵπατε κάτι;

Φιλονόη

Σημείωσις

ΔΕΝ εἶδα τὴν ἐκπομπή, ὡς συνήθως.
Κάτι ἀναζητοῦσα στὴν σελίδα τους καὶ ἔπεσα ἐπάνω σὲ αὐτό.
Ἀπολαῦστε τὴν χειροτέρα δικτατορία ὅλων τῶν ἐποχῶν… Εἷναι ἐδῶ. Καὶ εἶναι ΟΛΟΙ τους συμμέτοχοι καὶ σύμφωνοι.

(Visited 60 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀπό πότε ἡ πλειοψηφία εἶναι τό 40% τοῦ πληθυσμοῦ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περίεργες «συμπτώσεις» μέ τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply