Ἂς χρεωκοπήσωμεν!

Ἂς χρεοκοπήσωμεν!Ἐμπρὸς γκρεμὸς καὶ πίσω ῥέμα!

Ἂς χρεωκοπήσωμεν κι ὅποιον πάρῃ ὁ Χάρος.

Βεβαίως ἡ λαμογιοκρατία εἶχε καταχρεώσει τὴν Ἑλλάδα…
Βεβαίως ἡ Ἑλλὰς εἶχε καταφάει τὸ καταπέτασμα…
Βεβαίως οἱ ῥωμιοὶ εἶχαν κι ἔχουν καβαλήσει τὸ καλάμι τῆς καλοπεράσεως…
Βεβαίως εἶναι ἀνόητη ἡ ἐμμονὴ στις ὑψηλὲς συντάξεις ΑΛΛΑ καὶ ἡ μετατροπὴ τοῦ χρέους πρός τις εὐρωπαϊκὲς τράπεζες σὲ χρέος πρὸς κράτη τῆς εὐρωζώνης, ἦταν ἀνόητη, ἄτιμη κι ἐκ τοῦ πονηροῦ.

Λειψὸς πρωθυπουργὸς ὁ ΓΑΠ δὲν ἔκανε τὸ τόλμημα τὸ 2010.
Τώρα ἐμπρὸς γρεμὸς καὶ πίσως ῥέμα.
Ἂν κηρύξουμε πτώχευση θὰ χάσουν οἱ ἄλλοι πολλά, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀνυπολόγιστο τὸ κόστος ποὺ θὰ πληρώση ἡ Ἑλλάς!

Ὀλύμπιος Τρύφων

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply