Εἶναι δυνατόν νά ἀποσυρθοῦν ὅλα τά ἐπίσημα χρήματα;

Εἶναι δυνατόν νά ἀποσυρθοῦν ὅλα τά ἐπίσημα χρήματα;Εφέτος τον Μάιο είχα γράψει το παρακάτω  άρθρο.

Οἱ συναλλαγές ἄνω τῶν 70 εὐρῶ θά γίνονται μέ κάρτα ἀπό τό καλοκαίρι;

Ρωτούσα στον τίτλο του, ρητορικά, αν θα μπορούσε να είναι δυνατό αυτό το καλοκαίρι να γίνονται όλες οι συναλλαγές επάνω από 70 ευρώ με την χρήση καρτών.
Την απάντηση την ξέρετε όλοι σήμερα.

Το άρθρο αυτό διαβάστηκε από ελαχίστους και πολύ λίγοι το κατάλαβαν.
Η ιδέα φαινόταν παράλογη μόλις πριν  ένα μήνα.
Σήμερα όλοι γνωρίζουν ότι οι Ελληνικές τράπεζες δεν σου επιτρέπουν πλέον να αναλάβεις σε μετρητά παραπάνω από 60 ευρώ την ημέρα ανά άτομο..
Το μέτρο αυτό  εφαρμόζεται με όλες τις τράπεζες κλειστές, σαν τμήμα ενός προγράμματος ελέγχου της κινήσεως κεφαλαίων.

Μπορούν όμως οι τράπεζες να παραμείνουν κλειστές συνέχεια;
Όταν ανοίξουν, πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τι ρόλο αναμένεται να παίξουν;

Για να το καταλάβετε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το σχέδιο έχει και μία λογική συνέχεια.
Αν οι καταθέτες δεν μπορούν να αναλάβουν παραπάνω από 60 ευρώ την ημέρα ανά άτομο, κανένας  πολίτης δεν πρόκειται να πληρώνει οφειλές στην τράπεζα με μετρητά, ούτε πρόκειται να γίνονται καταθέσεις μετρητών.
Όλοι θα προτιμούν να φυλούν τα μετρητά τους και θα χρησιμοποιούν άυλο και λογιστικό χρήμα για τις πληρωμές τους.
Το άυλο χρήμα δεν μπορεί να διαρρεύσει από το τραπεζικό σύστημα, γιατί υπάρχουν σε ισχύ μέτρα ελέγχου της κινήσεως κεφαλαίων.
Οι τράπεζες δεν μπορούν πλέον να στείλουν κεφάλαια στο εξωτερικό χωρίς κάποια γραφειοκρατική έγκριση.
Η οικονομία υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις απαραίτητες προσαρμογές.
Η σπουδαιότερη προσαρμογή, που είναι απολύτως απαραίτητη, είναι η απαγόρευση όλων των υψηλόποσων συναλλαγών σε μετρητά.

Οι καταθέσεις στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα τέλη Απριλίου 2015 ήταν 144,10 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στο απόγειό τους, τον Αύγουστο του 2009, πριν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας ο Γιωργάκης, οι καταθέσεις στις Ελληνικές τράπεζες ήταν 254,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μπορούμε να υπολογίσουμε από τα παραπάνω δεδομένα ότι οι  Έλληνες πολίτες  κατέχουν, σε φυσική μορφή σε χαρτονομίσματα ευρώ και σε άυλη μορφή με την μορφή καταθέσεων σε ξένες τράπεζες και άλλα επενδυτικά μέσα,  το ποσό των 110,7 δισ.ευρώ.
Αυτά  τα κεφάλαια βρίσκονται εκτός του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και στο μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες και σε κρυψώνες στα σπίτια των Ελλήνων.
Παραμένουν   άτοκα και αδρανή και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όσο διαρκούν μέτρα περιορισμού της κινήσεως κεφαλαίων.
Τα χρήματα αυτά διατηρούν την αξία τους ως μέσο πληρωμών μόνο επειδή το επιτρέπει σήμερα ο υφιστάμενος νόμος.

Αν παρατηρήσετε ένα τραπεζογραμμάτιο ευρώ, θα διαπιστώσετε ότι επάνω του δεν φέρει κείμενο, που να δίνει εντολή πληρωμής σε κάποιον.
Στην πράξη δεν είναι αξιόγραφο, αλλά μία  αριθμημένη χρωματιστή απόδειξη.
Από νομικής πλευράς δεν είναι τίποτα παραπάνω.
Τα χαρτονομίσματα ευρώ  αποκτούν αξία μόνο επειδή το προβλέπει ο σχετικός νόμος, που μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει.
Αρκεί ένας νόμος, που θα απαγορεύει ρητά, με ποινή κατασχέσεως, οποιαδήποτε χρήση προς πληρωμή ή αποδοχή χαρτονομίσματος για συναλλαγή ανώτερη από ένα όριο πχ 100 ευρώ.

Ίσως, στο σημείο αυτό, να θεωρήσετε ότι αυτό θα ήταν αδύνατο να συμβεί στο μέλλον.
Κάνετε μεγάλο λάθος.
Με πραξη νομοθετικού περιεχομένου απαγορεύθηκε ήδη στις τράπεζες να διαθέσουν στους πελάτες τους ποσό ανώτερο από 60 ευρώ ανά πελάτη ανά ημέρα.
Η απαγόρευση αυτή δεν βασίστηκε σε ανάγκη, ούτε εξαρτάται από την κατοχή ή όχι χαρτονομισμάτων στα ταμεία των τραπεζών.
Η τράπεζα μπορεί να διαθέτει χαρτονομίσματα για να σας πληρώσει, αλλά η απαγόρευση του νόμου την δεσμεύει.
Στην περίπτωση της ιδιότητας του καταθέτη,  η απαγόρευση αυτή δεν είναι αντίθετη με τον νόμο, γιατί η πληρωμή μπορεί να γίνει με κάποιο αξιόγραφο ή με μεταβίβαση χρημάτων σε κάποιο λογαριασμό σας στην τράπεζα ή με την δημιουργία μίας πιστώσεως προς εσάς από την  τράπεζα.

Το Ελληνικό κράτος έχει την κυριαρχική δυνατότητα να κάνει παράνομες τις συναλλαγές σας  με χαρτονομίσματα ευρώ για ποσά επάνω από κάποιο χαμηλό όριο.
Αυτό ήδη ισχύει για αγορές σας αξίας άνω των 1500 ευρώ.
Αν το μέτρο επεκταθεί και στις μεταβιβάσεις κεφαλαίων γενικότερα, θα αναγκασθούν όλοι, για χρηστικούς λόγους,  να επιστρέψουν τα χαρτονομίσματα τους σε ευρώ στις τράπεζες ή την Κεντρική Τράπεζα.
Μία παρόμοια ρύθμιση  δεν μπορεί να ισχύσει για τα ξένα τραπεζογραμμάτια, που φέρουν πάνω τους κάποια υπόσχεση πληρωμής.
Ο καταναγκασμός για επιστροφή ξένων χαρτονομισμάτων δεν είναι νομικά ανεκτός, γιατί ισοδυναμεί με κατάσχεση αξιογράφων χωρίς αντάλλαγμα,  που υπάγονται σε ξένο δίκαιο
Αν λοιπόν διαθέτετε ευρώ στα συρτάρια σας, σύντομα θα κληθείτε  από τον νόμο να τα επιστρέψετε στις τράπεζες.

Σίγουρα ελάχιστοι από σας μπορείτε να πιστέψετε  ότι θα συμβεί μία παρόμοια εξέλιξη σύντομα.
Και εγώ δεν θα την πίστευα, αν δεν έβλεπα με τα μάτια μου τις ουρές μπροστά στα ΑΤΜ των τραπεζών.
Με έκπληξή μου διεπίστωσα ελάχιστες αντιδράσεις από τον κόσμο στο παράλογο αυτό μέτρο.
Ακόμα και το επιτρεπόμενο ποσό αναλήψεως είναι παράλογα ορισμένο και πολύ μικρό:
Τα περισσότερα ΑΤΜ δίνουν μόνο χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ.
Aλλά αν τελειώσουν τα χαρτονομίσματα των 20 ευρώ στο μηχάνημα, αναγκαστικά παίρνεις λιγότερα χρήματα από 60 ευρώ και μάλιστα μόνο σε χαρτονόμισμα των 50 ευρώ.
Για πρακτικούς λόγους,  το επιτρεπόμενο ποσό θα έπρεπε να ήταν 70 ευρώ (50+20)…
Είδα αρκετούς ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν με επιτυχία και προθυμία τις κάρτες για να πάρουν με τον τρόπο αυτό την σύνταξή τους σε ημερήσιες δόσεις  των 60 ευρώ.
Ο μύθος ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάρτες και δεν θα μπορούσαν να μάθουν να το κάνουν καταρρίφθηκε από την δεύτερη ημέρα εφαρμογής του μέτρου.

Δίπλα σ’ αυτούς είδα και πολλούς γέροντες, που περίμενουν στωικά ν’ ανοίξουν οι τράπεζες για να πάρουν την σύνταξή τους και να κάνουν την αίτηση για την απόκτηση κάποιας κάρτας.
Η ενδεχόμενη  πείνα για περίοδο 7 ημερών στο τέλος του μήνα, τους έπεισε για την αναγκαιότητα κατοχής κάρτας.
Οι γέροντες δεν ενοχλούνται από την παραμονή σε ουρές.
Αρκεί βέβαια να νοιώθουν ίσοι και να λαμβάνουν κάτι σε αντάλλαγμα.

Σημειώνω ότι οι συνταξιούχοι   ίσως και να νοιώθουν σαν εργαζόμενοι στην αναμονή, καθώς ελάχιστοι εργαζόμενοι σήμερα πληρώνονται με 60 ευρώ την ημέρα…
Οι τράπεζες, όταν ανοίξουν, δεν θα έχουν την ίδια μορφή και θα είναι λιγότερες σε αριθμό.
Αυτή η αλήθεια κρύβεται με επιμέλεια από την κυβέρνηση και την ΤτΕ, για να μην δημιουργηθεί πανικός στους καταθέτες.
Η κρατικοποίησή τους είναι πλέον δεδομένη και αναγκαία  για την ευστάθεια του συστήματος.

Το ΤΧΣ δεν διαθέτει πλέον επαρκή  κεφάλαια για νέα ανακεφαλαιοποίησή τους, ούτε μπορεί να αναλάβει το κακό τμήμα κάποιων μεγάλων τραπεζών, με διάσπαση τους σε καλή και κακή.
Το bail- in δεν είναι διαθέσιμη επιλογή χωρίς χρηματοδότηση από κάποια πηγή.
Ήδη οι απαιτήσεις της ΕΚΤ για δάνεια προς τις τράπεζες, μέσω του ELA, υπερβαίνουν τις καταθέσεις των Ελλήνων.
Οποιοδήποτε bail-in  για να είναι νόμιμο,  θα πρέπει να αφορά σε κεφάλαια ανώτερα από 100.000 ευρώ ανά άτομο.
Η ΕΚΤ θα πρέπει να αναλάβει τουλάχισατον  το 50% του κόστους αναδιαρθρώσεως και μάλιστα πριν την συμμετοχή οποιουδήποτε ιδιώτη.

Αυτό δεν έγινε στην Κύπρο, γιατί η πολιτική ηγεσία της δεν το ήθελε και επέλεξε να απορροφήσει η Κύπρος την ζημιά από το ELA της κεντρικής της τράπεζας.
Η ενδεχόμενη και επικείμενη  πτώχευση της Ελλάδας εμποδίζει την ανάληψη από το Ελληνικό κράτος οποιασδήποτε νέας δαπάνης για ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών, καθώς τότε το δημόσιο χρέος θα μεγαλώσει και άλλο, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον βιώσιμο.
Το Ελληνικό κράτος θα σπεύσει σύντομα να κρατικοποιήσει το σύνολο του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας στην ενοποίηση και την Τράπεζα της Ελλάδος.
Στον ενοποιημένο ισολογισμό της ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που θα προκύψει, οι απαιτήσεις της ΤτΕ, από τις επιμέρους τράπεζες, λόγω ELA, θα συμψηφισθούν με την κατοχή του ενεχύρου  τους για τον ELA.
Με τον τρόπο αυτό,  θα προκύψει μία υγιής τράπεζα με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον  ίσα με το 35% του οφειλόμενου ELA.
Η Ελληνική κυβέρνηση θα αποκτήσει  επιπλέον  σαν bonus  το ποσό των 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, από υποχρεώσεις από κρατικά δάνεια, που θα μπορούσαν να παραγραφούν  νομικά λόγω συγχύσεως της ιδιότητας δανειζομένου και ιδιοκτήτη-μετόχου του δανειστή.

ΠΗΓΗ:

Ἑπτὰ ψέμματα καὶ μία ἀλήθεια γιὰ τὴν σημερινὴ κατάστασιν τῶν τραπεζῶν.

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω απαιτείται να ψηφίσετε ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της Κυριακής.
Δικαίωμα σας είναι βέβαια να ψηφίσετε και όχι, αν έτσι νομίζετε….

Στην δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα παραπάνω θα επιταχυνθούν και θα τα βρείτε μπροστά σας πριν από τα τέλη Νοεμβρίου 2015….
Τότε ίσως καταλάβετε τι εννοούσε ένας σεβάσμιος και διορατικός ιερωμένος, που προέβλεψε πριν πολλά χρόνια την απόσυρση όλων των ξένων κεφαλαίων από την Ελλάδα, σαν προπομπό των μεταγενεστέρων και δυσάρεστων παγκοσμίων οικονομικών και κοινωνικών γεγονότων.
Αν όμως δεν προκύψουν τα πρώτα, πώς θα μπορέσουν να γίνουν αυτά, που στην συνέχεια  θα ΑΝΑΣΤΗΣΟΥΝ τον Ελληνισμό;

Son ofEon

(Visited 133 times, 1 visits today)
One thought on “Εἶναι δυνατόν νά ἀποσυρθοῦν ὅλα τά ἐπίσημα χρήματα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΝΑΙ στὰ μετρητά!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply