Φαίνεται ξεκάθαρα τὸ ποιὸν τοῦ Καμμένου

 

 

Ὁ κύριος Καμμένος ἐγεννήθη σὲ μία ἰδιαιτέρως εὐκατάστατο οἰκογένεια.

Δὲν ξέρω τὶς σπουδές του καὶ εἰλικρινῶς μου εἶναι ἀδιάφορες, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ὑπουργούς, ἀφ΄ ἑνὸς μὲν τὴν κυρία Κουντουρᾶ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὸν κύριο Κουὶκ γιὰ τέσσερα ἔτη καὶ μόλις πρὸ μερικῶν ἡμερῶν νὰ τοὺς «δίδῃ» εἶναι ἐνδεικτικό της ποιότητος τοῦ ἀνθρώπου.

Τὴν μὲν κυρία Κουντουρᾶ γιὰ τὸν Πατέρα της, τὸν δὲ Κουὶκ νὰ τὸν πληροφορῇ ὅτι τὸν παρακολουθοῦσε τὸ Α2 νὰ τὰ παίρνῃ ἀπὸ τὸν Κοτζιᾶ, εἶναι πράγματι ἐξευτελιστικό.

Δὲν τὸν ἔμαθε κάποιος στήν οἰκογένειά του, ὅτι αὐτός πού κρίνεται γιά αὐτά πού καταμαρτυρεῖ σὲ συνεργάτες του, ποὺ αὐτὸς ἐπέλεξε, δέν εἶναι οἱ συνεργάτες του ἀλλά ὁ ἴδιος;

Εἶναι τόσο ἐλεεινὴ τελικὰ ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια, πού δέν διδάσκει πλέον οὔτε τά πολύ βασικά;

Δὲν θέλω νὰ τὸ πιστεύσω…
Εἰλικρινῶς μοῦ ἔκανε ἀλγεινὴ ἐντύπωση.

«Ἕνας»

Σημείωσις ἱστολογίου:

Παραθέτουμε σχόλια, ὑπὸ τύπου ἐρωτήσεως, γιὰ δράσεις καὶ ἐνέργειες καὶ πράξεις ποὺ καταλογίζονται στὴν οἰκογένεια Καμμένου.
Γιὰ τὶς παρακάτω πληροφορίες θὰ θέλαμε νὰ μάθουμε ἐὰν ἀληθεύουν.

Τὰ παρακάτω στοιχεία προέρχονται κυρίως ἀπὸ στοιχεῖα ποὺ διέῤῥευσαν ἐπὶ ΕΡΕ καί, συνδυαστικὰ μὲ μαρτυρίες συγγενῶν τοῦ γράφοντος, παρουσιάζονται σήμερα στὴν σελίδα μας.

Γράφει ὁ Γ. Λ. (τοῦ ὁποίου τὰ στοιχεία διατηροῦμε ὡς ἱστολόγιον).

 Οὐδὲ μία διάθεσις γιὰ κουτσομπολιό.
Ὁ μακαρίτης ὁ παπποῦς μου μοῦ μετέφερε τὴν ἱστορία, γιὰ τοὺς (ἐκπροσώπους) τοῦ πατρὸς Καμμένου, ποὺ τὸν ἐπλεύρισαν τὸ ’42 καὶ τοῦ ἐμέτρησαν λίρες καὶ κατοχικὰ δισεκατομμύρια, γιὰ νὰ δώσῃ τὸ μερίδιό του σὲ ἐξ ἀδιαιρέτου φιλέτο, ἀκριβῶς ἐπάνω στὸ σημερινὸ HILTON!
Γιὰ νὰ μὴν ψοφήσῃ ἡ οἰκογένεια ἀπὸ τὴν πείνα!

Ὅταν ἄρχισαν οἱ δίκες τῶν συνεργατῶν, ἀπειλήθη ἀπὸ Χίτες νὰ τὸ βουλώσῃ καὶ νὰ μὴν προσφύγῃ στὰ ἔνδικα μέσα πρὸς ἀνάκτηση περιουσίας, γιατί ὁ ΕΛ.ΑΣ Ἀθηνῶν ἐπέταξε τὸ πατρικὸ στὴν Κουμανούδη-Γκύζη, στὰ Δεκεμβριανὰ καὶ ὁ μπάρμπα Γιάννης θὰ πήγαινε γιὰ συνεργάτης τοῦ ΟΠΛΑ!!!
Ὁ παπποῦς μου!!! Ἡ φιλοβασιλικοτέρα οἰκογένεια τοῦ Γκύζη, ποὺ ὁ Τρογιάννος -τομεάρχης ΟΠΛΑ περιοχῆς-τοὺς εἶχε γιὰ ἐκτέλεση!!!
Καὶ ἀπειλήθη ἀπὸ ΧΙΤΕΣ κυρίες καὶ κύριοι!!!
Σαφῶς ὄχι τυχαίους, ἀλλὰ ὅπως ὁ Στάϊκος, πρωτοπαλλήκαρο τοῦ δοσιλόγου Καμμένου!!!

Ἔτσι ἐδημιουργήθησαν τὰ μετακατοχικὰ τζάκια!!!
Καὶ δὲν ἀμφισβητῶ οὔτε τὸν παπποῦ μου, οὔτε τὸν πατέρα μου, στὴν παραμικρὰ λεπτομέρεια τῆς ἱστορίας!

Αὐτὴ ἦταν ἡ ξεφτίλα τους!
Καί, ὅταν ἐτελείωσε ὁ συμμοριτοπόλεμος, αὐτὰ τὰ ἀποβράσματα ἀνέλαβαν τὴν στελέχωση τοῦ κρατικού μηχανισμού!

Αὐτοὶ εἴμαστε… Δυστυχῶς…

Τί ἦταν λοιπόν ὀ πατήρ Καμμένος;;;;;;;Μμμ…

Καταγωγὴ Γαλαξείδι.
Γεννηθεῖς τὸ 1926 (κατ’ ἄλλους τὸ 1930) καὶ γιὰ μίαν περίοδο ὑπάλληλος στὸν ΟΛΠ.

Ὁ Παζιώνης-νομάρχης Χαλκιδικῆς ἐπὶ Μεταξᾶ -καὶ στενότατος συνεργάτης τῶν Ναζὶ στὴν κατοχή, γιατί στήν Βέρνη, ὅπου κατέφυγε τὸ ’45 γιὰ νὰ σώσῃ τὸ τομάρι του, ὅταν πῆγε στὴν ἑλληνικὴ Πρεσβεία ἔδωσε κατάλογο συνεργατῶν γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸν Καμμένο μέσα;
Πῶς ἔφθασε ἀπό τήν φτώχεια στό Γαλαξείδι νὰ ἐλέγχῃ τά μισά ἀκίνητα τῶν Ἀθηνῶν;
Πῶς ἀπέκτησε μεταπολεμικὰ ἄδειες καὶ στόλο ἀπὸ ταξί, ὅπως καὶ τὸ πρῶτο πρατήριο τῆς Shell;
Γιατί τὸν ἀποκαλοῦσαν τοκογλύφο καὶ ποιοὶ προωθοῦσαν διαφημίσεις τοῦ μέσω ΕΙΡ;
Γιατί ἦταν πάντα στὸ ἀπυρόβλητο ἀπὸ ἄλλους;

Ἀγορὰ οἰκοπέδου στὴν Συγγροὺ καὶ ἐπέκτασις λόγῳ σχέσεων μὲ τὴν Shell.
Πῶς ἔφθασε στά χέρια του τό οἰκόπεδο;

Τὸ πτωχὸ πλὴν τίμιο παιδὶ ποὺ ξεκίνησε προπολεμικὰ ἀπὸ ἐλαστικὰ καὶ ἀναγομώσεις ὡς παρά-υἱός, διέπρεψε στὴν κατοχὴ πουλῶντας, ἂς ποῦμε, εἴδη πρώτης ἀνάγκης στοὺς Ἕλληνες. Εἴδη ποὺ σὲ ἀπογραφὲς ἔλλειπαν ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες τῆς Βέρμαχτ- ἀλήθεια πῶς εἶχε τὸ ἐλεύθερο νὰ μπαινοβγαίνῃ στήν Πατησίων σέ κτίριο στολισμένο μὲ σβάστικα;- καὶ στὸ φινάλε μὲ τοὺς Ἕλληνες συνηργάσθη ὁ ἄνθρωπος!
Ἐστάθη στὴν ἀνάγκη τους!

Καὶ μεταπολεμικῶς εὑρέθη μὲ μυθικὴ ἀκίνητο περιουσία καὶ ὢ, τί σύμπτωσις… Οἱ πρῶτες δημόσιες ἐμφανίσεις του ἐπὶ Σοφούλη, κάνουν τὴν δικαιοσύνη τῆς ἐποχῆς νὰ κάνῃ γαργάρα, καταμεσῆς του ἐμφυλίου, τὴν ἔκθεση Πόρτερ γιὰ τὸ ποιοὶ ἔβαζαν χέρι στὴν ἀμερικανικὴ βοήθεια, γιὰ τὴν ὁποία προέτεινε στὸν Τρούμαν ἄμεσο διακοπή. Κάτι σὰν τὴν λίστα Λαγκὰρντ ἂς ποῦμε… Θὰ μοῦ πεῖτε τώρα τί θυμᾶμαι βραδυάτικα…Ἐδῶ ἄλλοι ἔβαζαν φωτιὰ σὲ ἀποθῆκες μὲ Ἀγγλους σαμποτὲρ μέσα, ἀφοῦ ἐψείριζαν πρῶτα ἰταλικὰ σιτηρὰ κάπου στὸ Κατακόλο τὸ 43…
Ὁ χὲρ Χαρούπουγλου Καμμένος θὰ τὴν πληρώση τώρα;

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply