Φαίνεται ξεκάθαρα τὸ ποιὸν τοῦ Καμμένου

 

 

Ὁ κύριος Καμμένος ἐγεννήθη σὲ μία ἰδιαιτέρως εὐκατάστατο οἰκογένεια.

Δὲν ξέρω τὶς σπουδές του καὶ εἰλικρινῶς μου εἶναι ἀδιάφορες, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ὑπουργούς, ἀφ΄ ἑνὸς μὲν τὴν κυρία Κουντουρᾶ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὸν κύριο Κουὶκ γιὰ τέσσερα ἔτη καὶ μόλις πρὸ μερικῶν ἡμερῶν νὰ τοὺς «δίδῃ» εἶναι ἐνδεικτικό της ποιότητος τοῦ ἀνθρώπου. Συνέχεια

Γιατί ἡ Greanpeace πολεμᾶ τήν Gazprom κι ὄχι τήν Shell;

 

Αὐτό δέν σᾶς ἔχει κάνει ἐντύπωσι; Δέν σᾶς παραξενεύει πού ἄν καί πράγματι εἶναι μέσα σέ ὅλες τίς δράσεις, τίς γνωστές, ὑπάρχουν κάποια πράγματα πού δέν τά ἀγγίζει;
Γιατί, γιὰ παράδειγμα, δέν ἔχει ἐνοχλήσῃ ΠΟΤΕ τήν Shell; Γιατί, γιὰ παράδειγμα, οὐδέποτε φώναξε γιά τούς ἀεροψεκασμούς; Γιατί μόλις τώρα θυμήθηκε τά νανοπροϊόντα, ἄν κι αὐτά κυκλοφοροῦν στίς τροφές μας, στόν ἀέρα μας, στά ὕδατά μας ἐδῶ καί δεκεατίες; Γιατί, γιὰ παράδειγμα, μᾶς ἔψησε τόσο πολύ γιά νά ἀγοράσουμε λάμπες ὑδραργύρου, τήν στιγμή πού ὄχι μόνον δέν προσφέρουν οἰκονομία ἀλλά ἐπί πλεόν εὐθύνονται γιά πολλές ἀκόμη ἀσθένειες, ὅπως γιά παράδειγμα καρκίνους; Συνέχεια

Λιβύη: ἐπικίνδυνος! Ἄρα στόχος πρὸς καταστροφή!

Μία ζοφερή πραγματικότης. Μϊα προσπάθεια ἐλέγχου! Μία προσπάθεια ἀκυρώσεως ἔργου ζωῆς ἑνὸς ἡγέτου, μίας (κάποιας) χώρας, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, οἱ παγκόσμιοι τοκογλύφοι ἔχουν ἄλλα σχέδια γιὰ τὴν χώρα του. Ὁ «κακὸς» Καντάφι ἐνοχλεῖ… Ποίους καί γιατί;
Κι ἕνα σκηνικὸ ἐκκινήσεως Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου μὲ πολλούς, πάρα πάρα πάρα πολλοὺς μισθοφόρους (ἤ, ὀρθότερα, μισθοφόρους-χασάπηδες.)
Κι ὅλα γιὰ τὸν ἔλεγχο….

Ἐὰν κατάφερνε νὰ ξεφύγῃ ἀπό τὸν κλοιό, τὰ πράγματα θὰ ἦσαν ἴσως καλλίτερα γιὰ τὸν πλανήτη.

Ἐὰν ὁ πρωθυπουργός μας δὲν συμμετεῖχε στὶς ἐπιχειρήσεις, θὰ εἴχαμε καλλιτέρα θέσιν κι ἀντίληψιν… Τώρα θολώσαμε.. Καὶ εἶναι ἄδικο αὐτό ποὺ πᾶμε νὰ κάνουμε στὴν Λιβύη… Κι ὅλα αὐτά γιατὶ κάποιοι δὲν διαθέτουν στοιχειώδη λογική.. Γιατί γιὰ ἠθική τὸ ξέραμε… Εἶναι ἄγνωστος λέξις γιὰ αὐτούς!

Τώρα εἴμαστε ἐν τελῶς παράλυτοι… Ἀναμένουμε τίς ἐξελίξεις ἀπό τὴν νέα Ὕβρι ποὺ διαπράττουν κάποιοι…

Συνέχεια