Διαβιοῦμε ἐλπίζοντες λίγο πιὸ πέρα ἀπὸ τὸ ἀπολύτως …παράλογον!!!

Ἔχουμε, ἐλέῳ τοκογλύφων, τοὺς (φερομένους ὡς) κυβερνῆτες τῆς χώρας, ποὺ (ἐπισήμως) μέλη τους (κάθε «ἰδεολογίας» καὶ  «κόμματος» καὶ «χρώματος») ἐπιβάλλουν ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς πειραματισμοὺς στὰ κεφάλια τῶν παιδιῶν μας, μέσῳ τοῦ δημοσίου συστήματος ἐλέγχου τῆς ἀπαιδείας καὶ πάντα κατ’ ἐντολὴν τῶν «ἀφεντικῶν τοῦ πλανήτου», πρὸ κειμένου, ἰδίως τὰ παιδιά, νὰ «ἐμβολιασθοῦν» τόσο καλά, ποὺ νὰ προκύψουν πλήρως μαζανθρωποιημένα ζόμπυ.

Δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις (καὶ μὲ τὴν Κεραμέως)

Ἔχουμε, ἐλέῳ τοκογλύφων, τοὺς (φερομένους ὡς) κυβερνῆτες τῆς χώρας, ποὺ (ἐπισήμως) ἀπολαμβάνουν κάθε εἴδους ἀσυλία, ἀλλὰ καὶ διασφαλίζουν τὶς διαχρονικὲς ἀσυλίες τῶν προκατόχων τους, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ ἐγκληματοῦν διαρκῶς εἰς βάρος τῶν χαχόλων, παραβιάζοντας ἀκόμη καὶ τὰ «συντάγματα» ποὺ μόνοι τους μᾶς ἐπιβάλλουν, ἐθνικὲς γραμμές, μὰ καὶ κάθε νόμο ποὺ προστατεύει (λέει) τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα (πού, ἐπίσης, μόνοι τους ἀποφασίζουν πὼς ὑπερισχύουν ἄλλων), πρὸ κειμένου νὰ διασφαλίζεται ἡ ἐπιβίωσις τῆς συμμορίας τους στὸν ἀιῶνα τὸν ἅπαντα. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἰδίους ποὺ ὑπεστήριζαν τὰ συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία, γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους, ἐνᾦ ἐξ ἀρχῆς ἦσαν ἀποφασισμένοι νὰ ἐξακολουθήσουν τὰ ὄσα οἱ προκάτοχοί τους ὑπέγραψαν.

Δὲν θὰ ὑπάρξουν τιμωρίες λοιπόν…

Ἔχουμε, ἐλέῳ τοκογλύφων βεβαίως-βεβαίως, τοὺς (φερομένους ὡς) κυβερνῆτες τῆς χώρας, ποὺ (ἐπισήμως) μέλη τους ἐμπλέκονται εἴτε μὲ παιδεραστίες εἴτε μὲ προστασία παιδεραστῶν εἴτε μὲ ἄλλου εἴδους σωματεμπορίες, γιὰ νὰ διαφυλάξουν, λέει, τὰ «ἱερὰ καὶ τὰ ὄσια τῆς φυλῆς», ἐνᾦ ἅπαντα αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα ὑπὲρ προστατεύουν καὶ ἐνισχύουν καὶ χρηματοδοτοῦν (μὲ δικά μας χρήματα, βεβαίως-βεβαίως) τὴν «διαφορετικότητα», τὰ -διαρκῶς διογκούμενα σὲ ἀριθμὸ- «φύλα» καὶ τὰ «μοδάτα ἔμφυλα μοντέλα» τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Θὰ ἀθῳωθῇ ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν …θεό!!!

Ἔχουμε, ἐλέῳ τοκογλύφων, τοὺς (φερομένους ὡς) κυβερνῆτες τῆς χώρας, ποὺ (ἐπισήμως) μέλη τους ἐμπλέκονται ἀνοικτὰ καὶ δίχως προσχήματα μὲ Μ.Κ.Ο. δουλεμπόρων, ἐπιφορτισμένοι, λέει, μὲ τὸ νὰ ἐπιλύσουν τὸ  λαθρομεταναστευτικό. Καί, ὅλως …«συμπτωματικῶς» ἐντολὲς καὶ κατευθυντήριες γραμμὲς λαμβάνουν ἅπαντες ἀπὸ τὰ «εὐαγῆ» ἱδρύματα τοῦ πSoros…

This slideshow requires JavaScript.

 

Διαρκῶς θὰ διογκώνεται (καὶ ΝουΔουλικὰ) ὁ ἐποικισμός…

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (γ)

Ἔχουμε, πάντα ἐλέῳ τοκογλύφων, τοὺς πάντα (φερομένους ὡς) κυβερνῆτες τῆς χώρας, ὑπευθύνους νὰ ἐπιλύσουν ἐπίσης καὶ τὸ πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς λεηλασίας, ἀλλά, στὴν πραγματικότητα, τῆς μεταβιβάσεως δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ πλούτου στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων. Καί, πάντα ὅλως …«συμπτωματικῶς» ἐντολὲς καὶ κατευθυντήριες γραμμὲς λαμβάνουν ἅπαντες ἀπὸ τὰ «εὐαγῆ» ἱδρύματα τοῦ πSoros, ἐφ΄ ὄσον ἔχει τοποθετηθῆ «δικό του» κουμπαράκι στὸν τομέα «ἐλέγχου τῶν τραπεζῶν»…

Ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Soros οἱ τράπεζες

Ἔχουμε, πάντα ἐλέῳ τοκογλύφων, τοὺς πάντα (φερομένους ὡς) κυβερνῆτες τῆς χώρας, ὑπευθύνους νὰ ἐπιλύσουν ἐπίσης καὶ τὸ (κατ’ αὐτοὺς καὶ τὰ ἀφεντικά τους, λέει) «ἀνθρωπογενὲς» πρόβλημα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Καί, πάντα, μὰ πάντα, πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ πολὺ …«ἀνθρωπιζτικά», τὰ πολὺ «εὐαισθητούλικα» καὶ τὰ πολὺ «κλιματο-προστατευτικὰ» ἕνας ΟΗΕ, κάποιοι Rothschil, μά, κυρίως, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα κάθε εἴδους ἱδρυματάκι, στοὰ καὶ λέσχη, ποὺ ἐγγυῶνται τὴν ἐπιβολὴ διαρκῶς διογκουμένων κλιματο-φόρων, ὑφαρπαγῆς δημοσίων ὑδάτων καὶ λοιπῶν ἐνεργειακῶν πόρων (βλέπε ΔΕΗ, λιγνίτη, λοιπὲς ΔΕΚΟ), πρὸ κειμένου ἀφ΄ ἐνὸς νὰ ἐξαθλιωθοῦν ἅπαντες οἱ κάτοικοι αὐτοῦ τοῦ πλανήτου (πλὴν …«ἐκλεκτῶν» καὶ …«περιουσίων»!!!) καὶ νὰ παγιωθῇ ἡ ὑβριστικὴ διαχείρισις ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας.

Δῆλα δή… Ἔχουν (κάποιοι, ἀλλά ποιοί;) βάλη τοὺς λύκους νὰ φυλοῦν τὰ πρόβατα.
Δῆλα δὴ ἐμᾶς.

Καί, φυσικά, πάντα, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα, καθημερινῶς δεχόμεθα ὅλων τῶν ἐπιπέδων τὶς πλύσεις ἐγκεφάλου, τὶς ἀπέραντες προπαγανδιστικὲς ἀρλουμπολογίες καὶ τὸ κάθε εἴδους εὐφάνταστον σενάριον φρίκης, ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως.

Ἀλλά, κατὰ βάθος, ὐπάρχουν ἀκόμη ἐκεῖνοι ποὺ εἴτε ἐλπίζουν, εἴτε πιστεύουν, εἴτε θὰ ἢθελαν νὰ ἀλλάξῃ κάτι ὑπὲρ τοῦ συνόλου, ἀπὸ ὅλον αὐτὸν τὸν συρφετὸ ἠλιθίων, ἀνθελλήνων καὶ βολεμένων.
Καλὸς ὁ ὔπνος ἀγαπητοί μου, ἀλλὰ καλλιτέρα ὄλων ἡ σκληρὴ πραγματικότης ποὺ ἄλλα μαρτυρᾶ…

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Διαβιοῦμε ἐλπίζοντες λίγο πιὸ πέρα ἀπὸ τὸ ἀπολύτως …παράλογον!!!

Leave a Reply