Ὥρα ξεκαθαρίσματος

Ἐχθές ἐσφίχθη ἡ ψυχή μου.

Εἶχα νὰ αἰσθανθῶ ἔτσι ἀπὸ τὴν ἐπαύριο τῆς ἱστορίας τῶν Ἰμίων, ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἐργάτες σὲ ἐργοτάξιο τοῦ Βερολίνου, ὅπου ἤμουν ἐπὶ κεφαλῆς, μὲ κυττοῦσαν μὲ ἕνα εἰρωνικὸ χαμόγελο.

Πέρασε ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρησις στὴν «βόρειο Μακεδονία». Συνέχεια

Ζήτημα …τιμῆς ἦσαν οἱ «διαπραγματεύσεις»!!!

Ὅλο αὐτὸ τὸ παραμύθι τὸ τελευταῖο διάστημα, τὸ στημένο θέατρο τοῦ «φεύγω, δὲν φεύγω», οἱ πολιτικὲς καντρίλιες, ἡ ἐμπλοκὴ στὰ Σκόπια μὲ τὸν Ζάεφ ποὺ δὲν εὕρισκε τοὺς 80 βουλευτὲς (σιγὰ μὴν δὲν τοὺς εὕρισκε! Ἀνέβηκε λίγο τὸ …κασέ… Πῆραν ἀπὸ δύο μύρια… Ἂς εἶναι καλὰ ὁ θεῖος George καὶ τέζα ὁ καμπούρης)…
….ἦταν γιὰ νὰ ἀποπροσανατολισθῇ ὁ κόσμος καὶ νὰ χάσῃ τὴν μπάλα (κοινωνικὴ μηχανική…)…
Καὶ τώρα συνειδητοποιοῦν ὅλοι ἀπὸ ἐχθές, ὅτι τέλος τοῦ μηνὸς τελείωσε ἡ «συμφωνία» τῆς λίμνης. Συνέχεια

Θέλουμε καί τήν Μακεδονία ἑλληνική;

Καί τί κάνουμε γιά αὐτό;

Κατ’ ἀρχὰς νὰ ἀποσαφηνίσουμε κάτι.
Ὅταν αὐτὰ τὰ κοπρόσκυλα ἀναφέρονται στὴν «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», πάντα ἐπιμένουν στὰ «ὀφέλη» ποὺ θὰ ἐπιφέρη. Αὐτὴ ἡ ἀναφορά τους ὅμως διαρκῶς ἐπαναλαμβάνεται, δίχως ὄμως νὰ μᾶς παρουσιάζουν καὶ τὰ ὀφέλη. Ἀκοῦς ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα, ποὺ ἀπὸ κάθε κομματικὴ ἐκδοχὴ προέρχονται, νὰ παπαγαλίζουν ἔνα τσιτάτο, ποὺ ὅμως δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα.
Θά μπορούσαν νά πιεσθοῦν, μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο, ὅλα αὐτά τά σούργελα καί νά μᾶς ἀπαριθμήσουν λεπτομερῶς τά ὀφέλη πού θά ἔχουμε ὡς χώρα καί ὡς λαός;
Διότι ἐὰν ἀναφέρονται μόνον στὰ προσωπικά τους ὀφέλη, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει. Οὔτε μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν θὰ πολλαπλασιάσουν τὰ τραπεζικά τους ἀποθέματα.
Συνέχεια

Θρασιμιῶν πραγματικοὶ ῥόλοι

Τὸν Μάιο τοῦ 2014, ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν ἐπεσκέφθη τὴν πόλη ὁ Θεοδωράκης.

Μίλησε μεσημέρι σὲ ἐναλλακτικό, δῆθεν στῦλ, στὸ πάρκο τῆς παραλίας,….
Ἤμουν μεταξὺ δὲ τῶν ἀκροατῶν. Συνέχεια

Διαβάζοντας εἰδήσεις πίσω ἀπὸ τὶς …γραμμές!!!

Κι’ όπως είπαμε έτσι Γκρέκο Μασκαρά;
Εσείς θα πάτε εμπρός και εμείς θα έλθουμε ΑΠΟ ΠΙΣΩ.

Συνέχεια

Χρυσαυγουλάκια μας ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ παραιτηθεῖτε!!!

Ὅλα σας… Δίχως ἐξαιρέσεις…
Ἐάν, ὅπως ἰσχυρίζεσθε, εἶσθε πατριῶτες. Ἐάν… ἀλλὰ δὲν νομίζω….

εἰκόνα

Λοιπόν… ἐπαναλαμβάνομαι καὶ πάλι, γιὰ νὰ σᾶς γίνω ἐκ νέου ἀντιπαθής.
Ἔχουμε ἕνα Σύνταγμα κι ἕναν ἐκλογικὸ νόμο, ποὺ τὰ γνωρίζετε καλῶς καὶ ὀφείλετε τώρα νὰ τὰ ξαναμελετήσετε.
Αὐτὸ τὸ Σύνταγμα καὶ αὐτὸς ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἀναφέρουν σαφῶς πὼς ἡ βο(υ)λή σας δὲν γίνεται νὰ λειτουργήσῃ μὲ κάτω ἀπὸ 300 (ἐπὶ τοῦ παρόντος) βο(υ)λευτές. Μέσα σὲ αὐτὰ λοιπὸν τὰ (ἀπὸ ἐσᾶς) συμφωνηθέντα ἀναφέρεται σαφῶς πὼς ἐὰν κάποιος βουλευτὴς παραιτηθῇ, τελευτήσῃ, μετακινηθῇ ὀφείλει ἄμεσα τὸ βουλευτικὸ σῶμα νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ.
Ἐὰν αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν, τότε ὁδηγούμεθα, ἐκ τῶν πραγμάτων σὲ ἐκλογές.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὅλοι ἐκεῖ μέσα παραμένετε συμμορία, φροντίζετε νὰ ἀντικαταστήσετε ἄμεσα κάθε πρόσωπο ποὺ θὰ ἀκυρώση, συνταγματικῶς, τὴν ἰσχὺ τῆς ὑπαρχούσης βουλῆς. Ἔτσι δέν εἶναι;
Συνέχεια