Ὥρα ξεκαθαρίσματος

Ἐχθές ἐσφίχθη ἡ ψυχή μου.

Εἶχα νὰ αἰσθανθῶ ἔτσι ἀπὸ τὴν ἐπαύριο τῆς ἱστορίας τῶν Ἰμίων, ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἐργάτες σὲ ἐργοτάξιο τοῦ Βερολίνου, ὅπου ἤμουν ἐπὶ κεφαλῆς, μὲ κυττοῦσαν μὲ ἕνα εἰρωνικὸ χαμόγελο.

Πέρασε ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρησις στὴν «βόρειο Μακεδονία».

Οἱ «Μακεδόνες» βουλευτὲς μὲ 81/120 ψήφους Ἐνέκριναν τὶς ἀλλαγές.

Ἀφοῦ γραφῆ στὴν «μακεδονικὴ» καὶ στὴν «ἀγγλικὴ» καὶ μεταφρασθῆ στὴν ἑλληνικὴ θὰ ἔλθη πλέον ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πρὸς κύρωση ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου.

Ἀριστεροί, φιλελέφτεροι, ποταμιστές, δικαιωματιστὲς καὶ ὀπαδοί του «σὲ δέκα χρόνια θὰ τὸ ἔχουμε ξεχάη» πανηγυρίζουν στὰ κοινωνικὰ δίκτυα.

Ὅπως πλέον ἦλθαν τὰ πράγματα, ἦλθε ἡ ὥρα τῶν ξεκάθαρων ἐξηγήσεων.

Ἡ ἀριστερὰ κάνει τὴν ἱστορική της διαχρονικὴ ἐπιλογὴ πραγματικότητα, μὲ καθυστέρηση 70 ἀκριβῶς ἐτῶν καὶ ἀφοῦ κέρδισε τὸν ἰδεολογικὸ πόλεμο κατὰ κράτος ἐπιβάλλει πλέον καὶ παγκοσμίως τὸ μακεδονικό της ἀφήγημα.

Στὴν ἀπὸ ἐδῶ πλευρὰ χρειάζονται πλέον καθαρὲς ἐξηγήσεις καὶ καθαρὲς κουβέντες.

Ἂς ἀρχίσουμε ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως…

Ὁ κύριος Μητσοτάκης πρέπει νὰ ξεκαθαρίσῃ πλέον ποιὲς εἶναι οἱ σχέσεις του, προσωπικὲς ἢ καὶ πολιτικές, μὲ τὸ ἵδρυμα Σόρος.
Δὲν εἶναι κακὸ ἀπαραίτητα νὰ ἔχει κάποιος σχέσεις μὲ τὸ ἵδρυμα Σόρος, μπορεῖ κάποιος νὰ τὸ δῇ καὶ θετικὰ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ θέματα.
Ἁπλὰ πρέπει νὰ τὸ ξέρουν καὶ οἱ Ἕλληνες.

Τὸ σκουπίδι ὁ Καμμενος ἦταν ἡ «ἀνανέωσις» τοῦ ἀειμνήστου Μητσοτάκη τὸ 1993.

Τὸ ἄλλο σκουπίδι ὁ Θεοδωράκης ἦταν ἡ ἐπιλογὴ τῆς κόπρο-ἐλὶτ καὶ τῆς ἑλληνικῆς διαπλοκῆς.

Κυττᾶτε βέβαιa ἐσεῖς νὰ μὴ κατεβεῖτε σὲ κάτι συλλαλητήρια καὶ σᾶς πεῖ ἀκροδεξιοὺς ὁ Τσίπρας καὶ ἐθνολαϊκιστὲς ὁ Κυριάκος.

Τὴν συμφωνία θὰ τὴν ὑπερψηφίση ἡ ἀριστερά, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ ἱστορικὴ ἀναγκαιότης.
Ἡ σκιὰ ὅμως τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη θὰ ἐπικρέμεται ἐπίσης βαρειά.

Στὸ μεταξύ…
Οἱ Φουστανελοφόροι Γιῶργος Κουμουτσᾶκος, Πέτρος Τατσόπουλος καὶ Γρηγόρης Ψαῤῥιανὸς ἐθεάθησαν νωρίτερα τὸ πρωὶ νὰ πίνουν καφὲ στὸ Κολωνάκι παρέα μὲ τὶς κύριες Μάρκου, Διαμαντοπούλου καὶ Μπακογιάννη, οἱ ὁποῖες εἶχαν ντυθῆ μὲ τὴν παραδοσιακὴ στολὴ τῆς Ἀλεξανδρείας Ἠμαθίας μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ περικεφαλαία κληροδότημα τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Στὴν συζήτηση ποὺ εἶχαν ἠκούσθη νὰ λέν, ὅτι δὲν θὰ βγάλουν τὶς φουστανέλες καὶ τὶς στολὲς μέχρι νὰ καταληφθῇ τὸ κρατίδιο τῆς Βορείου Μακεδονίας ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό.

Ὁ κύριος Κουμουτσάκος μάλιστα μὲ τὴν Κυρία Μπακογιάννη καὶ κάποιον Καιρίδη σχεδιάζουν καὶ τὴν ἀνατροπὴ Τρᾶμπ…

Ὅπου τους εὑρίσκετε νὰ τοὺς κράζετε…. Σᾶς δουλεύουν στεγνά.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply