Βλέποντας πίσω ἀπὸ τὰ …χρέη!!!

Καταθέτεεεεες μου….

Κοιτάξτε, λοιπόν, να δείτε πόσο κοροίδα πιαστήκατε.
Τον εαυτό μου τον βγάζω απέξω διότι, όπως έχω δηλώσει επανειλημμένως και σε σας και στην Εφορία, δεν έχω στην κατοχή μου ακίνητα, βίλες και αυτοκίνητα και πολύ περισσότερο δεν έχω καταθέσεις ν’ αγωνιώ για την τύχη τους.

Σας υποχρέωσαν, λοιπόν, να παίρνετε την μισθοδοσία σας, όταν είχατε δουλειά, μέσω Τραπέζης.

Συνέχεια

Ψεκασμένοι ὅλου τοῦ κόσμου …ἄει χαθεῖτε!!!

Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἡμίθεοι τραπεζῖτες (ξέρετε, τὰ ὑπέρ-στελέχη μὲ τὶς μυθικὲς ἰδιότητες καὶ τὶς ἄλλο τόσο μυθικὲς ἀμοιβές), συνέχισαν νὰ παίρνουν τὰ πρίμ των…
Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ γερμανικὲς καὶ γαλλικὲς τράπεζες ἀπεζημιώθησαν στὸ ἀκέραιον…
Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁλόκληρο τὸ εὐρώ-σύστημα, μὲ τὶς σοφὲς κεφαλές, ἐπιάσθη στὸν ὕπνο…
…ἡ ἀπάντησις στὸν συνταξιοῦχο, ποὺ ἔβαλε τὶς οἰκονομίες του σὲ ὁμόλογα, εἶναι ὅτι θὰ ἔπρεπε, πρὶν νὰ τὸ κάνῃ, νὰ φροντίσῃ νὰ κυττάζῃ καθημερινῶς τὰ ταμπλῶ, νὰ ὑπολογίζῃ τὰ
bids καὶ τὰ spreads, νὰ ξεφορτώνεται στὰ χρηματιστήρια τὰ «τοξικὰ» καί, ἐν γένει, νὰ μὴ μπλέκῃ σὲ δουλειὲς ποὺ δὲν γνωρίζει, ἐπειδὴ θὰ χάση κι ἐπειδὴ πρέπει, μαζὺ μὲ τὸ τυρί, νὰ βλέπῃ καὶ τὴν φάκα. Συνέχεια

Δικηγορικὸ γραφεῖο Ἀναστασιάδου, Panama papers καὶ Κυπριακό!

Τὸ ἄσκημο εἶναι ὅτι φαίνεται νὰ ἔχουν ὑπόστασιν οἱ φῆμες, πὼς οἱ Ἀμερικανοί, ποὺ προωθοῦν τὴν νέα λύσιν «Ἀνάν», κρατοῦν πολλὰ στοιχεῖα στὰ χέρια τους, μὲ τὰ ὁποία μποροῦν νὰ ἐκβιάσουν τὸν πρόεδρο Ἀναστασιάδη.
Κι αὐτὸ γιατὶ διάφορα δικηγορικὰ γραφεῖα στὴν Κύπρο ἀνταγωνίζοντο, γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, τοὺς συναδέλφους τους στὸν Παναμᾶ, ὅσον ἀφορᾶ στὴν πώλησιν ὑπηρεσιῶν καὶ στὴν ἐγγραφὴ ὑπερακτίων ἑταιρειῶν σὲ πελάτες ποὺ ἀναζητοῦν φορολογικοὺς παραδείσου. Συνέχεια

Ἐπιλεκτικὸ «κούρεμα καταθέσεων» Δημοσίων Ἀρχῶν!!!

Στα μουλωχτά ψήφισαν το επιλεκτικό κούρεμα καταθέσεων Δημοσίων Αρχών, ακόμα και για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ.
Οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ επίσης βρίσκονται στο στόχαστρο.

Ἐπιλεκτικὸ «κούρεμα καταθέσεων» Δημοσίων Ἀρχῶν!!! Συνέχεια

Τώρα ὅμως θὰ χαθοῦν καὶ καταθέσεις καὶ περιουσίες…

Τώρα ὅμως θὰ χαθοῦν καὶ καταθέσεις καὶ περιουσίες...«Θὰ χάναμε τὶς καταθέσεις μας ἐὰν χρεωκοποῦσαν τὸ 2010 οἱ τράπεζες», φωνάζουν οἱ ῥεαλισταί. Συνέχεια

Ἡ προστασία τῶν καταθέσεων μᾶς …τελειώνει;

epa04808035 (L-R) German Finance Minister Wolfgang Schaeuble, Britain's Chancellor of the Exchequer George Osborne and French Finance Minister Michel Sapin at the start of the Ecofin Finance Ministers meeting in Luxembourg, 19 June 2015. EPA/JULIEN WARNAND

«…Το non paper της γερμανικής κυβερνήσεως αναμένεται κατά την ίδια πηγή να συζητηθεί στην σημερινή σύνοδο του Ecofin και αναφέρει ότι πριν υλοποιηθεί η πρόταση του Γιούνκερ, θα πρέπει να προταχθούν κανόνες για την τραπεζική ένωση της Ευρώπης (για την επιβολή πειθαρχίας στις τράπεζες). Συνέχεια