Τώρα ὅμως θὰ χαθοῦν καὶ καταθέσεις καὶ περιουσίες…

Τώρα ὅμως θὰ χαθοῦν καὶ καταθέσεις καὶ περιουσίες...«Θὰ χάναμε τὶς καταθέσεις μας ἐὰν χρεωκοποῦσαν τὸ 2010 οἱ τράπεζες», φωνάζουν οἱ ῥεαλισταί.

Δὲν ἰσχύει 100%, διότι ἐὰν ὐπῆρχε μία κυβέρνησις ποὺ ἀγαποῦσε τὴν χώρα, θὰ ἐπέτρεπε στοὺς καταθέτες νὰ σηκώσουν ὅσα μετρητὰ ὐπῆρχαν καὶ μετὰ θὰ χρεωκοποῦσε.

Ἀλλὰ ἄς ὑποθέσουμε τὸ πιὸ πιθανό, κρίνοντας ἀπὸ τὰ καθάρματα ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ πολιτικὸ προσωπικό.
Ὄντως θὰ χάναμε τὶς καταθέσεις τότε.
Τώρα ὅμως ποὺ δὲν ἀφήνουν τὶς σαπακοτράπεζες νὰ χρωκοπήσουν μὲ τίποτα, θὰ χάσουμε καὶ τὶς καταθέσεις μας, ἀλλὰ καὶ τὶς περιουσίες μας, καὶ στὸ τέλος θὰ μᾶς φυτέψουν στὴν γῆ.
Τόσο ἀπλὸ εἶναι!

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 304 times, 1 visits today)
Leave a Reply