Θέλει καὶ ὁ Προβόπουλος τὸν …Τσακαλῶτο του!!!

Πόσο πιό κάτω ἀκόμη πολιτικοί ἀπατεῶνες ΣΥΡΙΖΑῖοι…;;;
Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία δὲν ἔχει τέλος…

Συνέχεια

Χρεωκοπημένη Eldorado ἐκβιάζει, προσδοκώντας χρηματοδοτήσεις ἀπὸ ἰθαγενεῖς!!!

Λέγαμε λοιπόν, ἀπὸ καιρό, γιὰ τοὺς …«ἐπενδυτές» καὶ τὸ εἶδος τους…
Λέγαμε καὶ γιὰ τὸν τρόπο …«ἐπενδύσεώς» τους, ποὺ παγία του τακτικὴ ἔχει τὴν μετατροπὴ τῆς «ἐπενδύσεως» σὲ κάτι …παθητικό, ποὺ θὰ τὸ χρηματοδοτοῦν μὲ τὸ αἷμα τους γιὰ αἰῶνες οἱ κατὰ τόπους ἰθαγενεῖς.

Συνέχεια

Διασυνδέσεις Ῥάικου καί μέ Λάτση;

Τὸ δημοσίευμα παλαιό, ἀλλὰ μόλις ὑπέπεσε ἐπὶ τῆ ἀντιλήψει μου.
Ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρον ἀλλά, ὅσο κι ἐὰν θέλουμε νὰ τὸ στοιχειοθετήσουμε, ἀδυνατοῦμε, ἐφ΄ ὅσον ὁ πρῶτος δημοσιεύσας τὸ ἀπέσυρε. (Ἀρχικὴ πηγὴ «Λυκαβηττός».) Συνέχεια

Δωράκια Σπίρτζη στὸν Μπόμπολα…

Μὲ ἀπόφαση Σπίρτζη «δωράκι» στὸν Μπόμπολα…
Οἱ νταβατζῆδες τῶν διοδίων συνεχίζουν τὸ πάρτυ καὶ ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!!!!

Τὸ πάρτυ στὴν ῥημαγμένη καὶ πτωχευμένη Ἑλλάδα συνεχίζεται, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ πλουτοκρατία. Συνέχεια

Οἱ ἐργολάβοι τῆς χούντας εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!

Μέσῳ τῶν ἀπογόνων τους ἐννοεῖται.
Κι ἐπεὶ δὴ τυγχάνει νὰ γνωρίζω καὶ μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ ἱστορικὸ τῶν ἐργολαβικῶν ἑταιρειῶν, ἂς μὴ τὸ περνᾶμε στὸ …ἀψήφιστο. Τὰ ἐργοτάξια, γιὰ νὰ στηθοῦν, χρειάζεται νὰ πέσῃ χρῆμα. Ζεστὸ χρῆμα. Νὰ «λαδώσῃ»  καλά.
Ἀπὸ τὸ φράγμα τοῦ Μόρνου ἀκόμη, ποὺ ξεκίνησε γιὰ νὰ ..φᾶν ὅλοι οἱ δικοί τους, ἐντοπίζουμε περίεργες συνδέσεις προσώπων, καταστάσεων καὶ …ἐλλειμμάτων!!!

Σήμερα ὅμως θὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ ἄλλα, μεγάλα…
Γιατί ἐνοχλοῦσε ὁ Μπόμπολας εἴπαμε;
Συνέχεια

Ὅπου καὶ νὰ πᾷς …Μπόμπολας!!!

Γιὰ νὰ πᾷς στὴν δουλειά σου πρέπει νὰ πληρώσης διόδια,
Δῆλα δὴ τὸν Μπόμπολα.

Γιὰ νὰ πᾷς μὲ τὸ τρένο στὴν δουλειά σου, πρέπει νὰ πληρώσῃς τὰ ἔργα τοῦ ΟΣΕ, τὰ ὁποῖα τὰ ἔχει πάρει ἕνας ἐπιχειρηματίας.
Δῆλα δὴ ὁ Μπόμπολας. Συνέχεια