Ὅπου καὶ νὰ πᾷς …Μπόμπολας!!!

Ὅπου καὶ νὰ πᾷς ...Μπόμπολας!!!Γιὰ νὰ πᾷς στὴν δουλειά σου πρέπει νὰ πληρώσης διόδια,
Δῆλα δὴ τὸν Μπόμπολα.

Γιὰ νὰ πᾷς μὲ τὸ τρένο στὴν δουλειά σου, πρέπει νὰ πληρώσῃς τὰ ἔργα τοῦ ΟΣΕ, τὰ ὁποῖα τὰ ἔχει πάρει ἕνας ἐπιχειρηματίας.
Δῆλα δὴ ὁ Μπόμπολας.

Γιὰ νὰ βγάλουμε χρυσὸ στὴν Χαλκιδικὴ χρειαζόμαστε ἕναν ἐπιχειρηματία.
Δῆλα δὴ τὸν Μπόμπολα.

Γιὰ νὰ ἀποκομιδῇ ἡ λάσπη ἀπὸ τὴν Ψυτάλλεια, χρειαζόμαστε ἕναν ἐπιχειρηματία.
Δῆλα δὴ τὸν Μπόμπολα.

Γιὰ νὰ ἀνακυκλώσουμε τὰ σκουπίδια, ὅπου τὰ Δημόσιο βάζει τοὺς ἐργάτες, τὰ φορτηγά, τὴν συντήρηση κλπ πρέπει νὰ χρειαζόμαστε καὶ ἕναν χρειαζόμαστε ἕναν ἐπιχειρηματία.
Δῆλα δὴ τὸν Μπόμπολα.

Γιὰ νὰ ψυχαγωγηθοῦμε καὶ νὰ ἐνημερωθοῦμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι μόνον (MEGA-Ἔθνος καὶ δεκάδες πολλὰ περιοδικά κλπ)  χρειαζόμαστε καὶ ἕναν ἐπιχειρηματία.
Δῆλα δὴ τὸν Μπόμπολα.
Εἴπαμε νὰ κάνουμε τὰ σκουπίδια ἰδιωτικὰ καὶ νὰ πληρώνουμε τὰ σκουπίδια μας σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα (ἡ ἀρχὴ γίνεται ἀπὸ τὴν Κερατέα).
Ποιόν ἐπιχειρηματία χρειαζόμαστε;;;; 
Τὸν Μπόμπολα.
Γιὰ νὰ δείρουμε τοὺς κατοίκους στὴν Κερατέα χρειάζονται νὰ φυλλάσσονται τὰ συμφέροντα ἑνὸς ἐπιχειρηματία.
Δῆλα δὴ τὸν Μπόμπολα. 
Υ.Γ. Γιὰ νὰ ἔχουμε καὶ …«σωτῆρες», τύπου Θεοδωράκη, πάλι προσφορὰ Μπόμπολα μᾶς προέκυψε!

Σημείωσις

Ἐπεὶ δὴ τὰ κείμενα τοῦ Σωτήρη εἶναι μὲ κεφαλαιογραφή, καὶ γιὰ νὰ μὴν φαίνονται ὡς …οὐρλιακτά, γιὰ τὴν μεταγραφή, στὸ πολυτονικό.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply