Θέλει καὶ ὁ Προβόπουλος τὸν …Τσακαλῶτο του!!!

Πόσο πιό κάτω ἀκόμη πολιτικοί ἀπατεῶνες ΣΥΡΙΖΑῖοι…;;;
Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία δὲν ἔχει τέλος…

Τὸ εἴδαμε καὶ αὐτό..
Στὸ road show τοῦ Λονδίνου, ὅπου διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ χρηματιστήριο παρουσίᾳ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ οἰκονομικῶν κυρίου Τσακαλώτου, πρὸ κειμένου νὰ παρουσιάσουν τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας σὲ ξένους ἐπενδυτές, στὴν κουστωδία τοῦ «ἀριστεροῦ» ὑπουργοῦ ἦταν καὶ ὁ πρώην διοικητὴς τῆς ΤτῈ κύριος Προβόπουλος…

Νὰ θυμήσουμε τοὺς συντρόφους τῆς πρώτης φορᾶς ἀριστερᾶς τὸ τὶ ἔλεγαν γιὰ τὰ πορίσματα Καλούδη καὶ τὴν εἰσαγγελικὴ παραγγελία ποῦ εἶχε μεταβιβασθῆ στόν κύριο Πεπόνη;;
Νὰ θυμήσουμε στούς συντρόφους τὶς τρεῖς (3) δικογραφίες ποὺ ἐκκρεμοῦν εἰς βάρος του ἀπὸ τὸ 2013 καὶ τὸν ρόλο του στὴν μεταβίβαση τῆς PROTON BANK πού εὑρίσκονται στὰ συρτάρια κάποιου εἰσαγγελέως;
Μὲ αὐτοὺς τοὺς τύπους θέλετε νὰ προσελκύσετε ξένους ἐπενδυτές;;
Ἀλλὰ ξεχάσαμε… Σήμερα ὁ πρώην κεντρικὸς τραπεζίτης παρέστη στὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ὁμίλου συμφερόντων τοῦ Μπόμπολα…

Τὸ στιγμιότυπο ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση παρουσίᾳ τσακαλώτου καὶ λοιπῶν συντρόφων.

Λελιᾶτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply