Χρεωκοπημένη Eldorado ἐκβιάζει, προσδοκώντας χρηματοδοτήσεις ἀπὸ ἰθαγενεῖς!!!

Λέγαμε λοιπόν, ἀπὸ καιρό, γιὰ τοὺς …«ἐπενδυτές» καὶ τὸ εἶδος τους…
Λέγαμε καὶ γιὰ τὸν τρόπο …«ἐπενδύσεώς» τους, ποὺ παγία του τακτικὴ ἔχει τὴν μετατροπὴ τῆς «ἐπενδύσεως» σὲ κάτι …παθητικό, ποὺ θὰ τὸ χρηματοδοτοῦν μὲ τὸ αἷμα τους γιὰ αἰῶνες οἱ κατὰ τόπους ἰθαγενεῖς.

πηγὴ

πηγὴ

Παραλλήλως, τὸ ὁποιοδήποτε «παθητικό» μέρος ποὺ φορτώνουν στοὺς ἰθαγενεῖς (βλέπε καὶ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ἀεροδρόμια, ΑΤΕ, Ἑλληνικὸς Χρυσός, Eurobank, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Ἑλληνικὸ κλπ κλπ κλπ καὶ ἕπονται ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ἀλλὰ καὶ ὁ,τιδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ παράξῃ στοιχειώδεις συνθῆκες ἀνεξαρτησίας γιὰ τοὺς ἰθαγενεῖς) διαρκῶς, ἀλλὰ καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους, διαφημίζεται ὡς …σωτηρία γιὰ τὴν χώρα, ἀποκρύπτοντας εὐθαρσῶς τὰ κέρδη ποὺ ἀπολαμβάνουν τὰ κάθε λογῆς λαμόγια…
Γιὰ τοὺς ἰθαγενεῖς ἀπομένουν τὰ καθρεπτάκια καὶ οἱ μεταξωτὲς κορδέλλες, μαζὺ μὲ διαφόρων εἰδῶν συγχύσεις, ποὺ ὁδηγοῦν βεβαιωμένα σὲ πολυεπίπεδες συγκρούσεις, μὲ κύριο σημεῖον συγκρούσεως τὸ ἐὰν ἡ «ἐπένδυσις» εἶναι καλὴ ἢ ὄχι καὶ οὐδέποτε τὸ ἐὰν πράγματι εἶναι ἐπένδυσις ὅλη αὐτὴ ἡ παράστασις ἢ ἐὰν ἡ λεηλασία, ποὺ ἀνεβαπτίσθη σὲ «εὐκαιρία», κατατρώγει τὶς σάρκες τῶν ἰθαγενῶν. Οἱ προμήθειες νὰ πέφτουν καί, κατὰ περίπτωσιν, κάποιες καταγγελίες, ἀπὸ …«δυσαρεστημένους» ποὺ δὲν ἔλαβαν μέρος στὴν «μερίδα τοῦ λέοντος». Καὶ μετὰ …σιωπὴ διὰ παντός!!!

πηγὴ

Λέγαμε πὼς τὸ ἴδιο ποὺ συνέβη μὲ τὰ ἀεροδρόμια, μὲ τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μὲ τὸν ΟΤΕ ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε ἄλλην ἑλληνικὴ ἐπιχείρησιν τοῦ Δημοσίου πού, εἴτε μέσῳ τῆς «ἀξιοποιήσεώς» της εἴτε μέσῳ τῆς ἐκχωρήσεώς της, πέρασε ἐπισήμως καὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες στὰ χέρια ἁρπακτικῶν, παρατηρῶνται πολλὲς ὁμοιότητες στὶς τακτικές. Κύριό τους χαρακτηριστικὸ ἡ προώθησις τῆς ἐπενδύσεως ὡς …ἀναγκαίας. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἀναλαμβάνουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ποὺ ἐπὶ πλέον μεριμνοῦν γιὰ νὰ …ταφῇ ταχύτερα ὁ,τιδήποτε θυμίζει τὸ πλιάτσικο.

Κι ἀπὸ πίσω ἀκολουθοῦν μία σειρὰ ἀπὸ …ἀποζημιώσεις πρὸς τὸν …«ἐπενδυτή», γιὰ νὰ χαίρεται κάθε στιγμὴ γιὰ τὶς «ἐπενδύσεις του». Μία τακτικὴ ποὺ βασίζεται στὸ «ὅλο καὶ κάποιο …«ἐμπόδιον» (τεχνητὸ ἢ φανταστικό, θὰ παρουσιασθῇ, μὰ οὐδέποτε πραγματικό!!!), διότι ἐμεῖς οἱ ἰθαγενεῖς εἴμαστε καὶ ὀλίγον λαμογάκια». Κι ἔτσι παρουσιάζεται ἐπισήμως πὼς …«ἐκβιάζεται» τὸ Δημόσιον νὰ πληρώνῃ τὸ κόστος τῆς ὑποτιθεμένης ζημίας καί, τελικῶς, νὰ μετακινῇ ἐπισήμως καὶ «νομίμως», ἀκόμη μερικὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν ἰθαγενῶν στὶς τσέπες τῶν τοκογλύφων.
Καὶ αὐτὸς ὁ μηχανισμός, δυστυχῶς μας, εἶναι τόσο πανομοιότυπος καὶ τόσο ὀφθαλμοφανής, ποὺ καταντᾶ κλαυσίγελως κάθε φορὰ ποὺ ἐπαναλαμβάνεται. Ἀφῆστε δὲ ποὺ οὐδέποτε καταλήγουν στοῦ νόμου τὰ δίκτυα ὅλες αὐτὲς οἱ λεηλασίες καὶ οἱ πλαστογραφίες, ἐφ΄ ὅσον πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ἡ «δικαιοσύνη εἶναι τυφλή», ἀλλὰ καὶ τὰ «συρτάρια τῆς βουλῆς κλειδωμένα», ἀπὸ τοὺς καὶ τὶς ἑκάστοτε προέδρους!!!

Καί, φυσικά, ὅλα αὐτὰ τὰ «ἐπενδυτικὰ φᾶνς» ἔχουν καὶ ἐγχώριες βιτρίνες.
Βιτρίνες σὰν τὸν μελισσανίδη, τὸν λάτση, ἀλλὰ καὶ τὸν κάθε μπόμπολα πολλές… Τὶς περισσότερες τὶς ἀγνοοῦμε…
Μαθαίνουμε ὅμως τόσα, ὅσα χρειάζονται, γιὰ νὰ λέμε «μπόμπολας» καὶ νὰ γεμίζῃ τὸ στόμα μας, ἀλλὰ οὐδέποτε νὰ πιάνουμε στὰ χείλη μας τοὺς Rorhschild, τοὺς κάθε λογῆς πSoros καὶ τοὺς παρατρεχαμένους τους, ποὺ πραγματικὰ «κάνουν παιχνίδι» πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς βιτρίνες καὶ πάντα εἰς βάρος μας….

Βιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!

«Ἐπενδυτές» γιὰ …πάρτη τους, μὲ «ἑλληνικές» βιτρίνες.

Ἑταιρεῖες …«ῥωσσικῶν» συμφερόντων;

Βιτρίνα κι ὁ Λάτσης!!!

Ἡ Glencore xstrata τῶν Rothschild καὶ ὁ Μυτιληναῖος.

Διατὶ «ἐπένδυσις» σημαίνει ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει. Μὲ κάποιο πρόσχημα, εὔκολα καταῤῥιπτέο, ἐκχωρεῖται γιὰ ψίχουμε ἕνα ὑψηλῆς ἀξίας περιουσιακὸ στοιχεῖο τῶν ἰθαγενῶν στοὺς τοκογλύφους, ἐνᾦ παραλλήλως, μὲ νέα προσχήματα, ὅλο τὸ κόστος λειτουργίας καὶ συντηρήσεως, τοῦ ἐκμεταλλευομένου ἀπὸ τὰ κοράκια δημοσίου περιουσιακοῦ στοιχείου, παραμένει στοὺς ἰθαγενεῖς καὶ τὰ κοράκια ἀπολαμβάνουν τοὺς ἀφρώδεις οἴνους τους εἰς ὑγιείαν τῶν κορόιδων. Ὅλοι οἱ σφουγκοκωλάριοι ἄλλως τὲ γιὰ αὐτοὺς δουλεύουν.

Τί ἄλλα νέα; Στό σπίτι ὅλοι καλά; Τά παιδιά;

Φιλονόη

Σημειώσεις
καὶ διευκρινήσεις καὶ ἐπὶ πλέον ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα

Ἂς δοῦμε τὴν Eldorado λοιπόν, τῶν Rothschild μὲ βιτρίνα τὸ μπομπολιστάν,  λεπτομερέστερα…

Eldorado Gold … ελληνικός χρυσός

NYSE: EGO

…Since acquiring the Kassandra Mines for nearly $2 billion in 2012, Eldorado has invested an additional $1 billion in the country.  That figure would double if Eldorado were able to fully develop its Olympias, Skouries and Perama Hill assets.  However, as a result of the delay in issuing permits by the Greek governmentEldorado is unable to continue investing in the country.  We have a responsibility to our shareholders to allocate capital to projects not only with the best rates of return, but also in locations where host governments are supportive of our investment and work with us to grow a sustainable future.  As such, Eldorado cannot continue to put capital at risk without these permits and will pursue all avenues to advance its investment and contractual rights.

George Burns, President and CEO of Eldorado Gold -11/9/2017

Aπό την δημοσιογραφική έρευνα του lobbystas:

ΤΕΤΟΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ !!! ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ !!!!!!!!!!

Του Νίκου Πάσχου

Η βρωμιά, η σαπίλα, η διαπλοκή σε όλο της το μεγαλείο. Η ανάκληση της άδειας, όχι μόνο δεν αποφέρει ζημίες στην εταιρία αλλά θα την βοηθήσει από τα οικονομικό τέλμα στο οποίο έχει βρεθεί !!!! Η ομάδα Μαξίμου, Τσίπρας, Παππάς, Δραγασάκης, Φλαμπουράρης και λοιπά μπουμπούκια με την αριστερή σημαία, δήθεν ενάντια στην διαφθορά και στην σαπίλα σε αυτό τον τόπο, εκτέλεσαν με εντολή των αφεντικών τους, δλδ Ελληνικός Χρυσός και Eldorado ένα σατανικό σχέδιο, εξαπατώντας τους πάντες και παρουσιάζοντας, ότι τάχα ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, όταν με αυτήν την ενέργεια τους, θα ξελασπώσουν την φαληρημένη εταιρία με όποια κυβέρνηση και αν προκύψει !!!

Οι ζημιές της Ελληνικός Χρυσός για το 2013 στα 17.957.647 ευρώ. Στην ίδια χρήση υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων στα 22.494.203 ευρώ. Σύνολο 40.451.850 ευρώ. Το 2014 οι ζημιές εκτοξεύονται αντίστοιχα στα 31.576.057 ευρώ και 40.451.850 ευρώ. Σύνολο 72.027.987 ευρώ. Σχεδόν διπλασίασε τις ζημιές μέσα σε ένα χρόνο.

Το 2013 εγγράφει ομολογιακό δάνειο ύψους 152.273.221 ευρώ. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.943.816 ευρώ. Άλλα 31.905.794 ευρώ είναι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ασφαλιστικοί οργανισμοί, φόροι κ.τ.λ άνευ τραπεζών)

Σύνολο υποχρεώσεων 207.122.832 ευρώ (2013)

Το σύνολο των υποχρεώσεων για το 2014 εκτοξεύονται στα 419.611.005 ευρώ !!!

Αναλυτικά

Ομολογιακό δάνειο 355.819.125 ευρώ. Οι τραπεζίτες διπλασίασαν σχεδόν την πίστωση από το 2013. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.593.475 ευρώ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ασφαλιστικοί οργανισμοί, φόροι κ.τ.λ. άνευ τραπεζών) στα 42.398.405 ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών για το 2014 στα 62.143.537 ευρώ με το κόστος πωλήσεων  στα 63.915.745 ευρώ. Δηλαδή η εταιρεία μπαίνει μέσα !!! Χάνει !!!

Ταυτόχρονα τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (αμιγώς) στα 12.417.963 ευρώ !!!

Η εταιρεία λοιπόν πάει κατά διαόλου. Τον Ιούνιο (2015) οι ορκωτοί επισημαίνουν ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχουν πέσει κατά το ½ και απαιτείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και κάτι άλλο. Έχουν προκύψει πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα μετά από έλεγχο των φορολογικών χρήσεων του 2009 και 2010. Ταυτόχρονα διαπιστώνει επιφύλαξη για την έκβαση και το αποτέλεσμα δικαστικής αποφάσεως που εκκρεμεί στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ενώ λοιπόν η εταιρεία πρέπει να ζητήσει από τους μετόχους της να βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη για να ρίξουν ατελείωτα εκατομμύρια στην αύξηση, ενώ η εταιρεία πάει κατά διαόλου μπαίνει μέσα δηλαδή αλλά οι τραπεζίτες μοιράζουν αφειδώς τα εκατομμύρια που έχει χρεωθεί ο μαλάκας ο φορολογούμενος, έρχονται οι μαφιόζοι του Μαξίμου ως από μηχανής θεός και τους ξελασπώνουν στο και πέντε !!! Αν δεν εγίνετο η ανάκληση η Ελληνική Χρυσός θα έσκαγε κανόνι τεράστιο! Τώρα το μόνο που απομένει είναι η επόμενη κυβέρνηση να αποζημιώσει με εκατομμύρια την εταιρεία όπως λένε οι ρήτρες. Ποιες ρήτρες;

ΥΣΤΕΡΟΛΟΓΙΟ

(απαντάται και στα capitalblogs)

[…] Το 19811, έτος αφετηρία της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως δέκατο μέλος, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Γκάστον Τορν δήλωνε ότι: «Η Ελλάδα μπαίνει στην Ευρώπη με 3 πλεονεκτήματα. α) την Εμπορική Ναυτιλία, β)τον Ορυκτό της πλούτο και γ) το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ελλήνων». Η Εμπορική μας Ναυτιλία υποβαθμίστηκε με την κατάργηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο ορυκτός πλούτος αγνοήθηκε και το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ελλήνων, που προϋπόθεση είχε για να αναπτυχθεί την ανεμπόδιστο ιδιωτική πρωτοβουλία1, αποδυναμώθηκε με το διακηρυχθέν και ακολουθούμενο από το 1981 και μετά δόγμα των κοινωνικοποιήσεων… Βλ. άρθρο από τον Ν.Μάρτη.

1 …θεσπισθέντος του άρθ.6 -παρ.8 του ν.1083/30.10.1980, του προοικονομήσαντος την «διὰ γεωμετρικῆς προόδου αὔξησιν τοῦ χρέους τοῦ Χ πελάτου πρὸς μίαν τράπεζα»  Βλ. άρθρο από τον Σ.Σοφιανόπουλο. […]

πηγὴ καὶ πηγὴ

Η ELDORADO GOLD ΜΕΣΩ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 43 ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ.

Διαβάζω στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Σάκη ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (*)

Σε τροπικούς και φορολογικούς παραδείσους, όπως τα Barbados και τα Cayman πληρώνει φόρους η Eldorado Gold αντί για την Ελλάδα. Η Eldorado Gold ΔΕΝ πλήρωσε φόρους στο ελληνικό Δημόσιο για κέρδη που είχε και που από 32.000 ευρώ (το 2009) ξεπέρασαν τα 7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση των ΜΑΤ και της ποινικοποιήσεως της αντιδράσεως των κατοίκων στις Σκουριές διατείνεται ότι θα έχει έσοδα 20 εκατ. ευρώ σε 20 χρόνια. Κονομήσαμε…

Μια ταχυδρομική θυρίδα στο Αμστερνταμ, χωρίς γραφεία και υπαλλήλους, είναι η έδρα της μητρικής εταιρείας του ελληνικού τμήματος της Eldorado Gold.

Μάλιστα η Eldorado Gold διατηρεί 12 τέτοιες εταιρείες- θυρίδες στις οποίες υπάγονται άλλες 43 συνολικά θυγατρικές που διατηρεί στα…τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Το ωραίο 4 από αυτές τις εταιρείες- θυρίδες φέρονται αγοραστές ομολόγων που εξέδωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια άλλων θυγατρικών με έδρα τα Barbados, όπου η φορολογία των πολυεθνικών είναι σχεδόν μηδενική.

Όταν η κυβέρνηση «πουλούσε»  επένδυση στις Σκουριές είχε θλομώσει (κατά το κοινώς λεγόμενο) το πόπολο με ψευτιές για έσοδα εκατ. υπέρ του Δημοσίου. Π@π@ΡΙΑ…ούτε φιλοδώρημα για τα ταβερνεία της Χαλκιδικής, δεν φθάνουν.

(*) καθαρός, εξηγημένος και ερευνητής ρεπόρτερ ο Σάκης από την Θεσσαλονίκη.

Έχει cohones και το δείχνει με ακόμη ένα αποκλειστικό-αποκαλυπτικό θέμα για μία από τις πολλές πτυχές του συγκυβερνητικού…success story για ημετέρους και μόνον.

πηγὴ

DANIELLE, ΓΙΑ ΡΩΤΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΚΑΙ «ELDORADO»

Στο μικροσκόπιο του SSM αναμένεται να μπουν η πορεία των κόκκινων δανείων και οι αλλαγές που απαιτούνται στο πλαίσιο της ενεργής διαχειρίσεώς του. Μπαράζ επαφών της επικεφαλής του SSM με ΤτΕ, τράπεζες και ΤΧΣ.

Στην Αθήνα θα βρίσκεται από αύριο και έως και την Τετάρτη η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Ντανιέλ Νουί προκειμένου να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των τραπεζών, την ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενώ ενδέχεται να συναντηθεί και με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

….Ενώ λοιπόν η εταιρεία πρέπει να ζητήσει από τους μετόχους της να βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη για να ρίξουν ατελείωτα εκατομμύρια στην αύξηση, ενώ η εταιρεία πάει κατά διαόλου μπαίνει μέσα δηλαδήδ αλλά οι τραπεζίτες μοιράζουν αφειδώς τα εκατομμύρια που έχει χρεωθεί ο μαλάκας ο φορολογούμενος, έρχονται οι μαφιόζοι του Μαξίμου ως από μηχανής θεός και τους ξελασπώνει στο και πέντε !!! Αν δεν εγίνετο η ανάκληση η Ελληνική Χρυσός θα έσκαγε κανόνι τεράστιο ! Τώρα το μόνο που απομένει είναι η επόμενη κυβέρνηση να αποζημιώσει με εκατομμύρια την εταιρία όπως λένε οι ρήτρες. Ποιες ρήτρες;….

Danielle για ρώτα τι απέγιναν τα ομολογιακά και τα δάνεια της φαλιρισμένης «Ελληνικός Χρυσός»

Danielle, για ρώτα για τις νέες συμβάσεις δανεισμού μετά το ρεπορτάζ (ΕΔΩ) (15/09/2015) από τους τραπεζίτες και μετά πάρε με τηλ να σου πω την συνέχεια

 πηγὴ

ΜΠΑΜΠΑΚΑ ΜΟΥ, ΜΠΑΜΠΑΚΑ ΜΟΥ, ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ……

Του Νίκου Πάσχου

Κατευθείαν στο ψητό.

Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένο ως φιλανθρωπικός οργανισμός στον Καναδά, σύμφωνα με την παράγραφο 149.1 του Income Tax Act (Αριθμός Εγγραφής: 88902 4394 RR0001). Κάθε δωρεά απολαμβάνει φοροαπαλλαγής. Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τον Καναδά. Σκοπός του είναι η προώθηση της καναδικής έρευνας και εκπαιδεύσεως σε τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Το Ινστιτούτο προωθεί την γνώση για την Ελλάδα σε όλες τις περιόδους υποστηρίζοντας την αρχαιολογική έρευνα στο πεδίο, παρέχοντας πόρους για επιστημονική έρευνα καθώς και για την διάχυση των αποτελεσμάτων. Το Ινστιτούτο είναι επιφορτισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με την κύρια ευθύνη για όλα τα καναδικά προγράμματα εργασίας πεδίου και στηρίζει την έρευνα, συντήρηση και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Το Ινστιτούτο προωθεί την έρευνα σε όλες τις πτυχές των αρχαίων, βυζαντινών και σύγχρονων ελληνικών σπουδών, συμπεριλαμβανομένων της φιλολογίας, της ιστορίας, της ιστορίας της τέχνης, της ανθρωπολογίας και των καλών τεχνών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:

 • ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων
 • της παροχής υπηρεσιών για τα μέλη, όπως αιτήσεις για μελέτη και άδειες για εργασίες πεδίου, συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, πρόσβαση σε ξενώνα και βιβλιοθήκη στην Αθήνα
 • της παροχής υποτροφιών για μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, καθώς και πρακτικής ασκήσεως για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές έτσι ώστε να βιώσουν την ακαδημαϊκή ζωή στην Αθήνα μέσω των υπηρεσιών του ΚΙΕ.

Το Ινστιτούτο υποστηρίζει επίσης τις καναδικές πολιτιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Κατανοητό έως εδώ. Μάλιστα. Τι σημαίνει…. όπως αιτήσεις για μελέτη και άδειες για εργασίες πεδίου;

Αρχαιολογική ανασκαφή !!!

Δηλαδή πατριώτη ο φιλανθρωπικός οργανισμός του Καναδά κάνει ανασκαφές στην Ελλάδα !

Μέχρι το 2006 ονομαζόταν Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα (ΚΑΙΑ).

Πώς γίνεται αυτό πατριώτη; Μπορεί ένας φιλανθρωπικός οργανισμός από την Ελλάδα να πάει στον Καναδά και να κάνει αρχαιολογικές ανασκαφές; Όχι. Τότε οι Καναδοί πώς μπορούν;

Είναι απλό. Για διάβασε

Περί εμάς

Tο Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα (ΚΙΕ) είναι μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα ιδιωτικής χρηματοδοτήσεως, αναγνωρισμένο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά, το οποίο έχει σκοπό την προώθηση της Καναδικής έρευνας και εκπαιδεύσεως, σε τομείς που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Από την ίδρυσή του το 1974 μέχρι το 2006 ονομαζόταν Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα (ΚΑΙΑ).

Tο Ινστιτούτο προωθεί την γνώση της Ελλάδας διαχρονικά, μέσω της υποστηρίξεως και της χορηγίας της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου και επίσης παρέχει πόρους για επιστημονικές μελέτες, καθώς και για την διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Το ΚΙΕ έχει επίσημα αναγνωρισθεί το 1976 από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ως «Ξένο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο», με βασική αρμοδιότητα την Καναδική αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό το Ινστιτούτο υποστηρίζει την διερεύνηση, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Πατριώτη δεν χρειάζεται να στο εξηγήσω έτσι; Το κατάλαβες.

Τώρα ίσως καταλάβεις όμως περισσότερα. Για διάβασε την συνέχεια.

Γενναιόδωρη χορηγία από την Εταιρεία Thracean Gold Mining, S.A., θυγατρική της Eldorado Gold Corporation (Βανκούβερ), επέτρεψε στο Ινστιτούτο να αναλάβει την δημιουργία ενός διαδραστικού δικτυακού τόπου, «Πύλη προς το Παρελθόν» (ή Πύλη), ο οποίος προβάλλει την αρχαιολογική εργασία του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα (ΚΙΕ) από το 1980 και εξής. Ο Πρεσβευτής του Καναδά στην Ελληνική Δημοκρατία Robert W. Peck, είχε κυρίαρχο ρόλο στην δημιουργία αυτής της δυνατότητας για το ΚΑΙ. Ο νέος δικτυακός τόπος έχει σχεδιασθεί ώστε να παρέχει σε ευρύ κοινό, τόσον στον Καναδά, όσον και στην Ελλάδα και στον κόσμο, πρόσβαση στις εργασίες πεδίου, τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής και επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, κατόπιν αδειοδοτήσεων του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Την τελευταία δεκαετία Πολιτιστικοί οργανισμοί σε όλον τον κόσμο έχουν δημιουργήσει ανάλογες δικτυακές πύλες για να κάνουν τις συλλογές τους προσιτές στο ευρύ κοινό.

Το καθένα από τα 18 αρχαιολογικά ερευνητικά προγράμματα, από το 1980 και εξής, παρουσιάζονται δειγματοληπτικά με εικόνες και πληροφορίες στην Πύλη. Οι πληροφορίες και οι εικόνες του δικτυακού τόπου είναι εύκολα αναζητήσιμες, με κριτήρια το ερευνητικό πρόγραμμα, τον αρχαιολογικό χώρο, το εύρημα, την εικόνα, το φορέα, τον ερευνητή, την ερευνητική ειδικότητα κ.λπ. Με το να θέσουν στην διάθεση της διεθνούς κοινότητας διαδικτυακά αυτά τα δεδομένα, τόσον οι ερευνητικές ομάδες, όσον και το Ινστιτούτο θα κερδίσουν ευρύτερη αναγνώριση της ουσιαστικής δουλειάς που έχουν διενεργήσει τα τελευταία 35 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, φωτίζοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Οι ανακαλύψεις αυτές χρονολογικά εκτείνονται από την Μεσολιθική περίοδο (περ. 9η χιλιετία π.Χ.) μέχρι τον 20ο αιώνα μ.Χ. Η περιήγηση προσφέρει διάφορες παραμέτρους αναζητήσεως συγκεκριμένων πληροφοριών.

Και εδώ πατριώτη ενώ έχεις αρχίσει και μπαίνεις στο νόημα σε διαβεβαιώνω ότι δεν μπορείς να φαντασθείς πέρα από αυτά που βάζεις στο μυαλό σου !!!!!!!

Πού καταλήγουμε; Ένα φιλανθρωπικός οργανισμός του Καναδά διενεργεί αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια με ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΗ χορηγία από την Εταιρεία Thracean Gold Mining, S.A., θυγατρική της Eldorado Gold Corporation (Βανκούβερ) μεταξύ άλλων χορηγών.

Αφιερωμένο στο κύριο Γιώργο και στα βαθειά σκοτάδια των υπογείων….. στοών !

πηγὴ

Καὶ κάτι …«ψιλά» γιὰ τὴν «ὑπερεπένδυσιν»:

Η απάτη της μεταβιβάσεως των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

«ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα 317.000 στρέμματα μεταλλευτικής ιδιοκτησίας της Χαλκιδικής (πορτοκαλί χρώμα) που μεταβιβάστηκαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ αντί 11 εκατ. ευρώ που το Δημόσιο ουδέποτε εισέπραξε!

Tους όρους πωλήσεως Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αντί 11 εκατ. ευρώ προτίθεται να διερευνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπο, Νέλι Κρος, στόχος της Επιτροπής είναι «να διασφαλίσει ότι δεν χορηγήθηκε κάποιο κρυφό πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σε βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων και ότι η Ελλάδα ενέργησε όπως θα ενεργούσε κάθε άλλος ιδιώτης πωλητής σε σχέση με την πώληση των υπόψιν περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου».

Από τον Δεκέμβριο του 2003 που έγινε η μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, το «Παρατηρητήριο» καταγγέλλει αυτήν την πώληση ως παράνομη και άκυρη.  Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, πραγματικής αξίας πολλαπλάσιας των 408 εκατ. ευρώ που αναφέρει το δελτίο τύπου της Επιτροπής, πωλήθηκαν αντί του εξευτελιστικού ποσού των 11 εκατ. ευρώ τα οποία το Δημόσιο ουδέποτε εισέπραξε, χωρίς να τηρηθεί σε τίποτα η νόμιμη διαδικασία εκτιμήσεως της αξίας τους, προσκλήσεως ενδιαφερομένων, διεθνούς διαγωνισμού, υποβολής προσφορών κ.λ.π. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρίνει αν αυτό συνιστά παράβαση των όρων του ανταγωνισμού και αν οποιοσδήποτε ιδιώτης πωλητής θα χάριζε την περιουσία του όπως έπραξε το Ελληνικό Δημόσιο.

Όμως οι Έλληνες φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν κι άλλα στοιχεία σχετικά με το πόσο ακριβά τους κόστισε η ιστορία των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν μεταβιβάσει τα μεταλλεία στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, το Ελληνικό Δημόσιο χάρισε στην προηγουμένη εταιρεία TVX HELLAS βεβαιωμένα χρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και ότι το τίμημα των 11 εκατ. ευρώ το εισέπραξε όχι το Δημόσιο, αλλά η TVX. Πρέπει να γνωρίζουν ότι το Δημόσιο υπέγραψε έναν επαίσχυντο «συμβιβασμό» με την TVX, με τον οποίο συμψήφισε διαπιστωμένες παραβάσεις των περιβαλλοντικών νόμων και διαπιστωμένες ζημίες του τόπου και των κατοίκων του, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με τις οικονομικές απαιτήσεις της εταιρείας. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ενδιαφέρθηκε να προστατεύσει όχι μόνο την δημόσια περιουσία και τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά ούτε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

ΑΠΟ ΤΗΝ TVX ΣΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»: ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΩΛΟΥΣΕ ΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ;

Το ιστορικό αυτής της σκοτεινής υποθέσεως είναι εν συντομία το εξής:

Το 2003, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο Επικρατείας του προγράμματος μεταλλουργίας χρυσού Ολυμπιάδας και της εξορύξεως κάτω από την Στρατονίκη, η TVX GOLD και η μητρική της εταιρεία KINROSS, αναζητούσαν τρόπο απεμπλοκής από την Ελλάδα που τους είχε κοστίσει ήδη σημαντικά. Η μέθοδος που επιλέχθηκε – και περιέργως έγινε δεκτή από τον «δικονομικό εγγυητή», το Ελληνικό Δημόσιο – ήταν να κηρύξει πτώχευση η εν Ελλάδι εταιρεία TVX HELLAS, ωσάν να ήταν μια αυτόνομη εταιρεία και όχι θυγατρική μιας από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες του κόσμου.

Τον Μάιο του 2003 η TVX HELLAS κατέθεσε την 1072/5.5.2003 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, επικαλουμένη χρέη ύψους 216.156.000 ευρώ προς την μητρική εταιρεία KINROSS, το ΙΚΑ, τα Δημόσια Ταμεία, τους εργαζομένους και τους προμηθευτές της. Στις αρχές Νοεμβρίου 2003, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 1286/2003 της TVX HELLAS. Στην συνέχεια συνέβησαν τα εξής πρωτοφανή, παράδοξα και τουλάχιστον ύποπτα:

9-10 Δεκεμβρίου 2003

 • Συστήνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (ΦΕΚ 13117/11.12.2003 των Α.Ε.) με εταιρικό κεφάλαιο € 60.000.
 • Οδηγούνται ομαδικά σε συμβολαιογράφο της Ιερισσού οι 472 απολυμένοι της TVX HELLAS και υπογράφουν παραίτηση από τις μηνύσεις τους και τις οικονομικές τους απαιτήσεις από την εταιρεία, ύψους €17,8.
 • Το Ελληνικό Δημόσιο καταγγέλλει την Σύμβαση Πωλήσεως των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX της 21ης Δεκεμβρίου 1995.

12 Δεκεμβρίου 2003

 • Το Δημόσιο παραιτείται από βεβαιωμένες απαιτήσεις κατά της ΤVX για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ύψους € 2,2 εκατ.
 • Η ΤVX GOLD παραιτείται από απαιτήσεις $218 εκατ. κατά της TVX HELLAS για ανεξόφλητα δάνεια.
 • Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ανακαλεί την Απόφαση Πτωχεύσεως της TVX HELLAS.
 • Οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας Χρήστος Πάχτας και Αναπτύξεως Αλέξανδρος Καλαφάτης, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, υπογράφουν δυο διαδοχικά συμβόλαια: Εξωδικαστικό συμβιβασμό για τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων: της TVX HELLAS κατά του Ελληνικού Δημοσίου για απωλεσθέντα επενδυτικά κεφάλαια και διαφυγόντα κέρδη, με τις απαιτήσεις του Δημοσίου από την TVX HELLAS για διαπιστωθείσες ή μη παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων και τις περιβαλλοντικές ζημίες από αυτό τον λόγο. Μετά τον συμβιβασμό, το Δημόσιο αγοράζει από την μόλις προ μιας ώρας αποπτωχεύσασα TVX HELLAS το ενεργητικό των Μεταλλείων Κασσάνδρας αντί του «ευλόγου τιμήματος των € 11εκατ.».
 • Mε το αμέσως επόμενο συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου, το Ελληνικό Δημόσιο «μεταβιβάζει» στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. το σύνολο του ενεργητικού των Μεταλλείων Κασσάνδρας «αντί τιμήματος € 11 εκατ. που θα καταβληθεί απ’ευθείας στην TVX HELLAS».

Τα παραπάνω κυρώθηκαν από την Βουλή με το Νόμο 3220/2004 («Τροπολογία Πάχτα») που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 28-01-2004. Από την εκμετάλλευση και την πώληση μέρους των περιουσιακών στοιχείων που χαριστικά της μεταβίβασε το Ελληνικό Δημόσιο, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει ήδη θησαυρίσει.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Αρχικά η διαδικασία με την οποία τα Μεταλλεία Κασσάνδρας επανήλθαν από την TVX στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου ήταν ολοφάνερα εκτός νομιμότητος. Στην Σύμβαση Πνλήσεως των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στην TVX HELLAS το 1995 που κυρώθηκε με το Ν. 2436/1996, εκ τρίτου συμβαλλόμενοι ήταν:

 1. Η TVX GOLD ως οικονομικός εγγυητής της TVX HELLAS και
 2. Το Ελληνικό Δημόσιο ως δικονομικός εγγυητής.

Τον Ιανουάριο 2003 η TVX GOLD εξαγοράσθηκε από την KINROSS GOLD CORP και η KINROSS-TVX έγινε η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία χρυσού στον κόσμο. Η KINROSS-ΤVX ουδέποτε πτώχευσε. Οι οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις της TVX HELLAS, μετά την πτώχευσή της, έπρεπε να απαιτηθούν από τον εγγυητή, την KINROSS-TVX. Δηλαδή, το Ελληνικό Δημόσιο έπρεπε να απαιτήσει €2,2 εκατ., για βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, €17,8 εκατ. για αποζημιώσεις και οφειλομένους μισθούς στους απολυμένους της TVX HELLAS και αποκατάσταση και αποζημιώσεις για τις βεβαιωμένες περιβαλλοντικές καταστροφές. Έπρεπε επίσης να επιστραφούν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στο Δημόσιο, έναντι των οφειλομένων, χωρίς την καταβολή τιμήματος. Αντί αυτού, το Ελληνικό Δημόσιο:

 • Παραιτήθηκε από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
 • Απηγόρευσε στα Ασφαλιστικά Ταμεία να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα ή να ασκήσουν άλλα ένδικα μέσα κατά της TVX HELLAS για να εισπράξουν τα χρωστούμενα.
 • Χάρισε δημόσια περιουσία υψηλής αξίας χωρίς καμμία απολύτως διαδικασία.
 • Στέρησε παρανόμως από τους λοιπούς πιστωτές της TVX HELLAS (προμηθευτές κ.λ.π.) την δυνατότητα να διεκδικήσουν δικαστικά τα οφειλόμενα, μεταβιβάζοντας αμέσως όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
 • Συμψήφισε καταστροφές στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ζημίες που υπέστησαν οι πολίτες με τις οικονομικές απαιτήσεις της TVX
 • Ήρε τις συνέπειες για την TVX HELLAS και για τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων από κάθε διοικητική ή ποινική ευθύνη τους για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας .
 • Παρέγραψε όλα τα σχετικά αδικήματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1895/2004 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής (δικάζοντος κατ’ έφεση), η διάταξη της παραγραφής των αδικημάτων και της αμνηστεύσεως των υπευθύνων είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική. Είναι άλλωστε ευθεία παράβαση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταλήξει «στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα πώλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας χωρίς ανοικτή, διαφανή και άνευ όρων διαδικασία υποβολής προσφορών σε τιμή πολύ κατώτερη της αγοραίας». Εντός των επομένων ημερών, το «Παρατηρητήριο» θα καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του, για να βοηθήσει στην αποκάλυψη μιας από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων και της δημόσιας περιουσίας.

πηγὴ

Πώς οι Μπόμπολας-Κούτρας-Timis έβγαλαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ «μεταπωλώντας» τα Μεταλλεία Κασσάνδρας που τους ΧΑΡΙΣΕ το Ελληνικό Δημόσιο!

Οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου: Οι επιχειρηματίες Μπόμπολας-Κούτρας- Timis και ο πολιτικός υπεύθυνος της απάτης κατά του Δημοσίου, Χρήστος Πάχτας 

Το δεύτερο μέρος της μεγάλης απάτης της «πωλήσεως» των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, παρουσιάζει σήμερα το «Παρατηρητήριο» (το πρώτο μέρος εδώ).  Η παράβαση των Ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού, που ήδη ερευνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο συνολικό οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο που ολοκληρώθηκε στο διάστημα 9-12 Δεκεμβρίου 2003. Όλα όσα θα διαβάσετε είναι απόλυτα τεκμηριωμένα από ανακοινώσεις της σημερινής ιδιοκτήτριας των μεταλλείων EUROPEAN GOLDFIELDS.

Η πρώτη φάση της απάτης αφορά στον «Εξωδικαστικό Συμβιβασμό» του Ελληνικού Δημοσίου με την TVX. To Δημόσιο χάρισε στην TVX βεβαιωμένους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, πλήρωσε τους χρωστουμένους μισθούς και τις αποζημιώσεις των απολυμένων και «πρόγραμμα επανακαταρτίσεως» για 350 από αυτούς, μέχρι την συνταξιοδότησή τους. Επιπλέον συμψήφισε βεβαιωθείσες ζημίες του περιβάλλοντος και των πολιτών, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με τις οικονομικές απαιτήσεις της TVX και έδωσε πλήρη νομοθετημένη αμνηστία στους ενόχους της εταιρείας για όλα τα τελεσθέντα αδικήματα.

Το Δημόσιο ήταν υποχρεωμένο από τον ρόλο του ως «δικονομικού εγγυητή» να απαιτήσει μισθούς, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και την επανόρθωση των καταστροφών, από τον «οικονομικό εγγυητή» της TVX, την KINROSS – την έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία χρυσού στον κόσμο, η οποία φυσικά ΔΕΝ επτώχευσε. Δεν το έπραξε και προτίμησε να τα πληρώσουν όλα οι Έλληνες φορολογούμενοι, επειδή είχε προηγηθεί μια άλλη σκοτεινή ιστορία, με πρωταγωνιστή τον ίδιο πολιτικό, Χρήστο Πάχτα: η μεταβίβαση  των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX, το 1995.

Δεύτερη φάση της απάτης, η «πώληση» των μεταλλείων στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, αντί μηδενικού τιμήματος  και η μεταπώλησή της από τους «επενδυτές». Πουλώντας κομμάτι-κομμάτι την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, βάσει προσυμφωνημένου σχεδίου το οποίο ήταν σε γνώση των αρμοδίων Υπουργών, οι Μπόμπολας-Κούτρας-Τίμις έβγαλαν μέσα σε λίγους μήνες κέρδος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ!

Είναι χαρακτηριστικά δημοσιεύματα προερχόμενα από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ: «Ο όμιλος Μπόμπολα/ΕΛΛΑΚΤΩΡ πρόλαβε να πουλήσει/ανταλλάξει το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής του  στα χρυσωρυχεία της Κασσάνδρας και θα αποφύγει τις περιπλοκές που ανακύπτουν από την έρευνα της Κομισιόν». Αυτό σημαίνει ότι την απάτη θα την πληρώσουν πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι…

Τι έχασε το Ελληνικό Δημόσιο από όλη αυτή την συναλλαγή:

 • Χάρισε στην TVX 2,2 εκατ. ευρώ για βεβαιωμένους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
 • Πλήρωσε 11 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις των 472 απολυμένων της TVX
 • Πλήρωσε 28 εκατ. ευρώ για «Πρόγραμμα Επανακατάρτισης» 350 από 472 απολυμένους της TVX (τους κατέβαλε 800 ευρώ/μήνα και όλες τις ασφαλιστικές εισφορές μέχρι να συνταξιοδοτηθούν)
 • Χάρισε στους Μπόμπολα-Κούτρα-Τίμις «κατά πλήρες δικαίωμα νομής και κατοχής», το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας (στα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω), χωρίς καμία υποχρέωση να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ή να προστατεύσουν το περιβάλλον.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΠΟΜΠΟΛΑ-ΚΟΥΤΡΑ-ΤΙΜΙΣ

Στις 12 Δεκ. 2003 που υπεγράφη η μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, αποκλειστικοί μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ήταν η ΑΚΤΩΡ και ο Δημήτρης Κούτρας. Είχε προηγηθει η υπογραφή ενός  «μνημονίου συνεργασίας» (Memorandum of Understanding), μεταξύ της ΑΚΤΩΡ, του Δημήτρη Κούτρα, της EUROPEAN GOLDFIELDS (EG) και της GLOBAL MINERAL RESOURCES (GMR). Σύμφωνα με το μνημόνιο, αν η Ελληνική Βουλή επικύρωνε την συναλλαγή της μεταβιβάσεως των μεταλλείων, οι «Έλληνες συνεταίροι» θα πωλούσαν 30% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη EG και 21% στην GMR.  Σύμφωνα με ανακοίνωση της EG με ημερομηνία 21/12/2003,  «η Εταιρεία δεν μπορεί να βεβαιώσει πότε και εάν οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν με επιτυχία». Ιδρυτής και μεγαλομέτοχος της EG είναι ο διαβόητος Ρουμάνος επιχειρηματίας Frank Timis, καταδικασμένος δυο φορές για εμπόριο ναρκωτικών, ο οποίος ελέγχει και την GMR.

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και στις 8 Ιανουαρίου 2004 η Βουλή, με ψήφους μόνο του ΠΑΣΟΚ, κύρωσε την «Τροπολογία Πάχτα» του Ν. 3220/2004 για την μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Σύμφωνα με τις θριαμβευτικές δηλώσεις του κ. Πάχτα στην Βουλή (http://www.mnec.gr/ypourgeio/pax_pr_121203.asp):

«Μεταβιβάζουμε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στο Νέο Επενδυτικό Σχήμα, με Έλληνες και ξένους επενδυτές. Στο πλειοψηφικό πακέτο του 51% έχουμε δύο ενότητες. Την EUROPEAN GOLDFIELDS με 30%. Πρόκειται για χρηματοδοτικό σχήμα με διεθνείς τράπεζες όπως η ROTHSCHILD, η DEUTSCHE BANK, η DUNDEE BANK, η ROYAL BANK OF CANADA και άλλα ιδρύματα. Η δεύτερη ενότητα με 21% είναι η εταιρεία GLOBAL MINERAL RESOURCES… Το Ελληνικό σχήμα αποτελείται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες με επικεφαλής τις ΑΚΤΩΡ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Ο μεταλλειολόγος Δημήτρης Κούτρας συμμετέχει με δικά του ιδιωτικά κεφάλαια. Στο σχήμα συμμετέχει η τοπική κοινωνία με 9% που δίνεται δωρεάν από τους επενδυτές στην Νομαρχία Χαλκιδικής και τους τρεις Δήμους Σταγείρων-Ακάνθου, Αρναίας και Παναγίας».

Όλα αυτά ήταν απάτη. Ο κ. Πάχτας αναφερόταν προφανώς στο αφανές «μνημόνιο συνεργασίας» των Μπόμπολα-Κούτρα-Timis για την τελική διανομή της «πίττας» των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ της συμβάσεως μεταβιβάσεως (28/1/2004):

9 Φεβρουαρίου 2004
Η EUROPEAN GOLDFIELDS ανακοινώνει την συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 30% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για 18 εκατ. ευρώ. Η GLOBAL MINERAL RESOURCES εξαγοράζει επιπλέον ποσοστού 21% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για άλλα 18 εκατ. ευρώ. Έτσι οι Μπόμπολας-Κούτρας βάζουν στην τσέπη 18+18=36 εκατ. ευρώ!

30 Νοεμβρίου 2004
Η EUROPEAN GOLDFIELDS ανακοινώνει την εξαγορά του 21% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που κατέχει η GLOBAL MINERAL RESOURCES (για $100 εκατ.!) καθώς και του 14% που κατέχει ο κ. Δημήτρης Κούτρας αντί $66,25 εκατ. (53 εκατ. ευρώ). Ο κ. Κούτρας παίρνει θέση μη-εκτελεστικού Προέδρου στo Δ.Σ. της EG, η οποία αυξάνει  το ποσοστό της σε 65% και γίνεται απόλυτη κυρίαρχος των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Τον Απρίλιο του 2006, ο Frank Timis πουλάει όλες του τις μετοχές στην EG, παίρνει τα κέρδη του και πάει να κυνηγήσει διαμάντια στην Σιέρρα Λεόνε.

2 Ιουλίου 2007
Η EUROPEAN GOLDFIELDS ανακοινώνει την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 30% στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ από την ΑΚΤΩΡ και ανεβάζει έτσι το μερίδιό της στο 95%. Η αξία του 30% ορίζεται στα $178 εκατ. το οποίο πληρώνεται μέσω ανταλλαγής μετοχών του ΑΚΤΩΡΑ με το 19,9% των μετοχών της EG και $8,4 εκατ. σε μετρητά (6,7 εκατ. ευρώ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΟΙ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ- ΚΟΥΤΡΑΣ

Τελικά, έχοντας καταβάλει μόνο τα αρχικά 6 εκατ. ευρώ, πουλώντας τα ποσοστά της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ οι Μπόμπολας-Κούτρας έβγαλαν καθαρό και άκοπο κέρδος 95,7 εκατ. ευρώ. Έγιναν επίσης κάτοχοι του 19,9% της EUROPEAN GOLDFIELDS ($178 εκατ.) και του 5% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Όλα αυτά βέβαια χωρίς να συνυπολογίσουμε το μερίδιο τους στα κέρδη της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ από την λειτουργία του μεταλλείου κάτω από την Στρατονίκη και από την πώληση ποσοτήτων από το χρυσοφόρο συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας.

ΠΛΗΡΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ…

Το πραγματικό μέγεθος του σκανδάλου αποκαλύφθηκε πολύ αργότερα, χάρη στις καταγγελίες του «Παρατηρητηρίου» για παράνομες πωλήσεις από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ποσοτήτων χρυσοφόρου συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας, προς ίδιον όφελος. Θεωρούσαμε ότι, με τον τρόπο που ήταν διατυπωμένος ο Ν. 3220, η ιδιοκτησία των Μεταλλείων Κασσάνδρας ήταν υπό την αίρεση της εκπληρώσεως από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, εμπροθέσμως, μιας σειράς υποχρεώσεων, σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος και την υλοποίηση της Μεταλλουργίας Χρυσού.  Πιστεύαμε ότι αυτός ο όρος ήταν μια ασφαλιστική δικλείδα, ώστε να προστατευθεί η περιοχή και οι κάτοικοί της και να διασφαλισθεί ότι η τεράστια περιουσία των μεταλλείων δεν θα καταλήξει λεία αρπακτικών.

Όπως προέκυψε, τέτοιος όρος δεν υπήρχε. Σύμφωνα με τις αποφάσεις Α06/1702/20.02.2007 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκιδικής και 860/07.03.2007 της Εισαγγελίας Εφετών Θεσ/νίκης, βεβαιώνεται ότι από την 12.12.2003:

«η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ απέκτησε κατά χρήση και κυριότητα τα ενδεικτικώς περιγραφέντα στην άνω Σύμβαση (άρθρο 1 αυτής) περιουσιακά δικαιώματα. Εξ’αυτών προκύπτει ότι η δικαιούχος άνω εταιρεία δύναται να προβαίνει σε πράξεις διαθέσεως των περιουσιακών αυτής στοιχείων…»

Προφανώς αυτό δεν συνδέεται ουδόλως με την πραγματοποίηση ή μη του διαφημιζομένου ως «εθνικής ωφελείας» Επενδυτικού Σχεδίου Αναπτύξεως, ούτε με την «ανάγκη αντιμετωπίσεως των κρισίμων περιβαλλοντικών κινδύνων» που επικαλέσθηκε ο κ. Πάχτας για να πωληθούν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Αποδεικνύεται έτσι ότι ο Χρήστος Πάχτας XAΡΙΣΕ τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην οικογένεια Μπόμπολα και τον Δημήτρη Κούτρα, χωρίς αυτή η «δωρεά» να συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την προστασία της περιοχής, την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών και το Επενδυτικό Σχέδιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Όπως προκύπτει από τα δελτία τύπου της EUROPEAN GOLDFIELDS, το συνολικό ποσό που κατέβαλε η εταιρεία σε Μπόμπολα-Κούτρα-Τίμις για να αποκτήσει κυριότητα του 95% των Μεταλλείων Κασσάνδρας ήταν $150 εκατ. συν το 19,9% των μετοχών της που εκτιμήθηκε σε $178 εκατ. Συνολικό ποσό $150+$178=$ 328 εκατ. ή περίπου 260 εκατ. ευρώ!

Η αγοραία αξία των Μεταλλείων Κασσάνδρας υπολογίσθηκε το 2004 από την διεθνή εταιρεία συμβούλων της μεταλλευτικής βιομηχανίας,  Behre Dolbear, σε περίπου $500 εκατ., που συμφωνεί με την εκτίμηση των 408 εκατ. ευρώ που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και μάλλον πρόκειται για την ίδια).

Περιουσιακά στοιχεία των Μεταλλείων Κασσάνδρας στις 12.12.2003

 • 310 σπίτια στο Στρατώνι και 11.000 τ.μ. αστικών οικοπέδων σε Στρατώνι-Στρατονίκη
 • 2.500 στρέμματα γης.
 • 30.000 τ.μ. γραφείων και βιομηχανικών κτιρίων
 • 2 υπόγεια μεταλλεία με φρέατα και συστήματα στοών
 • Αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις λιθογομώσεως και δυο πλήρη συγκροτήματα εμπλουτισμού
 • Αποθήκες ανταλλακτικών
 • Οχήματα και μηχανήματα μεταλλείου
 • Stock χρυσούχου συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη παραγωγής της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. (1976-1996). 270.000 τόνοι με 211.000 ουγγιές χρυσού. Αξία πωλήσεως περίπου $100 εκατ.
 • Το τέλμα της Ολυμπιάδος από την προηγούμενη εκμετάλλευση που περιέχει 270.000 ουγγιές χρυσού. Το συμπύκνωμά του, με ελάχιστο κόστος, θα αποδώσει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.
 • Stock συμπυκνωμάτων μολύβδου/αργύρου και ψευδαργύρου παραγωγής της TVX (1995-2002). 20.000 τόνοι με αξία πωλήσεως $20 εκατ.
 • Μεταλλειοκτησία 317.000 στρεμμάτων (34 Οριστικές Παραχωρήσεις), μεταγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο Ιερισσού, με διαπιστωμένα κοιτάσματα Au, Ag, Pb, Zn, Cu και άλλων μεταλλευμάτων (πλατίνα, τιτάνιο κ.λ.π.). 200 εκατ. τόνοι είναι τα διαπιστωμένα κοιτάσματα και πολλαπλάσια τα πιθανά (Πιάβιτσα, Φισώκα, Βίνα).
  Διαπιστωμένη ποσότητα χρυσού (Au): 7 εκατ. ουγγιές (210 τόνοι)
  Διαπιστωμένη ποσότητα αργύρου (Ag): 80 εκατ. ουγγιές (2.400 τόνοι)

πηγὴ

Κλείνοντας, μὲ μίαν ἀκόμη ἔρευνα, ποὺ θεωρεῖ τὰ δύο μεγάλα κόμματα, ὡς κυρίως ὑπευθύνους γιὰ τὴν ἀπάτη καὶ τὴν ἐγκληματική τους τακτικὴ τῆς ἁρπακτῆς, τώρα πιὰ ὑπενθυμίζω, πὼς κι ὁ τΣΥΡΙΖΑ, μαζὺ μὲ τοὺς ΑΝΕΛικούς, παρέα μὲ ποτάμια καὶ λεβέντες ἐπίσης ἐξακολουθοῦν τὸ ἴδιο παιχνιδάκι. Ἡ χρυσῆ αὐγή, ποὺ κάποτε ὑπεστήριζε τοὺς ἐργαζομένους καὶ τὰ δίκαιά τους, γιὰ τὴν ὥρα σιωπᾶ…

Η συνενοχή των δυο μεγάλων κομμάτων στην καταλήστευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1993…

Γιώργος Σαλαγκούδης και Frank Timis στο πρωτοσέλιδο της «Ελευθεροτυπίας», Οκτώβριος 2006. Ο κ. Σαλαγκούδης πλήρωσε με την θέση του όσα είχε πει προεκλογικά για τον κ. Timis, αλλά το πραγματικό σκάνδαλο παρέμεινε καλά κρυμμένο.

Ας πάμε πίσω στο 2003, μερικές ημέρες πριν τα Χριστούγεννα…

Στις 12 Δεκεμβρίου 2003 το Ελληνικό Δημόσιο, διά των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα και Αναπτύξεως Αλέξανδρου Καλαφάτη, ενήργησε για την άρση της πτωχεύσεως της TVX HELLAS, την υπογραφή της Συμβάσεως Εξωδικαστικού Συμβιβασμού με την TVX HELLAS και την  TVX-KINROSS, την «αγορά» των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την TVX και την «πώλησή» τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Όλα αυτά μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.

Ο Τροπολογίες του κ. Πάχτα 2046 και 2056, για την κύρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού/αγοράς των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Ελληνικό Δημόσιο και της πωλήσεώς τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, εισήχθησαν για ψήφιση στην Βουλή στις 8 Ιανουαρίου 2004. Στην συνεδρίαση της Βουλής, ο συντάκτης των δυο Τροπολογιών και εμπνευστής του συμβιβασμού και της «πωλήσεως», κ. Χρήστος Πάχτας, έδωσε ρεσιτάλ ψεύδους και εξαπατήσεως:

«Μεταβιβάζουμε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στο Νέο Επενδυτικό Σχήμα, με Έλληνες και ξένους επενδυτές. Στο πλειοψηφικό πακέτο του 51% έχουμε δύο ενότητες. Την EUROPEAN GOLDFIELDS (EG) με 30%. Πρόκειται για χρηματοδοτικό σχήμα με διεθνείς τράπεζες όπως η ROTHSCHILD, η DEUTSCHE BANK, η DUNDEE BANK, η ROYAL BANK OF CANADA και άλλα ιδρύματα. Η δεύτερη ενότητα με 21% είναι η εταιρεία GLOBAL MINERAL RESOURCES (GMR)… Το Ελληνικό σχήμα αποτελείται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες με επικεφαλής τις ΑΚΤΩΡ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Ο μεταλλειολόγος Δημήτρης Κούτρας συμμετέχει με δικά του ιδιωτικά κεφάλαια. Στο σχήμα συμμετέχει η τοπική κοινωνία με 9% που δίνεται δωρεάν από τους επενδυτές στη Νομαρχία Χαλκιδικής και τους τρεις Δήμους Σταγείρων-Ακάνθου, Αρναίας και Παναγίας».

Μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ όταν αγόρασε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας ήταν ΜΟΝΟΝ η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, εταιρεία του Ομίλου Μπόμπολα, και ο κ. Δημήτρης Κούτρας. Η EG και η GMR μπήκαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ αργότερα, η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ουδέποτε εμφανίσθηκαν, τα τρία Δημοτικά Συμβούλια δεν πήραν κάποιαν απόφαση συμμετοχής και το Νομαρχιακό Συμβούλιο απλά «συζήτησε» την πρόταση. Είπε ακόμα ο κ. Πάχτας:

«Καταφέραμε να καταβληθούν τα 11 εκατ. ευρώ από το παλαιό σχήμα (TVX) και άλλα 11 εκατ. ευρώ από το νέο σχήμα (ΕΧ) όχι για να καλύψουν ανάγκες της ενάρξεως των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων αλλά για να καλύψουν υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι σε προμηθευτές και εργαζομένους»!!!

Όμως η TVX δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ, όπως άλλωστε αναφέρεται ρητώς στην σύμβαση. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ πλήρωσε μόνον 6 εκατ. ευρώ και όλα τα υπόλοιπα τα πλήρωσε το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο Βουλευτής της ΝΔ κ. Αλογοσκούφης είπε στην Βουλή:

«Ο επενδυτής είναι ο Δράκουλας της Τρανσυλβανίας  και η σύμβαση είναι σκοτεινή και σκανδαλώδης και γι’αυτό την καταψηφίζουμε».

Ο Βουλευτής της ΝΔ κ. Σαλαγκούδης είπε:

«Το σχήμα έχει πολλές υποψίες. Σαν μεγαλομέτοχος συμμετέχει ο Ρουμάνο-αυστραλός  Frank Timis που κατηγορείται αφενός για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά έχει και καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του για εμπόριο κοκαϊνης και ηρωίνης… Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μια τέτοια σύμβαση γιατί τα αποτελέσματα αυτής της συμβάσεως θα τα υποστούμε εμείς σαν επομένη Κυβέρνηση».

ΤΙ ΠΑΣΟΚ, ΤΙ ΝΔ!

Στις 7 Μαρτίου 2004 η ΝΔ έγινε Κυβέρνηση, ο Γιώργος Αλογοσκούφης «Τσάρος» της Οικονομίας και ο Γιώργος Σαλαγκούδης Υφυπουργός Αναπτύξεως, αρμόδιος για τα μεταλλεία. Ο Frank Timis βαπτίσθηκε από τον κ. Σαλαγκούδη «μεγάλος επιχειρηματίας» και οι καταδίκες του για εμπόριο ναρκωτικών «αμελητέο νεανικό παράπτωμα». Η «σκανδαλώδης» μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ονομάσθηκε «σημαντική επένδυση με μεγάλο δημόσιο όφελος». Ο Υφυπουργός Αναπτύξεως  εναγκαλίζεται με τον κ. Timis και φωτογραφίζεται περιχαρής μαζί του. Τον Σεπτέμβριο του 2005 η ΝΔ αδειοδοτεί τη μεταλλευτική δραστηριότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κάτω από την Στρατονίκη, γεγονός που σηματοδοτείται με ανακοίνωση του κ. Σαλαγκούδη που θα μπορούσε κάλλιστα να την έχει γράψει ο κ. Πάχτας:

«Εκπληρώθηκαν από την εταιρεία όλοι οι όροι, ήτοι σεβασμός στο περιβάλλον, ασφάλεια των κατοίκων και αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής… Η οικονομική ανάπτυξη και η προσέλκυση επενδύσεων μπορεί κάλλιστα να συγκερασθεί με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευαισθησία…».

Τι ΠΑΣΟΚ, τι ΝΔ. Τι Πάχτας και Καλαφάτης, τι Αλογοσκούφης και Σαλαγκούδης!

ΟΛΟΙ είναι γνώστες της μεγάλης απάτης, της καταληστεύσεως δημόσιας περιουσίας και του μεγαλυτέρου μεταλλευτικού πλούτου της χώρας. ΟΛΟΙ γνωρίζουν τις εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ του Έλληνα φορολογουμένου που χαρίσθηκαν στον Μπόμπολα, τον Κούτρα και τον Τίμις. ΟΛΟΙ γνωρίζουν για τις περιβαλλοντικές ζημίες που εξαφανίσθηκαν ως δια μαγείας με την αμνήστευση της KINROSS και των υπευθύνων της TVX. ΟΛΟΙ, οι Κυβερνήσεις του κ. Σημίτη και οι Κυβερνήσεις του κ. Καραμανλή. Πρωταγωνιστής ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας του κ. Σημίτη, ο «Χαλκιδικάρχης» Χρήστος Πάχτας. Συμπρωταγωνιστές οι κύριοι Αλογοσκούφης και Σαλαγκούδης του κ. Καραμανλή.

Ένα χρόνο αργότερα, οι παλιές δηλώσεις του κ. Σαλαγκούδη για τον μετέπειτα «μεγάλο επενδυτή» κ. Τimis του στοίχισαν την θέση του Υφυπουργού (δείτε το συνημμένο πρωτοσέλιδο της «Ελευθεροτυπίας»). Τα ΜΜΕ που έδωσαν ευρεία κάλυψη στο «παράπτωμα» του κ. Σαλαγκούδη, το περιόρισαν σε μια απλή  και μάλλον συνηθισμένη υπόθεση πολιτικής διγλωσσίας. Η ουσία της υποθέσεως, το πραγματικό σκάνδαλο, παρέμεινε μακρυά από τα φώτα της δημοσιότητας, κοινό μυστικό των δυο μεγάλων κομμάτων – αφού η αποκάλυψή του δεν συνέφερε ούτε την παλιά ούτε τη νέα Κυβέρνηση.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1993…

Στην πραγματικότητα, η διακομματική διαπλοκή με τα επιχειρηματικά συμφέροντα γύρω από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας είναι μια πολύ παλιά αλλά ελάχιστα γνωστή ιστορία. Εν έτει  1993, με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τρεις Καναδοι ιδιώτες απέκτησαν από την Εθνική Τράπεζα «το αποκλειστικό δικαίωμα να διαπραγματευθούν την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ.», ιδιοκτήτριας των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Τα μεταλλεία πουλήθηκαν τελικά το 1995 στην Καναδική TVX από την Κυβέρνηση Σημίτη, μέσα από ένα στημένο διαγωνισμό «κομμένο και ραμμένο» στα  μέτρα της TVX.

Ενορχηστρωτής της απάτης, ο τότε Υφυπουργός Βιομηχανίας και μετέπειτα Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο αποκλειστικός διαχειριστής της υποθέσεως των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το 1993 ως το 2003, ο Χρήστος Πάχτας. Μια περίληψη αυτής της απίστευτης ιστορίας, που αποκαλύφθηκε το 1998 από τα Καναδικά δικαστήρια, υπάρχει στο antigold.gr, εδώ). Aυτός είναι ο λόγος που ο Χρήστος Πάχτας όχι μόνο δεν απαίτησε από την TVX αυτά που ήταν υποχρεωμένος να απαιτήσει, αλλά υπέκυψε σε όλες της τις απαιτήσεις και την άφησε να αποχωρήσει από την Ελλάδα ανενόχλητη.

Δυο διαφορετικές ιστορίες απάτης με αντικείμενο τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, με χρονική απόσταση 10 ετών, με πρωταγωνιστές και από τα δυο μεγάλα κόμματα και με τα ίδια θύματα. Τους Έλληνες φορολογούμενους και την Β. Χαλκιδική.

Ο Frank Timis πούλησε εγκαίρως το μερίδιό του στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και έστησε επιχείρηση ορυχείων διαμαντιών στην Σιέρα Λεόνε. Ο κ. Κούτρας πούλησε όλες τις μετοχές του στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ενώ ο όμιλος Μπόμπολα διετήρησε μόνο ένα 5%. Στην εξαιρετικά πιθανή περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρίνει ένοχο το Ελληνικό Δημόσιο για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, η πλέον πιθανή «επανόρθωση» είναι η επιβολή προστίμου στο Δημόσιο που θα το πληρώσουν πάλι αυτοί που δεν φταίνε σε τίποτα. Οι Έλληνες φορολογούμενοι.

πηγὴ

 

(Visited 237 times, 1 visits today)
Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
%d bloggers like this: