Φέρνουν ὅμως κάτι πολυτιμότατον…

O Σόιμπλε εἶπε ὅτι αὐτὸ ποὺ φέρνουν εἶναι κάτι πολυτιμότερο ἀπὸ τὸν χρυσό…

Χαμηλὸ iq, ἀναλφάβητοι, ἀνίκανοι γιὰ ὁποιανδήποτε ἐργασία, ποτισμένοι ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ μῖσος κατὰ τοῦ λευκοῦ Εὐρωπαίου…

Συνέχεια

Γελοιοποίησις τῆς γερμανικῆς «μεταναστευτικῆς πολιτικῆς»!!!

Ἡ ἀπόλυτος ξεφτίλα τῆς «μεταναστευτικὴς πολιτικῆς» τῆς καγκελαρίου μας.

Κατὰ δήλωσή του 15άχρονος (γενειοφόρος) Ἀφγανὸς τρέχει στὰ δικαστήρια τὸ γερμανικὸ κράτος, ἐπειδὴ αὐτὸ ἐτόλμησε νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν προσωπική του διαβεβαίωση, τὸ 2016 ὅταν μπῆκε παράνομα στὴν χώρα, ὅτι εἶναι «ἀσυνόδευτος ἀνήλικος» καὶ χρῄζει (δικαιοῦται μᾶλλον) εἰδικῆς προστασίας. Ἡ διοίκησις τότε εἶχε ἀποφανθῆ ὅτι εἶναι ἐπάνω ἀπὸ 18. Ἡ δικαιοσύνη εὑρίσκεται σὲ ἀμηχανία, μιὰ καὶ μὲ μία ἀρνητική της ἀπόφαση μπορεῖ νὰ θίξῃ τὰ ἱερὰ δικαιώματα τοῦ «παιδιοῦ». Ἔτσι προσωρινὰ (μόνιμα σὰν νὰ λέμε) τὸ «παιδί» μετεφέρθη σὲ προστατευόμενο περιβάλλον ἀνηλίκων διὰ πᾶν ἐνδεχόμενον καὶ μέχρι νὰ ἀποφασισθῇ πὼς τὸ «κράτος δικαίου μας» θὰ ἀποδεικνύη μὲ ἀκρίβειά τις ἠλικίες χωρὶς νὰ προσβάλῃ τὸ δικαίωμα στὴν ἀξιοπρέπεια τῶν ἐνδιαφερομένων. Συνέχεια

Ἰσλαμικό, πολυπολιτισμικό, εὐρωπαϊκὸ …«μέλλον» (;;;)!!!

Λαθρο-πίθηκοι…

Στὸ κέντρο τῆς πρῴην «αἰωνίας πόλεως», τῆς Ῥώμης…
…«ποιοτικοί» «ἐπισκέπτες»…
Συνέχεια

Φιλοξενία εὐρωπαϊκὴ ἀλλὰ σὲ …μὴ Εὐρωπαίους!!!

«Ὅπως καὶ νὰ ἔχῃ, ἕνα μικρὸ τέτοιο σκίτσο ἴσως νὰ ἀναδεικνύῃ τὸ ζήτημα τοῦ ποιὸς εἶναι εὐπρόσδεκτος καὶ ποιὸς ὄχι, γιὰ τὴν πολιτικὴ τάξη τοὐλάχιστον. 

Συνέχεια

Ὁ κόσμος καίγεται κι αὐτοὶ …«κτενίζονται»!!! (β)

Κι ἐκεῖ ποὺ σύσσωμος ἡ κοινωνία φθάνει στὸν οἰκονομικό, ἠθικό, πολιτειακό της πάτο…
…ἐκεῖ ἔρχονται τὰ σημερινὰ κουδουνισμένα νὰ μᾶς ὑποδείξουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς δὲν ἔγινε καὶ κάτι σπουδαῖο, ποὺ τὸ 30 (+) % τοῦ συνόλου τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ὑπάρχει ἀκόμη λόγῳ τῶν συσσιτίων καὶ τῶν ἐπιδομάτων…
Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς ὑποδεικνύουν πὼς κακῶς ἐμεῖς κυττᾶμε τοὺς συμπολῖτες μας ποὺ εἶναι ἄστεγοι, ῥακένδυτοι, πεινασμένοι, περιφρονημένοι, κυνηγημένοι καὶ τελικῶς ὑπὸ ἐξαφάνισιν…
Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο, λέγοντάς μας πὼς δὲν πρέπει νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τοὺς ἐν δυνάμει ἀστέγους, ποὺ χάνουν τὰ σπίτια τους ἀπὸ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς πλειστηριασμούς.
Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς ἀποσποῦν τὸ βλέμμα ἀπὸ τοὺς νῦν ἀνέργους, πρώην ἐπιχειρηματίες, ποὺ οἱ μνημονιακὲς πολιτικὲς (ποιός ἦλθε;) τοὺς μετέτρεψαν σὲ ἰσοβίους δούλους, ποὺ οὐδέποτε θὰ σηκώσουν κεφάλι μέσα στὸ φορολογικό μας Νταχάου..

Ἐκεῖ ἀκριβῶς μᾶς καταδεικνύουν πὼς κακῶς θεωροῦμε κάτι σημαντικότερον αὐτῶν ποὺ οἱ τοκογλῦφοι ἐπιβάλλουν.
Ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔρχονται νὰ τονίσουν πὼς δὲν ἔχει ἀξία ὁ ἀνθρώπινος παράγων, παρὰ μόνον ἡ ἀτζέντα τῶν ἀφεντικῶν τους, ποὺ καθορίζει πλέον ἐπισήμως μίαν νέα ἱεραρχία ἀναγκῶν, δικῆς τους ἐμπνεύσεως, ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὴν δική μας πραγματικότητα ὅμως. 
Συνέχεια

Χειραφέτησις γυναικὸς καὶ ἂλλα κατηργημένα ζητήματα

Δύο αἰῶνες πάλευε ἡ Δύσις γιὰ τὴν χειραφέτηση τῆς γυναικὸς κι ἐπάνω πού, σχεδόν, τὰ κατάφερε, ἄλλαξε γνώμη καὶ ἀπεφάσισε νὰ ξεκινήσῃ διαδικασία σταδιακῆς ἐπιστροφῆς.

Συνέχεια