Ξημερώνει μία νέα ἐποχὴ βαρβαρότητος γιὰ τὴν Εὐρώπη…

Ντροπὴ γιὰ τὴν Γερμανία…
Κρίμα γιὰ τὴν Εὑρώπη…

«Ὅλα ἀλλάζουν καὶ ὅλα τὰ ἴδια μένουν»!!!

Μεγάλη ἀλήθεια καὶ ἐπαληθεύθη, γιὰ ἄλλην μίαν φορά, μὲ τὰ ἐχθεσινὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα στὴν Γερμανία.

Συνέχεια

Διατὶ οἱ Γερμανοὶ παραμένουν διαχρονικῶς οἱ κακοί!!!

Τὸ παρακάτω εἶναι ὑπενθύμισις τῶν ὅσων κατὰ καιροὺς ἔχουμε ἐρευνήσει καὶ δημοσιεύσει μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα μας.
Δὲν ἀποτελεῖ ὕμνο στοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ ἀποτελεῖ μίαν ὅσο τὸ δυνατὸν καλλίτερα στοιχειοθετημένη (βάσει τῶν ὅσων ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ ἔως σήμερα) τοποθέτησιν γιὰ τὸ εἶδος τῆς προπαγάνδας ποὺ ἀσκεῖται εἰς βάρος μας, ἀλλὰ καὶ εἰς βάρος κάθε λαοῦ (καὶ τῶν Γερμανῶν συμπεριλαμβανομένων) ἐδῶ καὶ αἰῶνες, γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες …«ἐθνικιστικοῦ» κλίματος, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν βεβαιωμένα σὲ πολεμικὲς συγκρούσεις. Συνέχεια

Θὰ δοῦμε τώρα πιὰ τὸ πραγματικὸ Δ΄ Ῥάιχ…

Πόσο σίγουροι μποροῦμε νά εἴμαστε ἀλήθεια ὅτι ὁ γερμανικῆς καταγωγῆς Τρᾶμπ ἐκήρυξε πραγματικά τόν πόλεμο στήν Γερμανία;
Τώρα πού οἱ «ἀπειλές» του γιά μεγαλυτέρα συνεισφορά στίς στρατιωτικές δαπάνες ἀποδεικνύονται πώς ἦταν ἦταν θεῖο δῶρο γιά τήν Γερμανία;
Τώρα πού, μὲ τὴν Εὐρώπη τῶν δύο ταχυτήτων σὲ ἐξέλιξη καὶ τὴν ἀπόσυρση τῆς Γερμανίας ἀπό τίς ὑποχρεώσεις της ἀπέναντι στὰ  ἀδύνατα μέλη τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, μπορεῖ πλέον νὰ προχωρήσῃ ἀπερίσπαστος στὸν κυρίως στόχο της. Νὰ προχωρήσῃ δηλαδὴ δυναμικὰ στὴν κούρσα τῶν ἐξοπλισμῶν, νὰ στήσῃ ξανὰ τὸν μεγάλο της στρατό, ὥστὲ νὰ μπορῇ νὰ παίξῃ τὸν παγκόσμιο ἐπιθετικὸ ῥόλο της, στὰ διεθνῆ δρώμενα.
Συνέχεια

Τὰ μισθωμένα φασισταριὰ τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Οὐκρανία ἀλλοιώνουν …δικαστικὲς ἀποφάσεις!!!

Αὐτὰ τὰ φασισταριὰ ὑποστηρίζουν τὸ ΝΑΤΟ καὶ οἱ Η.Π.Α στὴν Οὐκρανία.
Αὐτοὺς ὑποστηρίζει καὶ ὁ Soros (γιατὶ ἔτσι τὸν βολεύει ἐκεῖ, ἀλλὰ ὑπστηρίζει ἀριστεράντζες ἀλλοῦ, ἀνάλογα τὴν περίσταση).
Αὐτοὺς ὑποστηρίζει καὶ ἡ Ἑβραϊκὴ Κοινότητα τῆς Οὐκρανίας.
Αὐτοὺς ὑποστηρίζουν καὶ οἱ ANTIFA…
Αὐτοὺς ὑποστηρίζει καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις!!!

Τὰ μισθωμένα φασισταριὰ τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Οὐκρανία ἀλλοιώνουν ...δικαστικὲς ἀποφασεις!!!2 Συνέχεια

Τὸ …σφυροδρέπανον τοῦ Βαρουφάκη!!!

Τὸ ...σφυροδρέπανον τοῦ Βαρουφάκη!!!Ξέρω ὅτι στενοχωρῶ μερικούς, ἀλλὰ κι αὐτοὶ γνωρίζουν, ὅτι ἐγὼ οὐδέπτοε ἔπεσα ἀπὸ τὰ σύννεφα γιὰ τὸν γόνο τῆς  πτωχευμένης χαλυβουργικῆς καὶ ὄχι μόνον!

Ὁ Βαρουφάκης εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς συγχρόνους πρίγκηπες τοῦ χυδαίου πολιτικοῦ ἀμοραλισμοῦ, ἐκπρόσωπος ἑνὸς ὑπέρ-ἐκσυχρονισμένου νεοναζισμοῦ καὶ ἀδιστάκτου Νεοφιλελευθερισμοῦ.
Συνέχεια

Κινδυνεύουμε νὰ …«ἐξευρωπαϊσθοῦμε»!!!

Όταν η Κωνσταντοπούλου κι ο Κουράκης έτρεχαν να υπερασπισθούν τους πράκτορες του Soros στο Indymedia, ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν… Κινδυνεύουμε νὰ ...«ἐξευρωπαϊσθοῦμε»!!!2 Συνέχεια