Ὑπάρχει ἐλπίς νά σωθῇ ὁ κόσμος μας ἀπό τά παιδιά;

Ὄχι βέβαια!!! Διότι γιὰ  νὰ σωθῇ ὁ κόσμος μας ἀπαιτῶνται ἐλεύθεροι, στὸ πνεῦμα, Ἄνθρωποι.
Ποίου εἴδους ἐλευθερία ἀναγνωρίζετε ἐσεῖς στήν παρακάτω εἰκόνα;

Συνέχεια

Ὁ Σαμαρᾶς λοιπόν τά πάει καλά;

 Ὅταν στὸ Μπαγκλαντὲς οἱ τοκογλύφοι ἔχουν καταφέρει νὰ κάνουν  ἔναν λαὸ νὰ δουλεύῃ γιὰ μισὸ δολλάριο τὴν ἡμέρα…μέχρι νὰ πεθάνῃ, πρὶν καταλάβῃ πῶς λειτουργεῖ ὁ κόσμος…

…τὸ νὰ ἔλθῃ κάποιος νὰ ἐπενδύσῃ στὴν Ἑλλάδα, πληρώνοντας Ἑλληνικοὺς μισθοὺς …εἶναι ἔνα τεράστιο ψέμμα. 

Ὅπως ΚΑΝΕΝΑΣ δὲν πῆγε νὰ ἐπενδύσῃ στὴν Ἀργεντινή…πέρα ἀπὸ τὰ κοράκια τοῦ Σιωνισμοῦ (βλέπε Soros) Συνέχεια

Παιδιὰ σκλᾶβοι.

 

Οκτάχρονος στην Ινδία μεταφέρει τούβλα. Στη λίστα του υπ. Εργασίας των ΗΠΑ η Ινδία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων που παράγονται από παιδικά χέρια

Τὰ παιδιά!
Ὁ πλεόν εὐάλωτος «παίκτης» στὸν τομέα τῆς ἐπιβιώσεως καὶ δυστυχῶς αὐτὰ ποὺ καταβάλλονται περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον. 
Παιδιὰ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, κι ἐδῶ, πέφτουν θύματα ἐκμεταλλεύσεως δουλεμπόρων, ἀνεγκεφάλων, ὑπανθρώπων. 
Κι ὅλα αὐτά γιατί; 
Διότι μία συγκεκριμένη τάξις κολυμπᾶ στὴν παράνοια καὶ θησαυρίζει ἀνεξέλεγκτα μὲ ἀπώτερον καὶ μοναδικὸν σκοπὸ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο τῆς ἐξουσίας ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Συνέχεια

Ἀνήλικη ἐργασία!

Ὁ πατέρας μου ἀπὸ τὰ ὀκτώ του χρόνια ἦταν ὀρφανός. Συνεπῶς ἔπρεπε νὰ δουλέψῃ. Ἄλλες ἐποχές… Ποῦ πολυτέλειες γιά σχολεῖα καί γιά μόρφωσι; Μετὰ βίας ἡ δευτέρα τοῦ γυμνασίου. Κι αὐτή… Ἀφῆστε τά…

Ἀλλὰ δὲν ἦταν μόνον ὁ πατέρας μου. Μία ὁλόκληρη γενεά, ἡ γενεὰ τῆς περιόδου 1945-1960, ἀπὸ πολὺ μικρὲς ἡλικίες, δίχως παπούτσια, δίχως ῥοῦχα, ἴσως μὲ ἕνα πιάτο τροφή, κατάφεραν κι ἐπεβίωσαν… Ἀπὸ συνθῆκες… Ἄς μὴ τὸ συζητᾶμε καλλίτερα…
Ἡ κυρα-Ῥούλα ὀκτῶ ἐτῶν, μὲ πατέρα ἐν ζωῇ, ἔφυγε ἀπὸ τὸ χωριό της γιὰ νὰ ἀναζητήσῃ τὴν τύχη της στὴν Ἀθήνα. Καὶ ποιὰ Ἀθήνα. Τὴν Ἀθήνα, ἤ ὀρθότερα, τὸν Πειραιᾶ τῆς Τρούμπας. 
Ὁ κυρ-Ἠλίας στὰ ἕξι του ἐδόθῃ ὡς ὑπηρέτης σὲ κάποιο σπίτι. 
Ἡ κυρα-Μαρίκα ἐδόθῃ, τυχερὴ αὐτή, πρὸς υἱοθεσία, στὰ ἐννέα της…. (Ἀλλὰ δὲν τῆς ἄρεσε καὶ προτίμησε τὴν σκληρὴ δουλειά… Ἔξω ἀπὸ οἰκογένειες… Δυστυχῶς!)

Συνέχεια

ΝΕΣΤΛΕ, μία ἐταιρεία πού σκοτώνει;

Πρὶν σᾶς παρουσιάσω τὸ παρακάτω, θὰ καταθέσω προσωπικὴ ἐμπειρία γιὰ τὰ προϊόντα τῆς ἐν λόγῳ ἐταιρείας.
Εὑρέθηκα κάποτε σὲ φιλικὸ σπίτι, ὅπου μόλις εἶχε προσέλθει παιδίατρος γιὰ νὰ ἐξετάσῃ τὸ ἄρτι γεννηθὲν βρέφος τῆς οἰκογενείας. 
Ἐφ΄ ὅσον τὸ ἐξήτασε, ἔβαλε τὶς φωνὲς στὴν μητέρα διότι ἀκόμη ἐθήλαζε τὸ μωρό της. Δὲν θυμᾶμαι ἐπ’  ἀκριβῶς τὰ λόγια του, ἀλλὰ τὸ γενικότερον συμπέρασμα ἦταν πὼς ἡ μητέρα ἐγκληματοῦσε διότι ἐθήλαζε. Μάλιστα τῆς συνέστησε ἕνα γάλα τῆς ΝΕΣΤΛΕ. 
Στὴν  συνέχεια, κι ἐφ’ ὅσον συζητήσαμε ἀρκετὰ μὲ τὴν φίλη μου, ἀπεφάσισε νὰ ἀλλάξῃ παιδίατρο. Λίγες ἡμέρες ἀργότερα μοῦ ἐτηλεφώνησε γιὰ νὰ μὲ ἐνημερώσῃ πὼς καὶ ὁ νέος παιδίατρος ἦταν τῆς αὐτῆς ἀπόψεως μὲ τὸν προηγούμενον.  Συνέχεια

Πόσο φθηνοί μποροῦμε νά γίνουμε;

Εναι πάρα πολ εκολο νγοράσω μίαν θόνη πολογιστονα iphone  να ποιοδήποτε δημιούργημα τς τεχνολογίας μ πάρα πολ μικρ κόστος. 

λλά, πόσο φθηνοί μπορομε νά γίνουμε;

Παιδιά 13 ετών κατασκευάζουν το iPhone για 70 σεντς την ώρα

Συνέχεια