Γιατὶ οἱ εἰκόνες δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα

Σᾶς ἐνοχλοῦν οἱ εἰκόνες;

Καλὰ κάνουν! Συνέχεια

Διαρκῶς πειραματόζωα;

Ἕνα στρατιωτικὸ πειραματικὸ ἐμβόλιο σκότωσε 50-100 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους τὸ 1918.

Τό ἐδικαιολόγησαν ὡς …«Ἰσπανικὴ Γρίππη»…;; 

Συνέχεια

Ἱεροεξεταστὲς τῆς ἐποχῆς μας!!!

Σύγχρονοι ἱεροεξεταστὲς

Στὴν Βρεταννία τὴν δεκαετία τοῦ ’80, μόνον τέσσερα (4) στὰ 10.000 παιδιὰ παρουσίαζαν αὐτισμό.
Σήμερα τὸ ποσοστὸ ἔχει ἐκτοξευθεῖ στὸ ἀπίστευτο ποσοστὸ ἕνα (1) στὰ ἑξῆντα τέσσερα (64) – δὲν ξέρουμε τὸ γιατί.

Συνέχεια

Χοιράνθρωποι ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὴν …Κίρκη!!!

Ἐπιστήμονες μεγάλωσαν ἐπιτυχῶς τὸ πρῶτο ἔμβρυο χιμαίρας, τὸ ὁποῖον περιέχει κύτταρα ἀπὸ γουροῦνι κι ἄνθρωπο, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία ὀργάνων μεταμοσχεύσεως.

Συνέχεια

Ἔμβρυα χωρὶς …μητέρα!!!

Ἠ γονιμοποίησις τοῦ ὠαρίου δὲν εἶναι ἀπαραίτητος, σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπιστήμονες

Tα μωρά χωρίς μητέρα θα μπορούσαν να είναι μια πραγματική δυνατότητα στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τους επιστήμονες, που κατάφεραν να δημιουργήσουν μια γενιά ποντικών χωρίς να γονιμοποιήσουν ένα θηλυκό ωάριο. Η ανακάλυψη θα μπορούσε να βοηθήσει γυναίκες με προβλήματα γονιμότητας να αποκτήσουν παιδιά.
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝ VITRO

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝ VITRO

Ο καθιερωμένος από παλαιά τρόπος να δημιουργηθεί ένα μωρό είναι αρκετά απλός: το σπέρμα γονιμοποιεί ένα ωάριο και ένα μωρό γεννιέται εννέα μήνες αργότερα.
Αλλά οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Bath αμφισβητούν την αναγκαιότητα ενός ωαρίου στην διαδικασία, μετά την επιτυχή παραγωγή μίας γενεάς ποντικών, παρακάμπτοντας την διαδικασία της γονιμοποιήσεως. Συνέχεια

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη…

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη...3

Ψεκάζουν τὰ πάντα μὲ τοξικὰ ζιζανιοκτόνα τῆς Monsanto!!!
Εὑρέθη σὲ παιδικὲς χαρὲς καὶ σὲ μπῦρες!
Συνέχεια