Χονδρο-αὐτο-εὐτελισμὸς τῶν ΣΥΡΙΖΑίων…

Πάει… Τὸ τερμάτισαν οἱ ΣΥΡΙΖολελέδες!

Συνέχεια

Χορταίνοντας μὲ …ἐπενδύσεις!!!

Ἐπενδύσεις καὶ …«πράσινα ἄλογα!!!

«Ἀναστέλλει ὅλα τὰ ἔργα στὴν Ἑλλάδα ἡ Eldorado Gold καὶ ὡς αἰτία προβάλλει τὴν μὴ ἔκδοση ἀδειῶν ῥουτίνας για τὴν κατασκευὴ καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἔργων τῆς ἑταιρείας».

Ἠμουν καὶ παραμένω ἀντίθετος στὴν ἐν λόγῳ ἐπένδυση, ἐξ αἰτίας τοῦ τρόπου ποὺ ἔγινε καὶ συνεχίζει νὰ λειτουργῇ.

Ἀλλά…
Διαβάζοντας τὴν ἀνακοίνωση καὶ ὁ πιὸ ἄσχετος μπορεῖ νὰ καταλάβῃ ὅτι ἡ καναδικὴ αὐτὰ ἑταιρεία προχωρᾶ μὲ σχέδιο καὶ σύμφωνα μὲ τὸν νόμο, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἑτοιμάζονται νὰ ἐπιῤῥίψουν τὶς εὐθύνες γιὰ ζημίες ποὺ θὰ προκληθοῦν στὸ ἑλληνικὸ Δημοσιο. Κι ἐννοεῖται πὼς θὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσ
Συνέχεια

Ὡραία ποὺ εἶναι νὰ ἀλληλοφαγωνόμεθα…

…μὲ ὁποιοδήποτε πρόσχημα.
…μὲ ὁποιαδήποτε δικαιολογία…
…ἔτσι, γιὰ νὰ μὴ ξεμένουμε ἀπὸ …«ἐνδιαφέροντα»!!!

Βγῆκε, λέει, ὁ καρανίκας καὶ διεφήμιζε τὶς περιβαλλοντικὲς καταστροφὲς ποὺ ἔχει προκαλέσῃ ἡ «ἐπένδυσις» στὶς Σκουριές. Καί, ξαφνικά, ἀπὸ τὸ πουθενά, ἅπαντες, γνῶστες  καὶ μή, ἀναπαρήγαγαν ἀμέτρητες, μεταξύ τους, …ἀσυναρτησίες…: Συνέχεια

Δασώσεις κι ἀναδασώσεις τέλος γιὰ ὅσους …πληρώνουν!!!

Δασώσεις κι ἀναδασώσεις τέλος γιὰ ὅσους ...πληρώνουν!!!Ἡ λαϊκὴ ῥῆσις λέει: 

«Ὅσο περισσότερο δυσκολευθεῖς  νὰ καταλάβῃς πῶς λειτουργοῦν τὰ «προχῶ» ῥουμπινέτα, τοῦ «προχῶ» νεροχύτου στὸ WC ἑνὸς «προχῶ» ἐστιατορίου, νὰ εἶσαι σίγουρος ὅτι τόσο ἀκριβότερα θὰ σοῦ χρεώσουν τὴν σαλάτα…» Συνέχεια

Τερματίζοντας τὸ …σανόμετρον!!!

Τοὺς ἔβαλαν νὰ ἀγωνίζονται ἐνάντια σὲ …«Καναδούς» καὶ τώρα τὰ τσιράκια τῶν Ῥότσιλντ «συμπαρίστανται»!!!
(Πάει, τὸ τερμάτισαν τὸ σανόμετρο…!!!) 

Οἱ τύποι ἢ δὲν παίζονται, κυριολεκτικά,  ἢ παίζουν μὲ τὴν νοημοσύνη καὶ τὰ  νεῦρα ἑνὸς λαοῦ.

Τερματίζοντας τὸ ...σανόμετρον!!! Συνέχεια

Ἕνα ἕνα σκίζονται τὰ ἀριστερὰ καλσόν…

Ένα-ένα σκίζονται τα επαναστατικά καλτσόν…

Ἕνα ἕνα σκίζονται τὰ ἀριστερὰ καλσόν... Συνέχεια