Χορταίνοντας μὲ …ἐπενδύσεις!!!

Ἐπενδύσεις καὶ …«πράσινα ἄλογα!!!

«Ἀναστέλλει ὅλα τὰ ἔργα στὴν Ἑλλάδα ἡ Eldorado Gold καὶ ὡς αἰτία προβάλλει τὴν μὴ ἔκδοση ἀδειῶν ῥουτίνας για τὴν κατασκευὴ καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἔργων τῆς ἑταιρείας».

Ἠμουν καὶ παραμένω ἀντίθετος στὴν ἐν λόγῳ ἐπένδυση, ἐξ αἰτίας τοῦ τρόπου ποὺ ἔγινε καὶ συνεχίζει νὰ λειτουργῇ.

Ἀλλά…
Διαβάζοντας τὴν ἀνακοίνωση καὶ ὁ πιὸ ἄσχετος μπορεῖ νὰ καταλάβῃ ὅτι ἡ καναδικὴ αὐτὰ ἑταιρεία προχωρᾶ μὲ σχέδιο καὶ σύμφωνα μὲ τὸν νόμο, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἑτοιμάζονται νὰ ἐπιῤῥίψουν τὶς εὐθύνες γιὰ ζημίες ποὺ θὰ προκληθοῦν στὸ ἑλληνικὸ Δημοσιο. Κι ἐννοεῖται πὼς θὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσ
ιο, δηλαδὴ ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς, τὰ ἑκατομμύρια ἢ τὰ δισεκατομμύρια ποὺ θεωροῦν πὼς δικαιοῦνται. 

Καὶ ἀντὶ νὰ εἶναι προσεκτικοὶ στὸ τὶ λὲν καὶ στὸ τὶ κάνουν σὰν κυβέρνησις, ἀρχίζουν τὶς «ἐπαναστατικὲς μαγκιές». 

Γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ κυβερνητικὸς ἀξιωματοῦχος καὶ «σύμβουλος» τοῦ πρωθυπουργοῦ, κος Καρανίκας, σὲ ἀνάρτησή του, ἀναφέρει τὶς βλάβες ποὺ ἐπιφέρει αὐτὴ  ἡ ἐπένδυσις*.

 

Θαυμᾶστε ὕφος καὶ ἦθος κυβερνήσεως ποὺ θέλει ξένες ἐπενδύσεις στὴν χώρα.

Θεοφανάκης Στέφανος

* Ἡ φωτογραφία ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ καρανίκας προέρχεται ἀπὸ τὴν εὑρυτέρα περιοχή, ἀπὸ ὅπου οἱ χείμαῤῤοι μετέφεραν τὰ ὑλικὰ στὴν θάλασσα, μετὰ ἀπὸ βροχοπτώσεις τοῦ 2013 (ἀλλὰ καὶ τοῦ 2001). Λεπτομέρειες ἐδῶ.

Ἡ παραπάνω εἰκόνα εἶναι μία ἀπὸ τὰ πολλὲς ἔμμεσες συνέπειες τῆς «ἐπενδύσεως», ποὺ προσπαθοῦν νὰ «ἀποσυνδέσουν» ὅμως, μὲ πολλὲς καὶ διάφορες ἀλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες, ποὺ καὶ πάλι κρύβουν τὸ πρόβλημα τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς, ἐνᾦ μᾶς «σερβίρουν» διλήμματα γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχουν ἐνδο-ἐπικοινωνιακὰ προβλήματα στοὺς κυβερνῶντες ἢ ἐὰν προέρχεται (ἢ ὄχι) ἀπὸ τὴν μεταλλευτικὴ δραστηριότητα ἡ παραπάνω εἰκόνα. Εἶναι ἀστεῖο καὶ νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸ θέμα.

Μερικὲς ἀκόμη εἰκόνες, ἀπὸ τὰ ἐπὶ μέρους στάδια καὶ τῆς συνολικῆς μολύνσεως, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

(Visited 136 times, 1 visits today)
Leave a Reply