Ὥρα ποινικοποιήσεως τῆς αὐτοαμύνης…!!!

…καὶ μὲ ὑπογραφή, ἔως καὶ χαρὰ κι εὐαρέσκεια καὶ …πανυγυρισμούς, τοῦ (κάθε) τόσκα παρακαλῶ!!!

Ὥρα ἀφοπλισμοῦ τῶν πολιτῶν, διότι, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάμομεν, ἡ ἀντιμετώπισις τῆς βίας εἶναι ὑποχρέωσις καὶ δικαίωμα μόνον τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν. Οἱ πολῖτες, ὡς …ἀνήλικα, ἀπαγορεύεται νὰ αὐτοπροστατεύονται καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τὴν Ἐλευθερία τους, τὴν Τιμή τους καὶ τὴν περιουσία τους.
Τζᾶμπα μᾶς ἐκπαιδεύουν τόσες δεκαετίες γιά νά θεωρήσουμε ὡς …λογικές τίς τακτικές Γκάντυ; Ἤ μήπως οἱ …εἰρηνικές διαμαρτυρίες δέν εἶναι πλέον ἡ μοναδική μας ἐπιλογή (κι αὐτὸ ὑπὸ πολλοὺς ὅρους κι ἐρωτηματικά!!!);

Συνέχεια

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (στ)

Σκοπός μας, ὡς κοινωνίες, ἔχει γίνῃ μόνον τὸ χρῆμα, ξεχνώντας, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, πὼς τὸ χρῆμα εἶναι τὸ μέσον γιὰ κάποια ζητήματα, μὰ οὐδέποτε σκοπός.
Ὁ σκοπός, γιὰ κάθε κοινωνία κι ἄτομον, πάντα, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας τοῦ πλανήτου, ὄφειλε νὰ εἶναι ἄλλος, σαφῶς πιὸ σημαντικὸς καὶ σπουδαῖος.
Μά, ἐμεῖς, ἰδίως σὲ αὐτὲς τὶς ἐποχὲς ποὺ διανύουμε, μὲ τὴν ἀπόλυτον μαζοποίησιν μας, καταλήξαμε νὰ θεωροῦμε ταὐτόσημα τὴν ἐλευθερία καὶ τὸ χρῆμα…
Ἔχουμε χρῆμα, θεωροῦμε πὼς εἴμεθα κι ἐλεύθεροι.
Δὲν ἔχουμε, δὲν εἴμεθα…
Δυστυχῶς μας.
Συνέχεια

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (ε) [Κι ἐσὺ κυττᾶς τὸ …«δάκτυλο»!!!]

Ἡ ἔννοια κομμουνισμὸς ἔχει ἀναλυθῇ πολλάκις ἀπὸ τὴν σελίδα μας, μὲ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν στὸ βασικὸ του συστατικό, τὸν σοσιαλισμό, ποὺ τελικῶς μία ἐκδοχή του καὶ μόνον εἶναι ὁ κομμουνισμός.
Κομμουνισμὸς εἶναι καὶ ὁ ναζισμὸς (ἐθνικοσοσιαλισμός) τοῦ Χίτλερ, ἀλλὰ καὶ ὁ φασισμὸς (ἐπίσης ἐθνικοσοσιαλισμός) τοῦ Μουσολίνι.

Συνέχεια

Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς…

Οὔτε ἐγκληματίες…
Οὔτε δολιοφθορεῖς…
Μόνον κάτι γιαγιάδες ποὺ πωλοῦν …παρανόμως μαϊντανὸ σὲ λαϊκές, κάτι, ἐπίσης, «παρανόμους» καστανάδες καὶ κουλουράδες, κάτι τύπους ποὺ δὲν ἔχουν νὰ ταΐσουν τὰ παιδιά τους μὲ ἀνασφάλιστα ὀχήματα καὶ κάτι ἄλλους ποὺ κυκλοφοροῦσαν μὲ …σκόρδα (γιὰ τὸ …μάτι) καὶ πρέπει νὰ τοὺς ἐξαφανίσουμε!!!


Συνέχεια

Ὑποθήκευσαν Ἰδιωτικὴ κι ὄχι (μόνον) Δημοσία περιουσία!!!

Πρακτικὰ τῆς Βουλῆς  ἀπὸ => ἐδῶ

Ὑποθήκευσαν τὴν Ἰδιωτική μας Περιουσία, μέσῳ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, γιὰ νὰ ἀποπληρώσουν τὸ ψεύτικο χρέος, καὶ τὸ ὁμολογεῖ ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς (τότε) Κυβερνήσεως καὶ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Εὐάγγελος Βενιζέλος, σύμφωνα μὲ τὰ Πρακτικὰ τῆς Βουλῆς (2011), ἐπὶ Κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου (δεῖτε τὸν παραπάνω σύνδεσμο!).

Συνέχεια

Ῥευστοποίησις ἤ ἀξιοποίησις;

Λὲν οἱ τσικὸ κομπιναδόροι Συριζαῖοι, πλὴν ὅμως ἀπατεῶνες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, διὰ στόματος τοῦ εὐσυγκινήτου Σκουρλέτη, ἀλλὰ καὶ τῆς «κραγμένης» πολιτικῆς ταραντέλας Τσακαλώτου ὅτι: «ἡ δημοσία περιουσία ποὺ μπαίνει στὸ Ὑπερταμεῖο δὲν πωλεῖται. Ἁπλᾶ ἀξιοποιεῖται».

Ὁ νόμος 4336/15 καὶ ἐπὶ τῶν σελίδων 1030 καὶ 1031 ὁρίζει ῥητῶς ὅτι τὸ ὑπερταμεῖο ὀφείλει νὰ ῥευστοποιήσῃ, μὲ στόχο τὸ μεγαλύτερο δυνατὸ κέρδος, τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τοῦ δημοσίου ποὺ ἔχουν περιέλθει στὴν δικαιοδοσία του.

Ῥευστοποίησις ἤ ἀξιοποίησις;1 Συνέχεια