Σὰν τὰ ποντίκια ἐξαφανίζονται οἱ …«νεοσωτῆρες»!!!

Σαν τα ποντίκια πηδούν από το βυθιζόμενο καράβι
Αυτός, λέει, ονομάζεται Νίκος Στουπής, Στουπιάς, Σουπιάς ή κάπως έτσι, ήταν γραμματέας στο υπουργείο αγροτικής αναπτύξεως και παραιτήθηκε, γράφοντας….

Σὰν τὰ ποντίκια ἐξαφανίζονται οἱ ...«νεοσωτῆρες»!!! Συνέχεια

Ἐὰν δέν…, τότε ὑπάρχει θέμα παραμονῆς μας στὴν Εὐρώπη…!!!

Ἐὰν δὲν δεχθοῦμε τὸ ξεπούλημα τοῦ δημοσίου πλούτου, ὑπάρχει θέμα παραμονῆς τῆς χώρας στὴν ΕΕ.
Ἐὰν δὲν ἐξοντώσουμε τὸν μισὸ πληθυσμὸ μὲ μέτρα, ὑπάρχει θέμα παραμονῆς τῆς χώρας στὴν ΕΕ.
Ἐὰν δὲν δεχθοῦμε τὴν συγκυριαρχία τοῦ Αἰγαίου μὲ τὴν Τουρκία, ὑπάρχει θέμα παραμονῆς τῆς χώρας στὴν ΕΕ. Συνέχεια

Οἱ …«ἁμαρτίες» τοῦ «Ἀθῆναι -97» πότε θά πληρωθοῦν;

Χρέη που σέρνονται 17 χρόνια

Η «Κ.Ε.» ανοίγει τον φάκελο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου «Αθήνα ’97», που έμεινε στην ιστορία σαν όργιο σπατάλης και διασπαθίσεως του δημοσίου χρήματος

Η παλαιά «ιστορία-αμαρτία» του «Αθήνα ’97» δημιουργεί εφιάλτες στους επικεφαλής της, οι οποίοι δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια μετά καλούνται από το ελληνικό κράτος να επιστρέψουν τώρα γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Συνέχεια

Κουμουτσᾶκος…

τρεχάλα ὅμως...

τρεχάλα ὅμως…

Συνέχεια

Ῥαφαήλ, «ἡ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν».

Ἡ κρυφὴ γεωμετρία τοῦ πίνακος.

Ὅλα ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ θεατρικοῦ συγγραφέα, σκηνοθέτη καὶ μαθηματικοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη στὸ Τρίτο Μεσογειακὸ Συνέδριο Μαθηματικῆς Ἐκπαιδεύσεω τπων Ἀθηνω[ν, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2003, ὁ ὁποῖος σημειώνει:

Ῥαφαήλ, «ἡ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν».2 Συνέχεια

Οἱ 229 (κι ὄχι μόνον) ἐθνοπροδότες.

ΟΥΤΕ ἕνας πατριώτης μέσα στὴν βουλή τους, ποὺ προστατεύουν οἱ ΔΙΚΟΙ τους πράκτορες!!!2Διαχρονικὸν τὸ ἔγκλημα…
Γιὰ κάθε ἕναν, ποὺ θέλει νὰ διατηρῇ στὸ ἀρχεῖον του τὰ ὀνόματα τῶν συνειδητῶς ἐθελοδούλων, ποὺ ἀν τὶ νὰ αὐτοκτονήσουν οἱ ἴδιοι, μᾶς δολοφονοῦν, τὰ συγκεντρώσαμε ὅλα ἐδῶ.
Ἡ νέα γενοκτονία διαπράττεται ἐπισήμως ἀπὸ ἑλληνοφώνους, στρέφεται ἐναντίον μας καὶ ἀποφασίζεται ἐρήμην μας…
Συνέχεια