Ῥαφαήλ, «ἡ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν».

Ἡ κρυφὴ γεωμετρία τοῦ πίνακος.

Ὅλα ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ θεατρικοῦ συγγραφέα, σκηνοθέτη καὶ μαθηματικοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη στὸ Τρίτο Μεσογειακὸ Συνέδριο Μαθηματικῆς Ἐκπαιδεύσεω τπων Ἀθηνω[ν, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2003, ὁ ὁποῖος σημειώνει:

Ῥαφαήλ, «ἡ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν».2

«Γνωρίζοντας τὴν τεράστια ἐπιρροὴ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας στὴν ἀναγεννησιακὴ τέχνη, καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μεγάλοι αὐτοὶ ζωγράφοι, ὄχι μόνον, σημείωναν στὸν καμβά τους, ἀλλὰ καὶ ὅτι «ἔπαιζαν» μὲ διαφόρους συμβολισμούς, ἄρχισα νὰ «σκάβω» τὸν πίνακα, προσπαθώντας νὰ ἀνακαλύψω κι ἄλλες μυστικές, κρυφὲς σχέσεις πίσω ἀπὸ τὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα.
Ὅλος ὁ πίνακας εἶναι ἔνας περίτεχνος γεωμετρικὸς καμβάς, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ σχήματα ποὺ ὑπακούουν στὴν «χρυσῆ ἀναλογία» τοῦ ἀριθμοῦ Φ, δηλαδὴ τοῦ ἀριθμοῦ 1,1618…
Κάπως ἔτσι (δεξιά) πρέπει νὰ ἦταν ἡ ἀρχικὴ μορφὴ τοῦ ἔργου τοῦ Ῥαφαέλο. Ἔτσι ἀντιλήφθηκε καὶ «μοντελοποίησε» τὴν σχέση ἀνάμεσα στὶς Ἐπιστῆμες τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ ἀκριβῶς ἐπάνω στὴν γεωμετρικὴ αὐτὴ βάση ἄρχισε νὰ ζωγραφίζῃ τὶς μορφές του. 
«Ἡ Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν», ἦταν στὴν ἀρχαία Ἀθῆνα κάτι σὰν ἕνα σημερινὸ Φροντιστήριο καὶ ἀνῆκε στὸν Πλάτωνα. Λέγεται μάλιστα ὅτι στὴν εἴσοδό του ὑπῆρχε ἐπιγραφὺ ποὺ ἔγραφε:
«Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω»,
δηλαδή, «Δὲν μπαίνει κάποιος ποὺ δὲν ξέρει γεωμετριά (μαθηματικά».

Τί  ἔκανε ὁ Ῥαφαέλο;
Μὰ ἔκανε πράξη ἀκριβῶς τὸ παραπάάνω ῥήτό. Ἀκόμα καὶ ἐμεῖς, οἱ σύγχρονοι παρατηρητὲς αὐτοῦ τοῦ ἀριστουργήματος, πότε ἄραγε «μπήκαμε» πραγματικά στόν πίνακα; Πότε «μπήκαμε» στήν Σχολή τῶν Ἀθηνῶν;
Μὰ φυσικά, μόλις (ἀνα)-γνωρίσαμε τὴν κρυφὴ γεωμετρία τοῦ Ῥαφαέλο. Μόνον τότε ἀποκτήσαμε οὐσιαστικὴ πρόσβαση στὸ καλλιτεχνικὸ ἀποτέλεσμα, καθὼς οἱ κρυφοὶ αὐτοὶ συμβολισμοὶ ἀποτελοῦν προφανῶς συστατικό, δομικὸ στοιχεῖο, ἔστω πρωτογενές, τῶν ἐκφραστικῶν προθέσεων τοῦ ζωγράφου. Μέχρι πρότινος, θαυμάζαμε τὸ «ὑπέροχο μπλέ» τοῦ Ῥαφαέλ, κτλ.
Ἡ ἀνακάλυψη τῆς κρυφῆς γεωμετρίας δημιουργεῖ νέο πεδίο ἀναγνώσεων.»

Ῥαφαήλ, «ἡ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν».1

Γραμμογράφησις ἐπὶ τοῦ πίνακος: Ἐλευθερία Κωνσταντίνου

Ἐλευθερία Κωνσταντίνου

ΠΗΓΕΣ: ἐπιλογὴ παραγράφων ἀπό:

http://www.civilitas.gr,
http://www.wga.hu,
wiki,
http://homouniversalisgr.blogspot.gr,
http://sfrang.com/

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply