Δὲν εἶσθε ἄσκημες…

Σὲ ὅλα τὰ κορίτσια ποῦ νομίζουν ὅτι εἶναι χονδρὰ ἐπειδὴ τὸ νούμερό τους δὲν εἶναι μηδέν..

Εἶστε ὄμορφα..!!!!!! Συνέχεια

Σὲ κάθε πράξιν ἀγάπης…

Σὲ κάθε πράξη ἀγάπης ἐκεῖνο ποὺ δὲν ὑπολογίζεται, εἶναι ὁ χρόνος, ἡ ἀπόστασις, ὁ κόπος καὶ ἡ προσωπικὴ ὠφέλεια…Σὲ κάθε πράξιν ἀγάπης... Συνέχεια

Ψηφία βουλήσεως

Νὰ μὴ πιστεύσῃς ἐδῶ στὴν ζωή σου, ὅτι σου εἶναι βοηθὸς ἄλλος, πιστός, παρὰ τὸ γνωστικόν σου.

Τὸ μέστωμά σου κυβέρνα, καὶ μᾶθε νὰ νοιώθῃς τοὺς λιγόλογους μύθους, τῆς θεᾶς τὰ πλανέματα, ὅπου εἶναι ψηφιὰ βουλήσεως γραμμένα σὲ αἰώνιες πλάκες. Συνέχεια

Οἱ Ὄμορφοι Ἄνθρωποι…

Οἱ ὄμορφοι Ἄνθρωποι…
Δὲν θὰ σὲ ῥωτήσουν ποτὲ ἄν πονᾷς… Τὸ ξέρουν ἀπὸ τὸ βλέμμα σου, ἀπὸ τὸν ἦχο τῆς φωνῆς σου, ἀπὸ τὸν ῥυθμὸ τῆς ἀνάσας σου, ἀπὸ τὴν ἐκκωφαντικὴ σιωπή σου!!! Συνέχεια

Ὑγεία νὰ ἔχουμε νὰ λέμε τὰ κάλαντα…

Σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ὅπου πατᾶμε, τὰ παιδιὰ μένουν μόνα τούς, πεθαίνουν σὲ πολέμους τῶν «μεγάλων».
Μένουν ὀρφανὰ καὶ οἱ «φιλάνθρωπες» ὀργανώσεις τοὺς πετοῦν ἔνα κομμάτι ψωμί. Πολλὲς φωτογραφίες νὰ βγοῦν καὶ νὰ σᾶς τὶς δείξουμε καὶ νὰ ἔχουν νά τσεπώσουν οἱ καλοὶ ἄνθρωποι. Συνέχεια

Χαϊδεύοντας τὸ ξῦλο αὐτὸ …ξαναμίλησε!!!

Ῥώτησα ἕνα κούτσουρο κομμένης ἐλιᾶς ἐὰν ἤθελε νὰ σηκωθῇ καὶ νὰ γίνῃ ἄγαλμα!

«Ἐὰν μπορῇς σήκωσέ με καὶ φτᾶξε με ὅ,τι θέλεις, ἀρκεῖ νὰ μὴν γίνω καυσόξυλα», μοῦ εἶπε… Συνέχεια