Σὲ κάθε πράξιν ἀγάπης…

Σὲ κάθε πράξη ἀγάπης ἐκεῖνο ποὺ δὲν ὑπολογίζεται, εἶναι ὁ χρόνος, ἡ ἀπόστασις, ὁ κόπος καὶ ἡ προσωπικὴ ὠφέλεια…Σὲ κάθε πράξιν ἀγάπης...
Ἄν ὑπολογίζονται …τότε δὲν ὑφίσταται ἀγάπη ἀλλὰ …συμφέρον!!!

Γιούλη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply