Ἐμπόριον ἀνθρωπίνων ὀργάνων ΚΑΙ στὴν Οὐκρανία!!!

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ.
Όπου βάζουν πόδι οι καλοί μας «σύμμαχοι», οι μαριονέτες του Σιωνισμού, ξεκινάει και το πολύ επικερδές εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων.
Θύματα ΠΑΝΤΑ οι αντιδυτικοί.
Οι Σέρβοι, οι Σύριοι και τώρα οι Ουκρανοί.

Όχι μόνο δολοφονήθηκαν επειδή δεν συμφώνησαν με τις αποφάσεις των τοκογλύφων, αλλά σφάζονται και κομματιάζονται ενώ τα όργανά τους πωλούνται για χρυσό, στην μαύρη αγορά.
Πρωταγωνιστής ο ….γκόμενος και δικηγόρος της Ιουδαίας Τιμοσένκο…
Αυτής που απελευθέρωσαν οι ακροδεξιοί προστατευόμενοι της Δύσεως.
Συνέχεια

Δωρεά ὀργάνων;

Κι ἐπανέρχομαι, ὅπως συνηθίζω κάπου κάπου…
Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἄκουσα τὴν παρακάτω συζήτησιν κι ἀπεφάσισα νὰ τὴν θυμηθοῦμε.
Διότι ἡ αὐτόματος δωρεὰ ὀργάνων εἶναι κάτι ποὺ συμβαίνει γιὰ πρώτη φορὰ στὸν πλανήτη καὶ ὁπωσδήποτε δὲν ἀφορᾶ σὲ νεκροὺς ἀνθρώπους. Ἡ δωρεὰ ὀργάνων, ποὺ ΟΛΟΙ μας πλέον εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποδεκτοῦμε, βάσει τῆς νομοθεσίας, εἶναι μία κατάστασις ποὺ ἀφορᾶ σὲ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ἀνθρώπους, γιὰ τοὺς ὁποίους κάποιος ἰατρός, ἤ κάποιοι ἰατροί, ἀποφαίνονται γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ νὰ ζήσουν ἤ ὄχι. Συνέχεια

Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἀναῤῥώνουν ἀπὸ κῶμα κι ἐδῶ ΟΛΟΙ παραμένουμε δωρητὲς ὀργάνων.

Ασθενής με εγκεφαλικό που τελικά ανάρρωσε …άκουγε τους γιατρούς επάνω από το κεφάλι του να συζητούν για την αφαίρεση οργάνων από το σώμα του. Συνέχεια

Δολοφόνοι καί μέ τόν νόμο

Τό σίγουρο εἶναι ὅτι γιά νά γίνῃς δότης ὀργάνων πρέπει νά εἶσαι ΖΩΝΤΑΝΟΣ. Ἔτσι λένε οἱ εἰδικοί…..ἤ  ἐγκεφαλικά νεκρός ὅπως λέει ὁ νόμος. Γιά νά γίνῃ ἀφαίρεσις τῶν ὀργάνων ἑνός ἀνθρώπου πού εὑρίσκεται στήν ΜΕΘ (ἤ πρόκειται νά εὑρεθῇ – ὅλα εἶναι πιθανά στήν χώρα πού ζοῦμε – πρέπει ὅλα τά ζωτικά, τουλάχιστον ὄργανα νά λειτουργοῦν ἔστω καί μέ μηχανική ὑποστήριξι. Τό διευκρινίζει καθαρότατα ὁ νόμος τόν ὁποῖον θά διαβάσετε παρακάτω.

Ἐπίσης ὁ νόμος δέν διευκρινίζει μέ σαφήνεια ἄν τά παιδιά μας ἔχουν δικαίωμα νά κάνουν αἴτησι ἀρνήσεως «κλοπῆς» ὀργάνων, ἔστω ἀντιπροσωπευόμενα ἀπό τούς κηδεμόνες των. Γράφει – ὅπως θά δεῖτε παρακάτω – ὅτι ἡ αἴτησις ὑπογράφεται ἀπό τόν «δηλοῦντα ἤ τήν δηλοῦσα»!

Προσοχή, ὑπάρχει τρόπος νά Συνέχεια

Ἡ αἰωνία κτηνώδης φύσις τῶν μογγόλων ποὺ τώρα ἐκτονώνεται ἐπάνω στοὺς Συρίους.

Πρὸ ἑνὸς αἰῶνος περίπου, γενοκτόνησαν, ἤ ὀρθότερα ἐξαφάνισαν ὅλους τοὺς πληθυσμοὺς ποὺ δὲν τοὺς ἄρεσαν ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία.
Στὴν Κύπρο, πρὸ τεσσάρων περίπου δεκαετίων, ἐπανέλαβαν, μὲ τὸ αὐτὸ πάθος, τὰ ἴδια ποὺ ἔπραξαν στὴν Μικρὰ Ἀσία.
Στὴν Μικρὰ Ἀσία, ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀφανίζουν καὶ φιμώνουν τοὺς Κούρδους.
Καὶ τώρα, σὲ τίποτα ἀπὸ ὅσα ἔχουν ἔως τώρα πράξῃ μετανοημένοι, ἐπαναλαμβάνουν μίαν νέα γενοκτονία, Συνέχεια

Ἔως κι ἐμπόριον ἀνθρωπίνων ὀργάνων ἀνθεῖ στὴν Συρία!

Ὅπως καὶ στὴν Σερβία.
Ὅπως καὶ σὲ κάθε περιοχὴ τοῦ πλανήτου ποὺ καθάρματα ἔχουν ἐμπλακῇ!
Ἡ ἀνθρώπινος ζωὴ πλέον δὲν ἔχει καμμία ἀξία!
Οὔτε κἄν γιὰ δούλους δὲν μᾶς ἐχουν!
Οὐσιαστικῶς ἔχουμε περάσῃ ἐπισήμως στὴν φάσι τοῦ ἀποπληθυσμοῦ, ἀλλὰ ἀρνούμαστε νὰ τὸ δοῦμε καὶ νὰ Συνέχεια