«Πουλάω τὸν νεφρό μου…»

Τί νά σᾶς πῶ;
Ὅταν εἶδα τὴν παρακάτω ἀγγελία ἀναστατώθηκα…
Πουλᾶ τὸν νεφρό του!!! Πουλᾶ τὸν νεφρό του γιὰ νὰ ζήσῃ!!! Γιὰ νὰ ζήσῃ μισός…
Καὶ μετά, τότε ποὺ θὰ τὸν ἔχῃ πουλήσῃ, θὰ χρειάζεται διπλὰ μίαν πολιτεία γιὰ νὰ τὸν προστατεύσῃ…
Μά ποιός θά τήν βρῇ αὐτήν τήν πολιτεία; Καί ποῦ;
Διότι συζητᾶμε πάντα γιὰ τὴν ἴδια πολιτεία ποὺ τὸν ἔσπρωξε σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδον…«Πουλάω τὸν νεφρό μου..

Πουλᾶ λοιπὸν τὸν νεφρό του.
Ποιός ἐνδιαφέρεται;
Ἔ;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply