Δολοφόνοι καί μέ τόν νόμο

Δολοφόνοι καί μέ τόν νόμο2Τό σίγουρο εἶναι ὅτι γιά νά γίνῃς δότης ὀργάνων πρέπει νά εἶσαι ΖΩΝΤΑΝΟΣ. Ἔτσι λένε οἱ εἰδικοί…..ἤ  ἐγκεφαλικά νεκρός ὅπως λέει ὁ νόμος. Γιά νά γίνῃ ἀφαίρεσις τῶν ὀργάνων ἑνός ἀνθρώπου πού εὑρίσκεται στήν ΜΕΘ (ἤ πρόκειται νά εὑρεθῇ – ὅλα εἶναι πιθανά στήν χώρα πού ζοῦμε – πρέπει ὅλα τά ζωτικά, τουλάχιστον ὄργανα νά λειτουργοῦν ἔστω καί μέ μηχανική ὑποστήριξι. Τό διευκρινίζει καθαρότατα ὁ νόμος τόν ὁποῖον θά διαβάσετε παρακάτω.

Ἐπίσης ὁ νόμος δέν διευκρινίζει μέ σαφήνεια ἄν τά παιδιά μας ἔχουν δικαίωμα νά κάνουν αἴτησι ἀρνήσεως «κλοπῆς» ὀργάνων, ἔστω ἀντιπροσωπευόμενα ἀπό τούς κηδεμόνες τους. Γράφει – ὅπως θά δεῖτε παρακάτω – ὅτι ἡ αἴτησις ὑπογράφεται ἀπό τόν «δηλοῦντα ἤ τήν δηλοῦσα»! 

Προσοχή, ὑπάρχει τρόπος νά προσβληθῇ ἡ ἐγκυρότητα τῆς ὑπεύθυνης δηλώσεως.

Τά ἀρχεῖα στά ὁποῖα φυλάσσονται οἱ ὑπεύθυνες δηλώσεις εἶναι ἀπόρρητα. 

Ἐπίσης μποροῦμε νά στέλνουμε τά ληφθέντα ὄργανα καί σέ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Δωρεάν θά τά στέλνουν, ἄραγε;

Τό θέμα εἶναι ὅτι καταθέτοντας τήν αἴτησιν ἀρνήσεως λήψεως ὀργάνων τόν νομιμοποιοῦμε. 

Παρ΄ὅλα αὐτά σᾶς παραθέτω τό ἔντυπο ἀρνήσεως λήψεως ὀργάνων καί πράξετε κατά τό δοκοῦν:

Δολοφόνοι καί μέ τόν νόμο1

Δεῖτε καί τόν περιβόητο νόμο 3984 γιά τήν λήψι τῶν ὀργάνων ἀπό θανόντα (καί ὄχι μόνο) δότη:

Νόμος 3984

Μινώταυρος

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply