Φυλακισμένοι τῶν Ἄγγλων

Ὁ Φωτόπουλος ὅμηρος τῶν Ἄγγλων

Παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς τοῦ 1945 ὁ Φωτόπουλος συνελήφθη ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, ὡς ἀριστερός, μὲ μοναδικὸ ἐπιβαῤῥυντικὸ στοιχεῖο τὴν κατάθεση ἑνὸς ταξιθέτου κάποιου θεάτρου στὸ ὁποῖο εἶχε δουλέψη στὸ παρελθόν. Συνέχεια

Θύματα τοῦ ΔΣΕ τὰ ἀνυπεράσπιστα παιδιά…

Μία πραγματικὴ ἱστορία…

Φωτογραφία τοῦ 1948 ποὺ δείχνει τὸν τότε 13χρονο Χρῆστο Λάππα στὸν καταυλισμὸ τοῦ ΟΗΕ στὰ Ἰωάννινα, ὅπου εἶχε μεταφερθῇ, προερχόμενος ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ περιοχὴ τῶν Ἰωαννίνων.
Συνέχεια

Δὲν βάλαμε, ἀκόμη, μυαλό…

Οἱ πρωταγωνιστὲς τῶν δύο ἐκ τῶν τριῶν Ἐθνικῶν Διχασμῶν τῆς Νεωτέρας Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους (ὁ τρίτος ἦταν ἡ περίοδος 44-49 στὴν Ἑλλάδα).

Συνέχεια

Θά μποροῦσε νά ἀποφευχθῇ ὁ «ἐμφύλιος»;

«Ο ΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ» καὶ τὸ «Σύμφωνον τοῦ Δυῤῥαχίου»!

Τὴν 28η Αὐγούστου 1943 στὸ Δυῤῥάχιον, δυτικῶς του Ταϋγέτου, ὑπεγράφη μεταξὺ τῶν ἀνταρτικῶν σωμάτων τοῦ Ε.Σ. καὶ τοῦ ΕΛΑΣ τὸ περίφημο «Σύμφωνό του Δυῤῥαχίου» μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Ε.Σ. ἐντάσσετο στὸν ΕΛΑΣ, διατηρῶντας τὴν ὀργανωτική του δομή, χωρὶς ὅμως νὰ μπορῇ νὰ στρατολογῇ νέους ἀντάρτες!
Συνέχεια

Ὑπάρχει μόνον ἡ ἐπιβίωσις

Δὲν ἀνακαλύπτω τὴν Ἀμερικὴ μὲ ὅσα ἀκολουθοῦν, κάνω ἁπλὰ μία ἀπόπειρα κωδικοποιήσεως κάποιων πραγμάτων.

Τὸ σχέδιο ἦταν ἔξυπνο καὶ πολύπλοκο μαζύ.
Ἀκολούθησε, θεωρῶ, ἕναν ὁδικὸ χάρτη.
Συνέχεια

Ἔρχεται «νέος» διχασμός;

Ὁ διευθυντὴς τῆς «Καθημερινῆς» Ἀλέξης Παπαχελᾶς ἀνησυχεῖ μήπως ἡ χώρα ξαναζήσῃ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο σὰν ἔθνος εἴμαστε «πολὺ ἐπιῤῥεπεῖς»*. Ἕναν νέο διχασμό. Αὐτὴ τὴ φορὰ γιὰ τὴν ἐπέτειο ἀπὸ τὰ 200 χρόνια της ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας – καὶ μάλιστα μέσα σὲ περιβάλλον «ἀφόρητα τοξικό».
Συνέχεια