Γιατί τόσος πόνος γιά τά πνευματικά δικαιώματα;

Ἔκλεισαν 38 ἱστοσελίδες «πειρατικῶν» ταινιῶν. Ἔπεσε μαῦρο. Ἀνάμεσά τους καὶ πολλὰ ποῦ προσέφεραν μόνο ὑποτίλους στὰ ἑλληνικά. Πρωτότυπο μεταφραστικὸ ἔργο, ποῦ μόνο μία πολὺ διεστραμμένη φαντασία μπορεῖ νὰ ὑπαγάγῃ στὴν ἔννοια τῶν προστατευομένων πνευματικῶν ἀγαθῶν. Ὁ ὁρίζοντας διαφαίνεται καθαρά. Μᾶς προετοιμάζουν γιὰ ἕνα μέλλον ὅπου θὰ καταβάλλουμε χρηματικὸ τίμημα γιὰ ὁποιοδήποτε πολυμέσο: θὰ πληρώνης γιὰ νὰ ἀνοίξῃς ἕνα βιντεοκλίπ, νὰ ἀκούσῃς τὴν ὀρθὴ προφορὰ κάποιας ξένης λέξεως, νὰ δῇς μία φωτογραφία ἑνὸς ἔργου τέχνης. Ἀφοῦ ὅλα κάποιος τὰ ἐδημιούργησε καὶ ἄρα ὅλα ἀποτελοῦν πνευματικὴ ἰδιοκτησία κάποιου, δὲν ὑπάρχει λογικὸ ὅριο στὸ τί μπορεῖ νὰ κριθῇ «πειρατικὸ» καὶ νὰ ἀποκλεισθῇ ἡ δωρεὰν πρόσβασις σὲ αὐτό.
Sky is the limit.
Συνέχεια

Γιὰ δὲς πόσο εὔκολα ὁ «ἀριστερὸς ἐπαναστάτης» μετουσιώνεται σὲ …πουριτανό!!!

Θές νά δῇς ἕναν ἀριστερούλη νά μεταμορφώνεται σέ ὑπερασπιστή τῆς ἀστικῆς νομιμότητος ὥσπου νὰ πῇς κρεμμύδι; Θές νά τόν δῇς νὰ ἀναπαράγῃ τόν πιὸ πουριτανικὸ νοικοκυραίικο λόγο τοῦ νόμου καὶ τῆς τάξεως; Πές του ὅτι αὐτὸς ποὺ ἔκανε τὸ «ἔγκλημα» ἔχει διαφορετικὲς ἰδέες ἀπὸ τὸν ἴδιο. Συνέχεια

Γ@μῶ τὴν ἐπιλεκτική σας «εὐαισθησία» σιχάματα

Ἔξι ληστὲς μαχαίρωσαν στὸν πνεύμονα ἕνα παιδὶ 27 ἐτῶν στὴν Τοσίτσα γιὰ νὰ τοῦ πάρουν τὸ τσαντάκι του.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν ἦσαν μαῦροι, ἄσπροι, Ἕλληνες, ἀνθέλληνες, ἀλγερινοί, κογκολέζοι, στωικοὶ φιλόσοφοι, πρεζάκια ἢ μοναχοὶ Σαολίν. Εἰλικρινὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει. Εἶμαι διατεθειμένος νὰ δεχθῶ ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι ἦσαν Ἕλληνες γκάγκαροι ἀπόγονοι τοῦ Περικλέους καὶ τοῦ Κολοκοτρώνη. Σημασία ἔχει ὅτι μαχαίρωσαν στὸν πνεύμονα, κατ’ εὐθείαν γιὰ νὰ σκοτώσουν, ἕνα παιδὶ γιὰ νὰ τοῦ πάρουν λίγα εὐρᾶ. Συνέχεια

Θά γινόταν νά μήν ἐμπλακοῦμε στόν πόλεμο τοῦ 1940;

Τὸ ἐρώτημα ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ στὴν 28η Ὀκτωβρίου, κάθε χρόνο, εἶναι ἂν καὶ μὲ ποιὸν τρόπο θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀποφευχθῆ ἡ ἐμπλοκὴ τῆς Ἑλλάδος στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μὲ ὅλα τὰ συνεπακόλουθά του: Κατοχή, ΕΑΜοκρατία, ἐμφύλιος. Ἂν ὄχι συνολικά, νὰ εἶχε ἀποφευχθῆ ἔστω ὁ ἑλληνογερμανικὸς πόλεμος τοῦ ’41.

Στὴν ἀνακοίνωσή του πρὸς τοὺς δημοσιογράφους τοῦ ἀθηναϊκοὺ Τύπου, στὶς 30 Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Μεταξᾶς παρέχει ἐκτεταμένες διευκρινίσεις. Ὁμολογεῖ ὅτι βολιδοσκόπησε τὸ Βερολίνο, μὲ τὸ ἐρώτημα τὶ νὰ κάνῃ γιὰ νὰ μᾶς ἀφήσουν ἡσύχους οἱ Ἰταλοί. Ἡ ἀπάντησις τῆς γερμανικῆς πλευρᾶς ἦταν φυσικὰ ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔπρεπε νὰ προσχωρήσῃ στὴν «Νέα Τάξη» τῆς Εὐρώπης, γεγονὸς ποὺ ἐσήναινε διευθέτηση ὅλων τῶν ἐκκρεμοτήτων μὲ τοὺς γείτονές της. Συνέχεια

Δημοκρατία ἡ πονηρὴ

Τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον στιγμιότυπο ἀπὸ τὴν «εἰσβολὴ» στὸ ὑπουργεῖο παιδείας εἶναι αὐτὸ ποὺ οἱ «εἰσβολεῖς» ἔχουν μαζευθῇ πίσω ἀπὸ μία πόρτα, φωνάζουν ρυθμικὰ «ἕνα… δύο… τρία…» καὶ μὲ τὴν λήξη τῆς μετρήσεως ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τὴν παραβιάζει ἐντυπωσιακὰ μὲ μία κλωτσιά.

Συνέχεια

Ῥωσσοφοβικοὶ …ἐπαγγελματίες!!!

Μὲ ἀπειλές, ἐκβιασμοὺς καὶ ἐξαγορὰ συνειδήσεων ὁ μεγάλος νταβατζὴς τοῦ πλανήτη ἐξηνάγκασε τοὺς ἐθνικιστὲς βουλευτὲς ἑνὸς μικροῦ σλαυϊκοῦ ἔθνους τῶν Βαλκανίων νὰ ἀπαρνηθοῦν τὸ λόγο ὑπάρξεώς τους καὶ νὰ ἀποδεχθοῦν μία ταπεινωτικὴ συμφωνία ποὺ ἀναθεωρεῖ, ἐν καιρῷ εἰρήνης, τὸ Σύνταγμα καὶ τὰ ἐθνικὰ σύμβολά τους.
Πρέπει νὰ εἶναι κάποιος τυφλὸς γιὰ νὰ μὴν βλέπῃ τὶς ὁμοιότητες μὲ τὴν Συμφωνία τοῦ Μονάχου (Munich Diktat, 1938).
Ὁ λόγος: ἡ ἀνάσχεσις τῆς ῥωσσικῆς ἐπεκτάσεως. O θεμέλιος λίθος στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν παγκοσμίων νταβατζήδων ἀπὸ τὸ 1946, χρονολογία ποὺ κάποιος Kennan ἔγραψε κάτι ποὺ ἔμεινε στὴν ἱστορία ὡς Long Telegram («Μακρὺ Τηλεγράφημα»). Συνέχεια