Νέαι κατηγορίαι …πυρκαϊολόγων!!!

  • O νομοθέτης.
    Φτιάχνει λεπτομερὴ κατάλογο μὲ πράξεις ποὺ πρέπει νὰ γίνουν γιὰ νὰ μὴν συμβοῦν τὰ ἴδια (γκρέμισμα αὐθαιρέτων, διαπλάτυνσις δρόμων, ἀντιπυρικὴ μετεκπαίδευσις ὅλων τῶν ἀνδρῶν σὲ στρατεύσιμο ἡλικία, ἀγορὰ μηχανημάτων γιὰ βομβαρδισμὸ νεφῶν.).
    Συνέχεια
Ξεφτίλα νεο-ἀμερικανο-προσκυνημένων!!!

Ἡ ξεφτίλα τῶν ζαίων στὸ θέμα τῶν συλλαλητηρίων εἶναι πλέον ἁπάλευτος…
Κτυπᾶ γαλαξιακὰ ἐπίπεδα. Συνέχεια

Ὡς θέαμα λατρεύεται τό ΜΟΥΝΤΙΑΛ ἤ ὡς …ὑποκατάστατον;

Γιατί τὸ Μουντιάλ εἶναι πολύ πιὸ δημοφιλὲς ἀπὸ κάθε ἄλλην διεθνῆ διοργάνωση καὶ γιατί ἡ ἐμβέλειά του ξεπερνᾶ τὸν κύκλο τῶν ποδοσφαιροφίλων, ἀπασχολώντας καί κόσμο ποῦ δείχνει ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον γιά τήν «μπάλα»;
Διότι ἀναπαριστᾶ συμβολικὰ μάχες ἐθνῶν. Συνέχεια

Θέλει καὶ διπλωματικὲς πρωτοβουλίες ἡ ἀνορθόγραφη

Ντόρα, μᾶθε πρῶτα τὴν ὀρθογραφία τῆς λέξως «ὁρκωμοσία» καὶ μετὰ ἀναλαμβάνεις διπλωματικὲς πρωτοβουλίες.

Συνέχεια

Δοῦλοι στὸ …ὄνειρο τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων!

Ἡ «ἐπιτυχία» στὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις εἶναι τὸ καροτάκι ποὺ ῥίχνει τὸ σύστημα σὲ χιλιάδες παραζαλισμένους γονεῖς καὶ νέους, γιὰ νὰ τοὺς ἔχῃ πάντα δούλους του. Νὰ ξέρῃ ὅτι θὰ τρέχουν πάντα γιὰνὰ φθάσουν τὸ ἄφθαστο, σὰν τὸ σκυλὶ στὶς κυνοδρομίες ποὺ κυνηγᾶ τὸ πλαστικὸ κόκκαλο. Οἱ πιὸ πολλοὶ θὰ τελειώσουν μίαν ἄχρηστη σχολὴ καὶ θὰ καταλήξουν πωλήτριες καὶ πιτσαδόροι μὲ 450 εὐρῶ τὸν μῆνα. Συνέχεια

Χρυσῆ ἐφεδρεία στό δημογραφικὸ οἱ …υἱοθεσίες;

Διασκεδάζω μὲ τὶς νοητικὲς ἀκροβασίες ὁρισμένων σοφολογιωτάτων ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐμφανίσουν τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφύλους ὡς χρυσὴ ἐφεδρεία στὸν δημογραφικὸ ἀποδεκατισμό. Χρησιμοποιοῦν ἕνα κλασικὸ ἐθνικιστικὸ discourse, τὸν ἀλαρμικὸ λόγο περὶ γηράνσεως τῶν κοινωνιῶν μας, γιὰ νὰ τὴν …«βγοῦν» ἀπὸ δεξιὰ στους συντηρητικούς, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ κλείνουν τὸ μάτι στοὺς «προοδευτικούς». Ὁ γάμος καὶ ἡ υἱοθεσία ὁμοφύλων ὡς μέσον γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς δημογραφικῆς ῥώμης τοῦ ἔθνους.
Ἐξαιρετικό.
Συνέχεια