Θέλει καὶ διπλωματικὲς πρωτοβουλίες ἡ ἀνορθόγραφη

Ντόρα, μᾶθε πρῶτα τὴν ὀρθογραφία τῆς λέξως «ὁρκωμοσία» καὶ μετὰ ἀναλαμβάνεις διπλωματικὲς πρωτοβουλίες.

Συνέχεια

Δοῦλοι στὸ …ὄνειρο τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων!

Ἡ «ἐπιτυχία» στὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις εἶναι τὸ καροτάκι ποὺ ῥίχνει τὸ σύστημα σὲ χιλιάδες παραζαλισμένους γονεῖς καὶ νέους, γιὰ νὰ τοὺς ἔχῃ πάντα δούλους του. Νὰ ξέρῃ ὅτι θὰ τρέχουν πάντα γιὰνὰ φθάσουν τὸ ἄφθαστο, σὰν τὸ σκυλὶ στὶς κυνοδρομίες ποὺ κυνηγᾶ τὸ πλαστικὸ κόκκαλο. Οἱ πιὸ πολλοὶ θὰ τελειώσουν μίαν ἄχρηστη σχολὴ καὶ θὰ καταλήξουν πωλήτριες καὶ πιτσαδόροι μὲ 450 εὐρῶ τὸν μῆνα. Συνέχεια

Χρυσῆ ἐφεδρεία στό δημογραφικὸ οἱ …υἱοθεσίες;

Διασκεδάζω μὲ τὶς νοητικὲς ἀκροβασίες ὁρισμένων σοφολογιωτάτων ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐμφανίσουν τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφύλους ὡς χρυσὴ ἐφεδρεία στὸν δημογραφικὸ ἀποδεκατισμό. Χρησιμοποιοῦν ἕνα κλασικὸ ἐθνικιστικὸ discourse, τὸν ἀλαρμικὸ λόγο περὶ γηράνσεως τῶν κοινωνιῶν μας, γιὰ νὰ τὴν …«βγοῦν» ἀπὸ δεξιὰ στους συντηρητικούς, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ κλείνουν τὸ μάτι στοὺς «προοδευτικούς». Ὁ γάμος καὶ ἡ υἱοθεσία ὁμοφύλων ὡς μέσον γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς δημογραφικῆς ῥώμης τοῦ ἔθνους.
Ἐξαιρετικό.
Συνέχεια

Λάθη φιλελέδων ποὺ …ἐνισχύουν τὸ πατριωτικὸ συναίσθημα

Στρατόκαυλοι vs ἀντιστρατόκαυλοι

Οἱ ἀντιμιλιταριστὲς φιλελέφτ, στὴν προσπάθεια νὰ ἀπαξιώσουν τὴν ἐθνικιστικὴ ἰδεολογία, καταφεύγουν σὲ μίαν φθηνὴ ψυχολογίστικη ἀντιστροφή. Ἰσχυρίζονται πὼς ὅσοι μιλοῦν πολὺ καὶ κομπάζουν γιὰ τὴν πολεμικὴ ἀρετή τους, εἶναι στὴν πραγματικότητα οἱ πιὸ δειλοὶ ποὺ θὰ λακίσουν πρῶτοι, ἐὰν σπάσῃ ὁ διάολος τὸ ποδάρι του καὶ γίνει κάποια ἐπιστράτευσις. Συνέχεια

Ψευδο-διλήμματα ῥιψάσπιδων

Κυκλοφορεῖ ἡ βιωματικὴ ἀνάρτησις ἐνὸς φιλελὲ κατοίκου ἐξωτερικοῦ, ποὺ ἀπαντᾶ στὸ τὶ θὰ ἔκανε σὲ περίπτωση ἐπιστρατεύσεως: ‘Ἐάν, λέει, τὸν καλοῦσαν νὰ ἔλθῃ καὶ «ὰ πάρῃ ἁπλᾶ ἔνα ὄπλο» δὲν θὰ ἐρχόταν διότι δὲν θεωρεῖ ὅτι ἔχει να προσφέρῃ κάτι ὡς πεζικάριος· ἐπειδὴ εἶναι ἄμπαλος ἀπὸ ὅπλα καὶ δὲν διαθέτει πολεμικὸ πνεῦμα θὰ πήγαινε σὰν τὸ σκυλὶ στὸ ἀμπέλι, χωρὶς νὰ προσφέρῃ τὸ ὁ,τιδήποτες. Θὰ ἐρχόταν νὰ ὑπηρετήσῃ μόνον ἐὰν τοῦ ἐξησφάλιζαν ὅτι θὰ ἀξιοποιηθῆ σύμφωνα μὲ τις φοβερὲς ἱκανότητές του στὰ κομπιοῦτερ καὶ στὰ μπλιμπλίκια. Συνέχεια

Ἰδιωτική ἤ Δημοσία Ὕδροδότησις;

Κάθε συζήτησις γιὰ ἰδιωτικοποίηση τῆς ὑδρεύσεως θὰ ἔπρεπε νὰ τελειώνῃ μὲ δύο λέξεις: «σκάνδαλο Energa». Ὁ ἰδιώτης ἔχει ἐπανειλημμένα ἀποδείξη ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπείρως πιὸ φαῦλος καὶ πιὸ διεφθαρμένος ἀπὸ τὸ κράτος.

Συνέχεια