Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (2)

Συνέχεια ἀπὸ τό:

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

Τὸ πρῶτο δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Ἐλευθέρα Ὥρα» ἠκολούθησε τὸ ὁδοιπορικὸ τῆς Καλλιόπης στὸν Βοτανικὸ καὶ μία ἐνδιαφέρουσα συνέντευξις, στὴν ὁποίαν ἐμφανίζονται μερικὰ …κενά, γιὰ τὰ ὁποία δὲν θὰ λάβουμε ἐπισήμως ἀπαντήσεις, ἀλλά, ἐμμέσως, μᾶς ἔχουν ἤδη δοθεῖ….

Ἐὰν κρίνουμε κι ἀπὸ τὶς δράσεις τῶν ἄλλων ἑνώσεων τοῦ ντάλιου, ὅπως αὐτῆς τῶν ῥομᾶ… Συνέχεια

Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις καί Βοτανικός;

Πήγαμε λοιπὸν στὸν Βοτανικό… Ξαναπήγαμε… Ξαναπήγαμε…
Γνωρίσαμε ἀνθρώπους, συναντήσαμε καὶ γνωστούς, μὰ καὶ φίλους ἀπὸ τὰ παλαιά…
Χαρήκαμε καὶ ξαναχαρήκαμε μὲ τὸ (ἂς ποῦμε) τόλμημα τῶν συμπατριωτῶν μας καὶ ἀποφασίσαμε ὡς ἄτομα, ἀλλὰ κι ὡς σελίς, νὰ ὑποστηρίξουμε ὅλο αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.
Ἀλλά…

Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις;3 Συνέχεια

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

«Πρὶν ἀπὸ τὸν πατριώτη ἔχει μπεῖ ὁ προδότης…».

Μία φράσις, ὁλίγον …ἀκραία, πρὸ ἐτῶν, ἀπὸ ἀγαπημένο φίλο, μοῦ ἔμαθε νὰ προσέχω καὶ τὴν σκιά μου. Μία φράσις «κλειδί» καὶ συγχρόνως αἴνιγμα. Μία φράσις ποὺ ὀφείλει νὰ προηγεῖται τῶν βημάτων μας, τῶν σκέψεων καὶ τῶν ἀποφάσεών μας, ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ ξεκαθαρίσουμε τὸ τὶ συμβαίνει στὶς ζωές μας καὶ στὴν (χαμένη) Πατρίδα μας…

Τὸ ἐρώτημα ἐτέθη καὶ γιὰ τὴν «στέγη ἀστέγων» Βοτανικοῦ, κάπως ἀορίστως, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως πολὺ συγκεκριμένως. Ἰσχύει κι ἐδῶ; Ἤ ὄχι; Πράγματι ἐπέτυχαν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι νά διαφύγουν τῆς προσοχῆς τῶν ἐγκαθέτων, νά ἀφήσουν πίσω τους πρακτοράκια καί νά κόψουν τά νήματα συνδέσεως μέ τό χρῆμα;
Ποιοί εἶναι; Εἶναι πολῖτες; Εἶναι ὁπλίτες; Εἶναι παλαβοί; Εἶναι πατριῶτες;
Ἤ  μήπως μία ἀπό τά ἴδια;
Ἀκούστηκαν πολλά, ἀρκετοὶ ἔσπευσαν μὰ ἀκόμη περισσότεροι παραμένουν πάντα ἐπιφυλακτικοί.
Καὶ μᾶλλον πράττουν θαυμάσια…
Συνέχεια

Φτιάχνουν «στέγη ἀστέγων» ἤ «ἄλλος γιά τήν βάρκα μου»;

«στέγη ἀστέγων»  ἤ  ἄλλος γιά τήν βάρκα μου;

Παρακολουθώντας, τὰ χρόνια τῆς χολέρας ποὺ διανύουμε, κάθε ἑλληνική, πατριωτικὴ δραστηριότητα, γνωρίσαμε καὶ τὴν «στέγη ἀστέγων Βοτανικοῦ».

Σὲ πρώτη φάση μέσῳ διαδικτύου καὶ σὲ ἀμέσως ἐπομένη μὲ τὴν παρουσία μας ἐκεῖ, ἀπὸ τὴν δεύτερη ἡμέρα καὶ γιὰ ἀρκετὲς συνεχόμενες. Συνέχεια

Τί συμβαίνει στήν «στέγη ἀστέγων Βοτανικοῦ»;

Τῆς Μαρίας Καψάλη

Οἱ Ἕλληνες Ἐθνικιστὲς καὶ Πατριῶτες ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν ἐθνικιστικὸ καὶ τὸν πατριωτικὸ χῶρο, αἰσθανθήκαμε βαρὺ ἀλλὰ εὐχάριστο, τὸ φορτίο τῆς εὐθύνης στηρίξεως, τῆς Πρώτης Στέγης γιὰ Ἕλληνες Ἀστέγους στὸν Βοτανικό.

Οἱ ἔφεδροι μαζὺ μὲ τοὺς ἁπλοῦς ἀνθρώ­πους ἀπευθύνθηκαν στὸ Κίνημα τῆς Λ.ΕΠ.ΕΝ. γιὰ νὰ τοὺς παράσχουμε τὴν στήριξή μας μὲ τὶς ὅποιες γνώσεις μας, ἀλλὰ κυρίως τὴν συμμετοχή μας σὲ ἕναν Ἀγῶνα δίκαιο, μιὰ πρωτοβουλία ποὺ φά­νταζε ἰδεατὴ καὶ ἀνιδιοτελής. Προσπαθήσαμε, ἐγώ, προσωπικῶς καὶ ὁ κ. Φώτιος Μπαμπάνης, δικηγόρος καὶ Ι­στορικός, μέλος τοῦ Κινήματος, νὰ χρη­σιμοποιήσουμε τὸ νομικὸ ὁπλοστάσιο ποὺ μᾶς δίδει ἡ ὑπάρχουσα Νομοθεσία, γιὰ τὴν εἴσοδο καὶ ἀξιοποίηση τοῦ χώρου. Καταδείξαμε ἀκόμη, τὸν τρόπο καὶ τὴν μέθοδο ὥστε αὐτὴ ἡ σκέψις νὰ μὴν μείνῃ στὰ σκαριά, ἀλλὰ νὰ γίνῃ πράξις, ἀποτρέποντας – πάντα στα πλαίσια τοῦ Νό­μου, τὴν παρέμβαση τῶν δυνάμεων κατα­στολῆς τῆς Τραγικῆς Συγκυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ… Συνέχεια

Πράκτορες, ἀνθέλληνες καὶ ἀνεγκέφαλοι κατὰ τῆς «Στέγης Ἀστέγων».

Ἀνακοίνωσις ἀπὸ τὴν «Στέγη Ἀστέγων»

Ἤμουν πολὺ τυχερὸς ἄνθρωπος  στὴν ζωή μου, ἐφ’ ὅσον ἄλλοτε οἱ «συγκυρίες» κι ἄλλοτε τὸ ἔνστικτόν μου, μὲ προστάτευσαν ἀπὸ τὸ νὰ ἐμπλακῶ σὲ κομματικὲς γραμμές, παραμάγαζα φανατικῶν καὶ δίκτυα ἐλπιδοφορίας.
Ἤμουν ἀκόμη πιὸ τυχερὸς ἄνθρωπος ὅταν διεπίστωσα πὼς ὅλα τὰ κομματομάγαζα ἐμπορεύονται ἐλπίδες, ποὺ ἐξαργυρώνονται μὲ τὸ αἷμα μας καὶ τὸν θάνατό μας.
Καὶ ἤμουν ἀκόμη πιὸ τυχερὸς ἄνθρωπος ὅταν, συνειδητῶς, ἀπεφάσισα νὰ ἀποκοπῶ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς προσπάθειες διαχωρισμοῦ μας καὶ νὰ ἀναμένω κάτι, μίαν σπίθα ἴσως, ποὺ θὰ μᾶς ἐπανενεργοποιήσῃ, θὰ μᾶς ἐνώσῃ καὶ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ στραφοῦμε πρὸς τὴν ἐπαναδόμησιν τοῦ «κυττάρου» ποὺ λέγεται μικροκοινωνία καὶ βασίζεται στὴν εἰλικρινὴ ἐπικοινωνία, γιὰ νὰ περάσουμε σταδιακῶς στὴν ἐπανάκτησιν τῆς Πατρίδος μας.
Ἐγχείρημα μεγάλο, τρανὸ  μὰ πλέον Ἀναγκαῖον καί, κυρίως, Μονόδρομος.
Συνέχεια