Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (4)

Ὅταν ξεκινήσαμε νὰ ὑποστηρίζουμε τὴν «στέγη ἀστέγων» Βοτανικοῦ, σὰν ἄτομα καὶ σὰν ἱστοσελίς, δὲν φανταζόμουν πὼς θὰ βροῦμε ἐμπρός μας τόσα πολλὰ …ἐρωτηματικά.
Ἐρωτηματικὰ ποὺ μόλις ἀπαντῶνται, αὐτομάτως γεννοῦν ἄλλα, σοβαρότερα.
Ἰδίως γιὰ τὸ ποιός, πραγματικά, κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ἐγχείρημα.
Ἐγχείρημα ποὺ τελικῶς ἁπλῶς ἦταν μόνον προσχηματικό, ἐφ΄ ὅσον ἐκμεταλλεύθηκε τὸν ἐθελοντισμό, τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν καλὴ πίστη τῶν συμπατριωτῶν μας, γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ, τύποις, δικαίωμα σὲ «ἐμπράγματες δραστηριότητες», σὲ ῥευστὸ καί, ἴσως, σὲ νέες κομματικὲς γραμμές, δηλητηριάζοντας, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὴν πραγματικὴ ἑνωτικὴ ἀνάγκη τῶν Ἐλλήνων.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;8

Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις καί Βοτανικός;

Ἄλλως τέ…
Καὶ μόνον ποὺ ἄνοιξαν τὶς πόρτες τοῦ χώρου γιὰ νὰ εἰσέλθουν τὰ γνωστὰ μασονοπρακτορόσκυλα, ἦταν ἀπόδειξις τῆς μὴ καθαρότητος τῶν πρωταγωνιστῶν, ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποδεικνύεται.
Διότι αὐτὰ τὰ κόβεις ἐν τῇ γενέσει τους.

Ἀπατεῶνες καπηλεύονται τὸ ἔργο τῆς «Στέγης Ἀστέγων».

Κοινῶς; Μᾶς τήν ἔφεραν; Μᾶς ἐπεξεργάζονται;
Μᾶς ἐξαπατοῦν;
Κι ὅλα αὐτά γιατί;
Γιά νά ἀκυρώσουν τήν δημιουργία τεμένους στήν περιοχή ἤ γιά κάποιαν
(ἄγνωστη σὲ ἐμᾶς) συναλλαγή-ἀνταλλαγή;
Συναλλαγή-ἀνταλλαγή μέ κάτι…;;;
Κάτι τόσο μεγάλο καί τόσο ἀκριβό, ὅσο καί τά 16 στρέμματα τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ. (;;;)

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (2)

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (3)

Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον στοιχεῖον τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς εἶναι ὁ καμμένος καὶ οἱ πολιτικοκομματικές του βλέψεις.
Εἰδικῶς γιὰ τὸ τέμενος, ἐφ΄ ὅσον εἶχε διασφαλισθῆ ἡ ἀπόλυτος πλειοψηφία τῶν βολεμένων γιὰ νὰ τὸ «κλείσουν» ὡς δέσμευσιν, ἐπέλεξε νὰ ἀρνηθῇ τὴν ψήφισίν του, ἀλλὰ ὄχι νὰ ἀποχωρήσῃ τῆς συγκυβερνήσεως (ἢ καὶ νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὰ βουλευτικὰ ἕδρανα ὡς κόμμα, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ σὲ ἐκλογές), ἀποδεικνύοντας, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς τὸ θέατρον τοῦ …παραλόγου τοῦ ταιριάζει ἀπολύτως!!!

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;36

Ἐπανέλαβε δῆλα δὴ αὐτὸ ποὺ ἔπραξε πρὸ ἐνὸς (καὶ κάτι) ἔτους, ὅταν ἡ τασία …«ἑλληνοποιοῦσε» κάθε φυλὴ τοῦ πλανήτου.
Ἔχοντας, ἐπισήμως καὶ μόνον, «ἀρνητικὴ στάσιν» γιὰ τὸ τέμενος, διατηροῦσε ἕναν …«ἄσσο στὸ μανίκι» του γιὰ μελλοντικὲς ψηφοθηρίες…
Ναί, πολιτικοκομματικὰ κολπάκια, ποὺ ἐπιβεβαιώνονται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ ἐξαδέλφου καμμένου (Δημήτριος λέει) στὸν χῶρο τοῦ Βοτανικοῦ, ποὺ ἔσπευσε νὰ παρευρεθῇ φέρνοντας καὶ μερικὰ …ψωμιά!!!

Τί συμβαίνει στήν «στέγη ἀστέγων Βοτανικοῦ»;

Κι ἐδῶ ξεκινοῦν νὰ γεννῶνται μερικὰ ἀκόμη, πιὸ ἐνδιαφέροντα, μὰ ἀκόμη, ἐπισήμως, ἀναπάντητα ἐρωτήματα.

Κατὰ παραδοχὴν κάποιου ἐκ τῶν (φερομένων ὡς) πρωτεργατῶν, σὲ ἐμέναν, ἔχουν ἀρχίσει νὰ μπαίνουν χρήματα στὸν χῶρο. Ἀγνοῶ φυσικὰ τὸν μηχανισμὸ ποὺ εὑρέθη, ἀλλά, ἐπὶ λέξει, μοῦ εἶπε: «ἔρχονται λεφτά. Ἦλθαν 1200 εὐρῶ ἀπὸ Ἕλληνα τῆς Αὐστραλίας… Θὰ ἔλθουν κι ἄλλα…

…ἴσως καὶ κάποια κληροδοτήματα…» (κι ἐκεῖ ἐπάνω ἄρχισε νὰ …ὀνειρεύεται καὶ νὰ …διαμοιράζῃ τοὺς χώρους, τοὺς ῥόλους καί, ἴσως μέσα του, τὰ κέρδη!!!).
Αὐτὰ τὰ χρήματα, λίγα ἢ πολλά, καλύπτουν τὶς προσωρινὲς καὶ προσωπικὲς ἀνάγκες μερικῶν μερικῶν ἐκεῖ μέσα, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ἔξοδα καθαριότητος τοῦ χώρου. (Πάντα βάσει τῶν ὅσων εἰπώθησαν κι ὄχι τῶν ὅσων διέῤῤευσαν…!!!)
Ἡ γεννήτρια δέ, ποὺ ὑποτίθεται εἶναι ἕτοιμη, χρειάζεται ἡμερησίως 70 εὐρῶ σὲ καύσιμα, βάσει τῶν λεγομένων τοῦ συνομιλητοῦ μου, ποὺ μὲ καθησύχαζε γιὰ τὴν σταθερὰ αὐξανομένη εἰσροὴ χρήματος.
Χρήματα ποὺ δὲν ἔμπαιναν σὲ λογαριασμό, κατὰ πῶς ἰσχυρίζοντο, ἐφ΄ ὄσον λογαριασμὸς δὲν ὑπῆρχε ἀκόμη τότε.
‘Υπῆρχαν ὅμως ἑταιρεῖες ἐμβασμάτων πού, ἔναντι μικρᾶς προμηθείας, μποροῦσαν νὰ μεταφέρουν ὅποια ποσὰ προσεφέροντο.

Συμπερασματικῶς, γιὰ  τὴν ὥρα, ἰσχύουν τὰ ἐξῆς:

 1. Ὁ χῶρος εἶναι λεηλατημένος καὶ  κατεστραμμένος, ἀλλὰ καὶ πλήρης ἀρχαιοτήτων (συνεπῶς ἀπαγορευτικὸς γιὰ κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις).
 2. Οἱ ὑπάρχουσες ὑποδομὲς εἶναι πρόχειρες, μὲ τσίγκους, λαμαρίνες καὶ σιδηροκατασκευὲς καὶ δὲν διαθέτουν τὶς ἀναγκαῖες προδιαγραφὲς γιὰ νὰ φιλοξενήσουν ἀνθρώπους. (Οὔτε κἂν …ζῴα!!!)
 3. Οἱ ἐλάχιστες κατασκευὲς ποὺ μποροῦν νὰ διατηρηθοῦν, γιὰ φιλοξενία, χρειάζονται πολὺ περισσότερα χρήματα γιὰ νὰ ἀνασκευασθοῦν, ἀπὸ ὅ,τι γιὰ νὰ γκρεμισθοῦν καὶ νὰ ξανακτισθοῦν.
 4. Ἡ παρουσία ἐθελοντῶν καὶ προσφορῶν ἐξασφαλίζει τὴν μὴ δαπάνη στοὺς πρωτεργάτες, ποὺ βάσει ὁμολογίας ἑνὸς ἐκ τῶν πρωτεργατῶν, λαμβάνουν ἤδη ἀρκετὰ χρήματα, μέσῳ κάποιου μηχανισμοῦ. Χρήματα ποὺ δὲν δαπανῶνται ὅμως ἐντὸς τοῦ χώρου οὔτε κἂν γιὰ λίγο …τσιμέντο.
 5. Οἱ δωρεές, ἐφ΄ ὅσον τὰ κτίρια εἶναι ἀκατάλληλα γιὰ μετατροπή τους σὲ κοιτῶνες, εἶναι περιττές, ἐφ΄ ὅσον ὅλος ὁ κόπος τῶν ἐθελοντῶν θὰ καταλήξη στὰ …σκουπίδια!!! Μάλιστα, βάσει τοποθετήσεων ἐκπροσώπου ἐνὸς τοπικοῦ συλλόγου, σὲ ἐρωτήσεις του γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι τελικῶς αὐτοὶ οἱ «ἔφεδροι», διευκρινήσθη, ἀπὸ τὸν ἴδιον, πὼς ἁπλῶς καθαρίζεται ὁ χῶρος γιὰ νὰ τὸν εὕρουν ἕτοιμο οἱ κατασκευαστὲς τοῦ τεμένους.
 6. Οἱ λεγόμενες «ἐμπράγματες δραστηριότητες» δὲν μποροῦν νὰ ἀφοροῦν σὲ κονδύλια τῆς «Ἠνωμένης Εὐρώπης», γιὰ τὴν ὥρα, ἐφ΄ ὅσον αὐτὲς προωθῶνται πρὸς ὅλες ἐκεῖνες τὶς Μ.Κ.Ο. καὶ τοὺς ὀργανισμοὺς ποὺ ἔχουν σχέδιον δράσεως καὶ νομικὴ ὑπόστασιν.

Συνεπῶς; Ποῦ προσβλέπουν;
Διότι  κάπου προσβλέπουν καὶ σίγουρα, βάσει δικῶν τους δηλώσεων («ἐμπράγματες δραστηριότητες», «ὁλοκληρωμένο σχέδιον») δὲν εἶναι ἡ ἀκύρωσις τοῦ τεμένους. Ἰδίως μετὰ τὴν …«ἐξαφάνισιν» τοῦ Κωνσταντίνου, ποὺ …θὰ ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων τὴν ἐκδίωξιν τῶν …φασιστῶν ἀπὸ τὸν Βοτανικό.

Ἀνακοίνωσις κατοίκων Ἁγίου Παντελεήμονος γιὰ τὸν Βοτανικὸ

Ἤδη πλέον (πάντα κατὰ παραδοχὴν προσώπων ποὺ γνωρίζουν πολλὰ ἐκ τῶν ἔσω), ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες, ὑφίσταται  καὶ ὁ νομικὸς ἐκεῖνος φορεύς, ποὺ καλύπτει τυπικῶς τὸ ἐγχείρημα.
Αὐτὸ «μεταφράζεται» σὲ μεγαλύτερον πεδίον δράσεων, σὲ ὕπαρξιν νομικοῦ προσωπείου, σὲ λογαριασμὸ τραπέζης καὶ τελικῶς σὲ δικαιώματα διεκδικήσεως οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων.
Πρακτικῶς σημαίνει πὼς ἀδειοδοτῶνται νὰ λαμβάνουν χρήματα καὶ προσφορές, μὲ πρόσχημα τοὺς ἀστέγους, ποὺ ὅμως δὲν ὑπάρχουν ἐντὸς τοῦ χώρου, ἐφ΄ ὅσον ὁ χῶρος δὲν εἶναι κατάλληλος πρὸς φιλοξενίαν τους καί, βάσει δηλώσεών τους, θὰ εἶναι ἕτοιμος ἔως τὸ πέρας τοῦ Σεπτεμβρίου, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα ὁ μόνος ἄστεγος ἐκεῖ μέσα εἶναι ὁ …Μάικ ἀπὸ τὴν Τσεχία!!!

Τελικῶς τί  συμβαίνει πίσω ἀπό αὐτήν τήν νέα «βιτρίνα»;
Καθαρίζουν οἱ ἐθελοντές τόν χῶρο γιά νά μήν κοπιάσουν καί νά μήν ξοδευθοῦν οἱ ἐργολάβοι;
Συγκεντρώνονται χρήματα καί τρόφιμα, μὲ πρόσχημα τοὺς ἀστέγους, πού ὅμως καταλήγουν ἀλλοῦ; (Διότι ἐκεῖ μέσα εἶναι ἐλάχιστα, ἀπὸ ὅσα ἐπισήμως προσεφέρθησαν, βάσει αὐτῶν ποὺ ἐγὼ εἶδα, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν ποὺ …ψιθυρίζουν οἱ ἔχοντες ἐπαφὴ μὲ τὸν χῶρο. Τρόφιμα καὶ  εἴδη ἐνδύσεως πού, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν ἔχουν λόγο ὑπάρξεως ἐκεῖ  μέσα, ἐφ΄ ὅσον οὔτε φιλοξενία ἀστέγων ὐφίσταται, μά, κυρίως, δὲν δύνανται νὰ παράσχουν φιλοξενία σὲ αὐτούς, ἐφ΄ ὅσον οἱ ὑπάρχουσες ἐγκαταστάσεις ἐκτὸς ἀπὸ λεηλατημένες εἶναι  κι ἐπικίνδυνες. Κατὰ παραδοχὴν Χριστοδούλου μάλιστα μόνον μὲ προσωπικὴ ἀνάληψιν εὐθύνης τοῦ φιλοξενουμένου προχωροῦν σὲ φιλοξενία.)
Ἀποσκοποῦν οἱ πρωτεργάτες σέ «στέγη ἀστέγων» καί στήν ἀκύρωσιν τοῦ τεμένους, ἤ σέ …διαπραγματεύσιμον ἰσχύ γιά κατάληψιν ἄλλου, πολὺ συγκεκριμένου χώρου, ἰδίας ἐκτάσεως;
Ἤ  μήπως προσβλέπουν κάπου ἀλλοῦ, ἐκτὸς τῶν ὄποιων ἐπιδοτήσεων, γιά νά ὑποστηρίξουν ἔνα ἀκόμη, προσχηματικό, μαγαζάκι πλιατσικολογήματος;

 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὁ πρόθυμος γιὰ συνεργασίες μὲ κάθε κόμμα ντάλιος εἶναι ἐκεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι δὲν πάει κάπου ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ …στόχος…!!!
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς οἱ καμμένοι βρῆκαν …φῶς καὶ μπῆκαν…
 • Ἐὰν προσθέσουμε πὼς ὁ Παναγιώταρος (χρυσῆ αὐγή) ἐπεσκέφθη τὸν χῶρο καὶ τοῦ …ἄρεσε…!!!
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὁ Ῥῆγας (Λ.Ε.Π.Ε.Ν.), πρωτεργάτης τῆς ἐν λόγῳ κινήσεως, «ἐχθρός» τῆς χρυσῆς αὐγῆς, βγὴκε καὶ …ξαναμπῆκε, ἀφήνοντας ἐκτὸς μόνον κάποιους ἐκ τῶν συνεργατῶν καὶ στυλοβατῶν τοῦ κόμματός του, ποὺ διεφώνησαν μὲ τὰ «πήγαινε κι ἔλα» του…
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὁ λαθρολάγνος Κωνσταντίνου τοῦ ΑΝΤΑΡCIA, βάσει πληροφοριῶν μας, ἐπίσης ἐπεσκέφθη τὸν χῶρο, ἂν καὶ λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπειλοῦσε τοὺς …«ἐγκλείστους» μὲ ἐπιθέσεις…
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἀκοῦμε γιὰ ἐπαπειλούμενες ἐπιθέσεις ἀλλὰ …δὲν τὶς βλέπουμε…
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἐκεῖ μέσα λύνουν καὶ δένουν τὰ «παιδιὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ»…
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἀκόμη κι ὁ Σῶῤῥας ἔχει τὶς καταβολάδες του ἁπλώσει ἐκεῖ μέσα…
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς «ὅλοι οἱ καλοὶ χωροῦν», ἀνεξαρτήτως «ἰδεολογιῶν»  καὶ …συμφερόντων…
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὁ μοναδικὸς ἄστεγος, ποὺ θὰ μιλοῦσε στὴν Καλλιόπη, δὲν ἦταν Ἕλλην ἀλλὰ ἔνας …ἀλλοδαπός…
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ναὶ μὲν ὑπάρχει  ντάλιος, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ …ἀκούγεται τὸ ὄνομά του («ἀντικατεστάθη», ἐπισήμως, ἀπὸ τὸν γραμματέα τοῦ κόμματός του Ῥεντζούλα!!!…)
 • Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς τὰ ὅποια κονδύλια, ποὺ δὲν περνοῦν μέσῳ Μ.Κ.Ο. τοῦ Soros, καταλήγουν στὴν Περιφέρεια τῆς δούρου…
  …ἔ, ἔχουμε ἔνα σενάριο μὲ πολλοὺς πρωταγωνιστές, πολὺ χρῆμα, πολλὰ κόμματα, πολλὲς …«κεφαλές», πολλοὺς «σωτῆρες», πολλοὺς «πατριῶτες» καὶ οὐδὲ μία …λογικὴ σύνδεσιν, φανερή!
  (Ὑπάρχει ἡ λογικὴ τοῦ χρήματος, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀντιληφθοῦμε καὶ νὰ τὴν κατανοήσουμε, γιὰ τὴν ὥρα!!!)

Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι ἀδύνατον καὶ παράλογον καὶ ἀσύμβατον τὸ νὰ ἀφυπνίσθη ὁ καθυστερημένος καὶ ἐν …ὑπνώσει …«πατριωτισμός» κάποιων, ποὺ μὲ κάθε εὐκαιρία μᾶς ξεπωλοῦν…
Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι ἀδύνατον νὰ συνυπάρχουν πρόσωπα μὲ διαφορετικὲς …«ἰδεολογικές» ἐνδυμασίες…
Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι παράλογον νὰ μᾶς ξημέρωσε «πατριωτισμός» στὰ ἁρπακτικά…
…καλὸ εἶναι νὰ τὰ ξαναπιάσουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη κι ἐὰν κάποιων οἱ προθέσεις ἦσαν ἁγνές, ἀρχικῶς, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀποδεικνύεται πὼς ἢ ἔπεσαν θύματα τῶν ἐλπίδων τους, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ἔπεσαν θύματα τῆς προσωπικῆς τους …ὑστεροβουλίας.

Συνεπῶς κάποιοι παίζουν μὲ τὴν νοημοσύνη μας, μᾶς παραπληροφοροῦν, μᾶς παραπλανοῦν κι ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νὰ συνδέσουμε, γιὰ τὴν ὥρα πάντα, ὅλα τὰ κομμάτια τοῦ ΠΑΖΛ.
Ὅμως τὰ ἐρωτήματα, ποὺ ἀκολουθῶνται ἀπὸ εὔλογες ἀπαντήσεις καὶ ὑποψίες, ποὺ διαρκῶς αὐξάνονται, ἀποδεικνύουν πὼς οὔτε ἡ κίνησις εἶναι καθαρή, οὔτε κάποιοι ξύπνησαν …πατριῶτες, οὔτε φυσικὰ τὸ «ἄδολον» προσωπεῖο, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν, εἶναι ἀληθές.
(Ἄλλως τέ… γνωστὸν τοῖς πάσι πλέον πὼς τὸ τελευταῖον καταφύγιον τῶν ἀπατεώνων εἶναι ὁ …πατριωτισμός!!!).

Βάσει μόνον τῶν γνωστῶν στοιχείων καὶ τῶν καταγγελιῶν, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ πολὺ μεγαλύτερο σχέδιον δράσεως, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μᾶς παρουσιάζουν, ἢ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ δοῦμε. (Κάτι ποὺ ὁμολογήθηκε, ἐμμέσως, καὶ στὴν συνέντευξιν ποὺ ἔδωσαν στὴν Καλλιόπη).

Ὅμως, γιὰ τὴν ὥρα, πάντα ἐπισήμως…
…ντάλιος κερνᾶ καὶ ντάλιος πίνει.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;3

 

Ἕνας ντάλιος ποὺ μέσα στὰ κινήματά του διαθέτει καὶ τὸ κίνημα τῶν ῥομᾶ, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Βασίλειο Στηροκλέα, ποὺ ὅμως μόλις προσφάτως ἀπεκαλύφθη μία τεραστία προσπάθεια ἐξαπατήσεως τοῦ Δημοσίου….
…κάτι ποὺ ὁδήγησε τὸν Δήμαρχο Ῥόδου στὸ νὰ …ξεφορτωθῇ τὸν Στηροκλέα τοῦ ντάλιου, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὶς «συνδέσεις» μὲ τὰ κονδύλια ποὺ …ἔχασαν τὸν δρόμο τους καὶ πού, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, κάποιοι ἐπάτησαν ἐπὶ πτωμάτων γιὰ νὰ τὰ καρπωθοῦν.

Ἕνας ντάλιος πού, βάσει καταγγελιῶν ῥομᾶ, τοὺς ἔφαγε ἕναν σκασμὸ χρήματα…
Ἕνας ντάλιος πού, βάσει καταγγελιῶν τοῦ ΑΚΚΕΛ, ἐπίσης ἔφαγε ἕναν σκασμὸ χρημάτων, ἐξαπατώντας τὸν πρόεδρό του Τσιομπανίδη καὶ τοὺς συνεργάτες του.

ΑΚΚΕΛ κατὰ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ῦ…

Ἕνας ντάλιος ποὺ μὲ τὸ κόμμα του συμμετεῖχε ἐπίσης στοὺς ΑΝΕΛ, γιὰ νὰ παραμείνῃ συνεπὴς στὶς ὑποστηρικτικὲς, πάντα «κυβερνητικές συνεργασίες» του…

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

Μὲ αὐτὸν τὸν ντάλιο, ὡς …προστατευτικὴ ὀμπρέλα, συνεργάζονται φυσικὰ οἱ φερόμενοι ὡς  πρωταγωνιστὲς τοῦ ἐγχειρήματος «στέγη ἀστέγων».
Κίνημα ἐφέδρων, λέει, ποὺ ὅμως ἐδημιουργήθη μόλις τὸν περασμένο Ἀπρίλιο (12 Ἀπριλίου 2016), μὲ διορισμένους, βάσει καταστατικοῦ, πρόεδρο κι ἀντιπρόεδρο. (Ἰωαννίδης καὶ Χριστοδούλου, ἀντιστοίχως.)

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;4

Θά μᾶς ἀπαντήσουν λοιπόν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι, πού γνωρίζουν, σέ κάτι ἀπό τά παραπάνω;
Μήπως ἐπίσης γνωρίζουν ποιό εἶναι τό οἰκοπεδάκι (ἢ τὰ οἰκοπεδάκια) πού στοχεύουν, μὲ πρόσχημα τὰ παραπάνω, οἱ βιτρίνες -ἐπιχειρήσεις ντάλιου;
Μήπως καμμένοι, παναγιώταροι, ῥῆγες, ντάλιοι, σῶῤῥες καί κωνσταντίνου …εἶδαν φῶς καί μπῆκαν;
Μήπως γνωρίζουν τό γιατί δέν ἔχουν κληθεῖ, ἂν καὶ θὰ ἔπρεπε, τόσοι ἐθελοντές πού ἦσαν πανέτοιμοι νά συμπαρασταθοῦν στήν ἀντιμετώπισιν τῶν …«ἀλληλεγγύων», ὅταν ἦταν νά ἐπιτεθοῦν;
Μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά ἐξαφανισθοῦν μέ …ἐφεδρική τακτική τά λαμόγια;
Λέω… μήπως;

Ἡ ἔρευνα συνεχίζεται. Κρατῆστε τὰ παραπάνω κι ἐὰν περάσετε ἀπὸ ἐκεῖ ῥωτῆστε εὐθέως τοὺς φερομένους ὡς ἐπὶ κεφαλῆς.
Μερικὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω, ἀναπάντητα, ἐρωτήματα, ἀλλὰ κι ἄλλα πολλά, ἀπαιτοῦν ἀμέσων ἀπαντήσεων.
Ὥρα νὰ ἀφήσουν τὶς κορῶνες καὶ νὰ ἑστιάσουν στὴν οὐσία.
Τὰ προσχήματα μᾶς τελείωσαν… Ὁ Σεπτέμβριος εἶναι ἐδῶ, τὰ οἰκονομικὰ πακέτα τῆς «ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως» κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα πρὸς …ἁρπακτή, οἱ γνῶστες τοῦ ἀντικειμένουν ἔχουν λάβει ἤδη θέσεις κατάλληλες, οἱ ἄδολοι κι ἀγνοῖ πατριῶτες, ποὺ καὶ πάλι ἐξαπατῶνται, προβληματίζονται καὶ ἀπομακρύνονται…
…καὶ «στέγη ἀστέγων» δὲν ὑφίσταται, παρὰ μόνον κάποιοι, γνωστοί, πατριδοκάπηλοι!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Κι ἐφ΄ ὄσον, ἐπισήμως, ντάλιος κερνᾶ καὶ ντάλιος πίνει…
…ἔχουμε κι ἄλλα.
Δὲν εἶναι μόνον ἡ «Ἕνωσις Ἑλλήνων Ἐφέδρων» ἐκεῖ μέσα, ἀλλὰ καὶ ἡ «Ἕνωσις Ἑλλήνων Πτωχῶν», καθὼς καὶ ἡ «Ἕνωσις Ἑλλήνων Ἀνέργων»…

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;27

…κάτι ὅμως ποὺ ὁ πρόεδρος τῶν ἀνέργων, Χρῆστος Ἀθανασίου, ἀρχικῶς ἠρνήθη.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;32…ἀλλὰ στὴν συνέχεια «παρεδέχθη».

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;31

Ἐφ΄ ὅσον στὶς δημόσιες τοποθετήσεις τῆς σελίδος τους μόνον τὴν ἕνωσιν πτωχῶν διαθέτουν ὡς σύμμαχον, ἐπὶ πλέον…

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;8

 

«στέγη ἀστέγων Βοτανικοῦ»

…ἐπόμενον ἐρώτημα ποὺ τίθεται, ἐπισήμως, εἶναι τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Σπυρίδων Πουλῆς.
Μέσα στὸν χῶρο ὑπάρχει ὁ Σπυρίδων Κούλης, ποὺ γνώρισα προσωπικῶς καὶ ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὴν ἕνωσιν πτωχῶν, σὲ μήνυμά του.

«…Ἐπεὶ δὴ συνομιλήσαμε κάποιες φορὲς κι ἐπεὶ δὴ ἐγὼ τιμῶ τὶς φιλίες μου, ἀκόμη καὶ τώρα, τὴν ὑστάτη στιγμή, πιστεύω πὼς μοῦ ὀφείλεις κάποιες ἔντιμες ἐξηγήσεις-τοποθετήσεις.

Τὰ ἐρωτήματα ἔχουν ὡς ἐξῆς:
1. Εἶσαι ὁ πρόεδρος τῆς ἐνώσεως πτωχῶν; Ναί ἤ ὄχι;
2. Διαθέτεις κομματική ταὐτότητα τοῦ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.; Ναί ἤ ὄχι;

3. Σκοπός σας ἦταν ἡ ἀποτροπή τῆς δημιουργίας τεμένους ἤ οἱ «ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις» τῶν ἐπιχειρήσεων ντάλιου; ….

Φιλονόη»

Καὶ ἡ ἀπάντησις:

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;34

Ἄρα ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀγνοοῦμε, ἐπισήμως, τὸν Σπυρίδωνα Πουλῆ, ποὺ εἶναι πρόεδρος τῆς ἑνώσεως πτωχῶν καὶ τὸν ὁποῖον, ἂν καὶ πῆγα ἀρκετὲς φορὲς στὸν χῶρο, οὐδέποτε ἐγνώρισα ἢ συνήντησα…
…ἀλλά, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὰ ἤδη γνωστά, ἐφ΄ ὅσον πάντα ντάλιος κερνᾶ καὶ ντάλιος πίνει, ὁ πουλῆς θὰ εἶναι κάποιος …δικός του, ἀπ΄ εὐθείας διορισμένος καὶ τοποθετημένος προσεκτικά, γιὰ νὰ ἐνεργῇ ἀκόμη …προσεκτικότερα!!!

Ὀψόμεθα γιὰ τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα συνέχεια….

Τὴν ἀρχὴ τῆς ἐκτὸς Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ῦ ὐποστηρίξεως τὴν ἔκανε ὁ Χρῆστος ‘Ρῆγας, μὲ τὸ Λ.Ε.Π.Ε.Ν. του, ἀλλὰ ἀπεχώρησε ἄμεσα, ἀφήνοντας πίσω του ἀρκετὰ ὑπονοούμενα γιὰ τὸ εἶδος τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς κινήσεως καὶ σιωπώντας γιὰ μερικὲς ἑβδομάδες.
Προσφάτως ὅμως ἐπανῆλθε δριμύτερος καὶ σαφῶς …ἀποδυναμωμένος ἀπὸ στελέχη, ἀπὸ τὶς εἰσόδους καὶ τὶς ἐξόδους του.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;21

Λ.Ε.Π.Ε.Ν.

Κι ἐπεὶ δὴ πιάσαμε τὶς ἔρευνες κάποιοι ἀνησυχοῦν καὶ ἐνοχλοῦν φίλους μας γιὰ νὰ …δικαιολογηθοῦν, ἂν καὶ ἡ παραπλάνησις, ποὺ ἔστησαν, διαρκῶς ἀπογυμνώνεται…

ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὸν Μανώλη Χατζησάββα καὶ τὶς ἔρευνές του

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (4)

 1. Στα πολλά λόγια και τις φανφάρες κρύβονται και τα μεγάλα ψέμματα.
  Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι ποιοι στηρίζουν την κατάληψη του χώρου ώστε να αποτραπεί η κατασκευή τζαμιού. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού και προβοκάτσιες ή θεατρινισμοί. Μας αρέσει η αναφορά σκανδαλοθηρικων πληροφοριών άλλα όχι η ανάληψη πρωτοβουλιών επίλυσης.
  Είναι περίεργη η αναλογη μούγκα όλων των όψιμων ενδιαφερόμενων “μπλογκς” στα “Χοτ σποτ” του Δήμου για τους λαθρομεταναστες λίγα μέτρα παρακάτω
  Και για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα ας ξεκαθαρίσουμε τον στόχο.
  Ενδιαφερονται κάποιοι να απαξιώσουν την κατάληψη ή να βρουν τρόπο να την ενισχύσουν;.Αν ισχύει το δεύτερο δεν θα πρέπει να προτείνουν κανόνες βελτίωσης της όποιας κακης εξελισσόμενης διαδικασίας αντι της δυσφήμησης;. Σε ένα μηνα μόνο φάνηκε οτι ένας δουλεύει και δεκα βρίζουν.
  ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΜΑΓΚΑΣ ΔΕΝ ΚΟΥΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ.
  Του αποστρατους του ειδαμε. Κανεναν Αλλο δεν βλέπουμε να κενει κατι εκτός απο λόγια
  Φαίνεται ότι ο Καμινης έχει πολλοίς συνεργαζόμενους αβανταδόρους για να σαπίσουν το φρούτο και να πέσει.
  Άτιμο χρήμα.
  Καταραμενη “φάρα” αλβανιστί που τρώει τις σάρκες της.

  • Ἐκεῖνα ποὺ προέχουν εἶναι:
   1. ποιοὶ ὀργάνωσαν τὴν κατάληψιν
   2. γιατὶ χρησιμοποίησαν, οἱ πραγματικοὶ (κι ὄχι οἱ καθαροὶ πατριῶτες) ὡς πρόσχημα τὸ τέμενος
   3. ποῦ ἀκριβῶς στοχεύουν
   4. γιατὶ μαζεύουν χρῆμα, μὲ πρόσχημα τοὺς ἀστέγους, ποὺ ὅμως δὲν φθάνει στοὺς ἀστέγους
   5. γιατὶ ὅλοι μᾶς λὲν νὰ περιμένουμε, δίχως αἰτιολογίες
   6. γιατὶ χρειάζονται προεδριλίκια, κομματικὲς ὀμπρέλες καὶ ταὐτότητες, ἂν καὶ δηλώνουν, ψευδῶς, τὰ ἀντίθετα.

   Πᾶμε τώρα καὶ στὰ ὑπόλοιπα:
   Ὀρθὲς παρατηρήσεις, μὰ σοῦ διαφεύγουν τὰ ἐξῆς:
   1. Αὐτοὶ ποὺ σήμερα στρέφονται κατὰ τῆς καταλήψεως, εἶναι αὐτοὶ ποὺ πῆγαν γιὰ νὰ στηρίξουν καὶ κάτι …μύρισαν.
   2. Προτάσεις ἔγιναν (γιὰ κάθαρσιν καὶ ἀνάθεσιν τοῦ χώρου στοὺς καθαρούς-πρωτεργάτες κι ὄχι στοὺς ἐκτός, παρατηρητές, κριτές, ἀρνητὲς σήμερα) ἀλλὰ οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται, διότι, ὅπως ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀποδεικνύεται, προέχει ἡ μάσα. (Μόνον ὁ ντάλιος αὐτο-αντικατεστάθη μὲ τὸν γραμματέα του.)
   3. Ὅσο κάποιοι καπηλεύονται τὸν ἔμφυτο πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, τόσο κάποιοι ἄλλοι θὰ πολεμοῦν τοὺς καπηλευτές.
   4. Στόχος δὲν εἶναι μόνον ἡ (ἐκεῖ εἰδικῶς) ἀκύρωσις τοῦ τεμένους ἀλλὰ καὶ ἡ στέγασις ἀστέγων.
   5. Δὲν στηρίζεται κάτι ἀληθὲς σὲ κάτι ψευδές. (Κοινῶς, σὲ στραβὰ θεμέλια δὲν στήνεις σπίτι.)
   6. Πέντε καὶ δεκαπέντε καὶ ἐκατὸν πέντε χρόνια θὰ μᾶς πατοῦν κάτω, ἐὰν δὲν ἀποφασίσουμε νὰ φτιάξουμε κάτι δυνατό, ἀληθὲς καὶ γερό.

   Καὶ νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς τελικῶς ὅσο τὰ λαμόγια «δαγκώνουν» μὲ δέκα μασέλες, ἀνεξαρτήτως προβιᾶς, τόσο θὰ πετάγονται κάποιοι, ὡς τσουτσοῦνες, γιὰ νὰ τὰ γκρεμίζουν καὶ μαζύ τους, ἀνεξαρτήτως κόστους, κάθε βιτρίνα τους.

   Σκέψου ξανὰ καὶ ἐπανατοποθετήσου. Ὁ στόχος εἶναι ἄλλος. Αὐτὰ εἶναι βήματα, μέσα, διαδικασίες.
   Τόσο ἁπλᾶ.

  • διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές:
   …Ἐκτὸς ἐάν:

   δημοσίως κι ἐγγράφως παραιτηθοῦν ἀπὸ τὶς κομματικές τους ἀσφάλειες-ταὐτότητες…
   δημοσίως κι ἐγγράφως παραιτηθοῦν ἀπὸ τὶς προεδρικές τους θέσεις στὶς Μ.Κ.Ο. ντάλιου…
   δημοσίως κι ἐγγράφως παραιτηθοῦν ἀπὸ κάθε χρηματικὴ ἀπολαβή, τωρινὴ ἢ μελλοντική, (παραμένοντας ἴσως ἔως συνδιαχειριστές-ἐλεγκτὲς ὄποιων ποσῶν θὰ φθάνουν στὸν χῶρο καὶ πάντα πρὸς ὄφελος τῶν ἀστέγων κι ὄχι τῶν πονηρῶν…)
   πετάξουν ἀπὸ ἐκεῖ μέσα τὰ πρακτοράκια καὶ τὰ λαμόγια, ποὺ ἔχουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καταλάβει τὶς «κατάλληλες θέσεις»…
   παύσουν νὰ «παίζουν» διπλὰ παιχνίδια καί,
   βεβαιώσουν – δεσμευθοῦν ἐγγράφως πὼς ὅλα τὰ παραπάνω θὰ συνοδεύονται ἀπὸ συνδιαχείρισιν τοῦ χώρου μὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν κουβαλοῦν τόσα βαρίδια καὶ τόσες σκιὲς καὶ παραμένουν, τοὐλάχιστον ὡς πρὸς τὸ παρελθόν τους, καθαροί, δίχως βαρίδια, …πορτοκαλὶ περιβολὲς καὶ …στριγγάκια!!!

   Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις καί Βοτανικός;

Leave a Reply