Καί ὁ Ἀρτέμης Σῶῤῤας μέ τούς «ἐφέδρους» στήν «στέγη»;

Δὲν ἔχει τέλος ἡ ἐπαναστατικὴ γυμναστικὴ τῶν «ἐφέδρων πολιτῶν ὁπλιτῶν» καὶ πάντα κάτω ἀπὸ «πατριωτικές», κινηματικές, κομματικὲς ὀμπρέλες, μὴν τοὺς κάψῃ ὁ ἥλιος ἢ μὴν βραχοῦν…

Γιὰ προθέρμανση στὶς παροῦσες «πατριωτικές» τους κωλοτοῦμπες, ἔκαναν και «Ἑλλάνιο Ὑπερμαραθώνιο ἐφέδρων Ἐχετλαῖο» πρὸς τιμὴν τοῦ Σῶῤῥα.

Καί ὁ Ἀρτέμης Σῶῤῤας στήν «στέγη»; 3

Καί ὁ Ἀρτέμης Σῶῤῤας στήν «στέγη»; 1

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ καλή τους φυσικὴ κατάστασις καὶ ἡ ἀξιοθαύμαστη «ἐλαστικότης» τους. Στοὺς διοργανωτὲς ποὺ πληροφοροῦν γιὰ τὸν «ὑπερμαραθώνειο» τοῦ Σῶῤῥα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τηλέφωνο τοῦ γνωστοῦ γραφικοῦ Εὐγενίου, εἶναι  καὶ τὸ τηλέφωνο τοῦ «πατριώτου» ἐφέδρου πολίτου ὁπλίτου Σπύρου Κούλη, ποὺ ὑπογράφει τὰ …πάντα κυρίως μὲ τὴν ἐπαγγελματική του ἰδιότητα καὶ τὴν ἐπωνυμία τῆς ἀσφαλιστικῆς ἐταιρείας ποὺ συνεργάζεται.Καί ὁ Ἀρτέμης Σῶῤῤας στήν «στέγη»; 2

 

Ἀλίκη Παπαδάκη

 

(Visited 186 times, 1 visits today)
Leave a Reply